Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Projekty unijne

fundusze unijne baner

Inwestycje


Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku


Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej


Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19


Termomodenizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku


Termomodenizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego


Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko


Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko


Cyfryzacja


Cyberbezpieczny Samorząd


E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego


Cyfrowy powiat


Edukacja


Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne III


Fachowcy w swojej branży


Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II


Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych


Zdalna Szkoła


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Wyposażenie w sprzęt 


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Kształcenie w obszarach zawodowych


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – SPInKA – Szkolne Punkty Informacji i Kariery


Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych


Małopolskie talenty – szkoła ponadgimnazjalna – powiat brzeski


Samodzielne życie – odpowiedzialne życie


Służba zdrowia


Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku


Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SPZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej


Ochrona Środowiska


Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego


Praca


PUP - Pomoc Umiejętności Praca z EFS+ (II)


PUP - Pomoc Umiejętności Praca z EFS+ (I)


Turystyka


Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” – Lider TOT, Partner Powiat Brzeski i Gminy (Brzesko, Borzecin, Dębno, Szczurowa, Tarnów, Wietrzychowice, Miasto Tarnów) i Powiat Dąbrowski


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich