Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktywność lokalnego NGO - ARCHIWUM

 


18.12.2018 r. -  Wynik otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1 w 2019 r.


13.12.2018 r. - Powołanie Komisji konkursowej do oceny złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA

Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.


26.11.2018 r. -  Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2018 r. poz. 450, 650, 723 i poz. 1365) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1 w 2019 r.

UCHWAŁA

OGŁOSZENIE

FORMULARZ


22.11.2018 r. -   powołanie Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku

Zarząd Powiatu Brzeskiego w dniu 22 listopada 2018 r. powołał członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną trzy-letnią kadencję (2018-2021) w osobach:

1) Pani Ewa Cierniak – Lambert (przedstawiciel Rady Powiatu Brzeskiego);

2) Pan Łukasz Przybyło  (przedstawiciel Rady Powiatu Brzeskiego);

3) Pan Jacek Frankowski   (przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego);

4) Pan Maciej Podobiński  (przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzeskiego);

5) Pani Justyna Bakalarz (przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

6) Pani Jolanta Piech (przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

7) Pan Wojciech Podleś (przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

8) Pani Bożena Malaga – Wrona (przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

Uchwała


22.11.2018 r. - Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. - w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

UCHWAŁA

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY


25.10.2018 r. - Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 1191/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2018r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

 UCHWAŁA


25.10.2018 r. - Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, niodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukachji prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2019 roku.

OGŁOSZENIE

FORMULARZ


25.10.2018 r. - Ogłoszony konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rejonizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 1192/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 października 2018 r.

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku


18.10.2018 r. - Uchwalony Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2019 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/328/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"

Uchwała


01.10.2018 r. - Nabór kandydatów do PRDPP

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.

 1. Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko do 31 października 2018r.
 2. Zgodnie z uchwałą Rada liczy 8 członków, w tym:
 • dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego,
 • dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego,
 • czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.
 1. Przedstawicieli organizacji wskazuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje. Wyłonienie kandydatów organizacji odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z Powiatem.
 2. kadencja Rady trwa trzy lata.
 3. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.
 4. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.
 5. Kartę można pobrać w formie elektronicznej (plik do pobrania poniżej) lub w formie papierowej w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 322.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji,
  tel. (14) 663 17 68.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXII/220/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2013r., poz. 1220).

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku

OGŁOSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA


24.09.2018 r. - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

SPRAWOZDANIE


24.09.2018 r. - Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z  2018 r. poz. 450, 650, 723 i poz. 1365) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1 w 2018 r.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ

FORMULARZ PDF


20.09.2018 r. - Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

UCHWAŁA

OFERTA- WZÓR

UMOWA - WZÓR

SPRAWOZDANIE - WZÓR


17.09.2018 r. - Kadencja PRDPP dobiega końca - podsumowanie

Rada w obecnym składzie:

 • Jarosław Gurgul - przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Bożena Malaga-Wrona - wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Justyna Bakalarz - sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Ewa Cierniak-Lambert
 • Kazimiera Glonek
 • Jolanta Piech
 • Maciej Podobiński
 • Elżbieta Rosa

dzieli się swoim głosem doradczym z Zarządem oraz Radą Powiatu już 3 lata. W miniony czwartek podczas ostatniego posiedzenia podsumowano efektywną działalność oraz dyskutowano na temat związany z przyszłorocznym programem współpracy dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz podjęto uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Jarosław Gurgul w imieniu swoim oraz Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy wręczył wszystkim członkom Rady oficjalne podziękowania za owocną współpracę, profesjonalizm i zaangażowanie w działaniu na rzecz dobra społecznego.

dsc-9435.jpg

dsc-9488.jpg

Formalne zakończenie minionej kadencji nastapi 19 listopada br. A już na początku października ruszy nabór na nowych członków. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Składa się z ośmiu członków powołanych przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego.

dsc-9480.jpg


29.08.2018 r. - Konsultacje projektu Programu współpracy...

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 29 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

W projekcie programu współpracy na 2019 r. w paragrafie 10 ust. 1  podano kwotę jaką planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. – 928 040,00 zł:

 • kwota 200 000,00 zł - konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów;
 • kwota 600 000,00 zł – konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów w zakresie pomoc społeczna (PCPR);
 • kwota 128 040,00  zł – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Zadania te zostały wprowadzone do katalogu zadań publicznych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konsultacje będą przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały, o której mowa wyżej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego. Ewentualne uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie do 11 września 2018 r. drogą mailową na adres a.banach@powiatbrzeski.pl lub pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (pok. 213).

INFORMACJA

UCHWAŁA


29.08.2018 r. - Biesiada ułańska w Gnojniku - II część fotorelacji

Gościem specjalnym wydarzenia kończącego projekt pn. "Senior z ułańską fantazją" była poetka Barbara Paluchowa z Piwnicznej Zdroju. Piękny i pyszny tort ufundował Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek. Wszystkie Panie otrzymały małopolskie korale ufundowane przez Małopolską Organizację Turystyczną. Specjalne prezenty w postaci świeczek zapachowych ufundowała Pani Prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Ewa Cierniak - Lambert, a wykonali je uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Pięknie dziękujemy!

Galeria zdjęć


28.08.2018 r. - 100 Kilometrów Wolności

2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W celu uczczenia tej pięknej rocznicy, w niedzielę, 19 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zorganizowała Rajd Rowerowy „100 Kilometrów Wolności”.

Organizatorzy przewidzieli dwie trasy o różnym stopniu trudności do wyboru dla uczestników Rajdu. Miejscem startu i mety obu tras był Rynek w Górce. Przebieg tras:

Trasa „Szlakiem północnym” (30 km): Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Zaborów, Dołęga, Borzęcin, Rylowa, Szczurowa, Strzelce Małe, Dąbrówka Morska, Górka.

Trasa „Szlaki Ziemi Brzeskiej” (70 km): Górka, Kwików, Zaborów, Dołęga, Borzęcin, Przyborów, Szczepanów, Sterkowiec, Jadowniki, Brzesko, Mokrzyska, Przyborów, Rudy-Rysie, Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne, Popędzyna, Barczków, Dąbrówka Morska, Górka.

Uczestnicy mieli zagwarantowane napoje, poczęstunek i obsługę medyczną na trasie oraz gorący posiłek na mecie Rajdu. Otrzymali również koszulki z unikalnym wzorem zaprojektowane specjalnie na tę okazję.

Idealnie zaplanowany termin i wspaniała pogoda sprawiły, że zainteresowanie Rajdem było ogromne – w sumie obie trasy pokonało 92 osoby. Impreza trafiła w gusta uczestników, którzy nie kryli zadowolenia i proponowali, aby rajdy rowerowe odbywały się cyklicznie. Zatem OSP w Górce już dzisiaj zaprasza na kolejny rajd rowerowy, być może jeszcze w tym roku.

Relacja i zdjęcia na stronie: https://www.facebook.com/OSP-G%C3%B3rka-133264950356825/

Zadanie publiczne pn. „100 Kilometrów Wolności” jest współfinansowane przez Powiat Brzeski.

Prezes OSP Górka Piotr Mikuś


28.08.2018 r. - Z ułańską fantazją

Zakończenie projektu dla seniorów z Gnojnika i Alwerni podczas biesiady ułańskiej w Gnojniku. W projekcie uczestniczyli seniorzy z Klubu seniora "Wrzos" działający przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" w Gnojniku i Stowarzyszenia "Seniorzy Alwerni". Część I fotorelacji.

Projekt " Senior z ułańską fantazją" został zrealizowany przez Stowarzyszenie Vesna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Fundacji Lotto

SZCZEGÓŁY


24.08.2018 r. - Zapraszamy na wędrówkę w GORCE

gorce.png


20.08.2018 r. - Zapraszamy do  głosowania na projekt dla Gnojnika

Międzypokoleniowa ścieżka zdrowia – nasza wspólna przestrzeń

Celem przedsięwzięcia jest wytyczenie i oznakowanie na terenie Gnojnika atrakcyjnej krajobrazowo "Międzypokoleniowej Ścieżki Zdrowia" i wybudowanie w jej przebiegu infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej, mobilnego miasteczka rowerowego, strefy relaksu. Trasa Zdrowia to pętla o długości 5,8 km, na której rozmieszczone są przeszkody naturalne lub instalacje zachęcające do poznawania okolicy, wykonywania różnych ćwiczeń fizycznych, ale też i odpoczynku w otoczeniu przyrody. Biorąc pod uwagę jej rodzinny charakter, została sprofilowana jako trasa pieszo-rowerowa. https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/miedzypokoleniowa-sciezka-zdrowia-nasza-wspolna-przestrzen/


08.08.2018 r. - Zapraszamy

38668187-243726199593815-5336834887796129792-n.jpg

ZGODA

REGULAMIN


06.08.2018 r. - Dla takich chwil warto żyć!

Na Festiwalu Piosenki Turystycznej „ W Jaśkowym Sadzie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Vesna zagrali artyści, których muzyka rozbrzmiewa na największych festiwalach bieszczadzkich: Agata Rymarowicz z zespołem, Arkadiusz Zawiliński i Mariusz Dziob z „Kapeli z Przypadku”. Wśród artystów był także  laureat Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.  To Jan Jakub Należyty autor wielu przebojów, tekściarz  piszący dla Zbigniewa Wodeckiego, Beaty Rybotyckiej czy Jacka Wójcickiego. Niezapomniany klimat festiwalu to także zasługa wspaniałej publiczności, przyjaciół Vesny i Jaśkowego Sadu.  Dziękuję wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji naszego święta piosenki turystycznej. Warto dodać, że festiwal został zorganizowany w ramach projektu „ Turyści w hołdzie Niepodległej” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Podziękowania dla  Redakcji Czasu Czchowa za patronat medialny i OSP Lewniowa za wypożyczenie zestawów piknikowych. W imieniu Zarządu Vesny dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festiwalu i stworzyli niezapomniany klimat, w szczególności dla naszego partnera, czyli „ Jaśkowego Sadu” . I choć mieliśmy niespodzianki pogodowe  z burzą i deszczem to nie przeszkodziły one w dobrej zabawie. Dlatego za artystami śpiewającymi ten tekst wiele razy powtórzę raz jeszcze: „dla takich chwil warto żyć”.

Proszę o link do strony Vesny: https://www.facebook.com/biuro.vesna/posts/2083943078347600

Bożena Malaga-Wrona

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans "VESNA"


plakat-festiwal-alpaka26-07-2.jpg


38005523-2404448042913862-6792595936603275264-n.jpg


27.07.2018 r. - Zapraszamy

piknik-gorka-08-2018.jpg


20.07.2018 r. - Vesna organizatorem wizyty stażowej dla NGO

Stowarzyszenie „Vesna” gościło przedstawicieli NGO z subregionu tarnowskiego. Uczestnicy wizyty poznali działalność „Vesny” , odwiedzili kreatywne miejsca m.in. „Jaśkowy Sad”w Czchowie, „Heron Live Hotel” w Siennej, „Winnicę Nowizny w Iwkowej”, „Agroturystykę w Borównej”, „Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „EWA” w Gnojniku, WTZ w Zawadzie Uszewskiej.

Wizyta stażowa była realizowana we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych.


04.07.2018 r. - Granty dla organizacji pozarządowych!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych. Miejsca i terminy warsztatów: Gnojnik 300 (siedziba Stowarzyszenia "Vesna")  - 12 lipca 2018 – godz. 12.00-17.00 zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 10 lipca 2018 roku. Liczba miejsc ograniczona – w warsztacie weźmie udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów obejmuje:

 • przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego (granty do 10 000 zł),
 • praktyczne warsztaty dotyczące pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
 • praktyczne warsztaty dotyczące przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
 • czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego. Więcej informacji na http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-tarnowski/576-zaproszenie-do-skladania-wnioskow-grantowych-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-tarnowski-edycja-ii

Małgorzata Krzeczek - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans VESNA


03.07.2018 r. - Niedzielne wyprawy z Vesną

biecz-plakat.jpg


25.06.2018 r. - ZAPRASZAMY

image001.png


25.06.2018 r. - Przed nami noc świętojańska

Członkowie Stowarzyszenia Vesna zebrani na Walnym Zebraniu Członków postanowili o terminie organizacji nocy świętojańskiej 2018 - integracyjnego spotkania Członków i Sympatyków Vesny. Spotykamy się 29 czerwca (piątek) o godz. 20.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wąsówka" w Gnojniku.

Prosimy o zapisywanie się na wydarzenie poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: biuro.vesna@gmail.com. Poczęstunek i napoje organizujemy we własnym zakresie, prosimy w zgłoszeniu zadeklarować kto co przynosi
Oczywiście będzie konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, sobótki i niespodzianki


25.06.2018 r. - Grześ (1653) zdobyty!

Pierwsza letnia wędrówka Vesny odbyła się w sobotę 23 czerwca w Tatrach  Zachodnich i miała prowadzić na Bystrą  (2248),  lecz z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nastąpiła zmiana szlaku i do zdobytych przez wędrowców Vesny szczytów tatrzańskich należy zaliczyć Grzesia ( 1653).

Z uwagi na śnieg w wyższych partiach gór i niebezpiecznie śliskie szlaki,  przewodniczka tatrzańska Marysia Skupień zdecydowała o zmianie trasy na bezpieczniejszy  polsko -słowacki szlak: Siwa Polana (wylot Doliny Chochołowskiej) - Polana Molkówka - Orawska Brama - Cicha Dolina Orawska (SK) - Dolina Juraniowa (wąwóz Cieśniawy)  - Umarła Przełęcz - Dolina Bobrowiecka - Bobrowiecka Przełęcz - Grześ (1653 m npm) - Dolina Chochołowska (schronisko, kapliczka św. Jana Chrzciciela) - Siwa Polana.

Wędrówka Vesny odbyła się dokładnie w 35. rocznicę lądowania helikoptera z Janem  Pawłem  II na Siwej Polanie (23.06.1983), gdzie stoi obelisk z krzyżem upamiętniającym to wydarzenie. Tu rozpoczęła się wędrówka  szlakiem prowadzącym na Grzesia.  Obrany szczyt przywitał wędrowców gęstą mgłą, zapraszając po widoki następnym razem i zachęcając do szybkiego zejścia do schroniska na Polanie Chochołowskiej, gdzie ciepły posiłek i tradycyjna szarlotka były nagrodą za trud wędrówki w deszczu i często po grząskim gruncie.

W Tatrach Zachodnich wędrowcy Vesny przemierzyli 27 km, w tym 1000 m przewyższenia! I choć dwutysięcznik  Bystra, pozostaje wciąż do zdobycia, to satysfakcja z wędrówki i zdobycia kolejnego szczytu  jest wielka!  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wyprawy na profilu Vesny.

Wyprawa w Tatry Zachodnie odbyła się w ramach projektu „ Integracja środowisk turystycznych na szlaku i w Jaśkowym Sadzie” , który jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku i Gminy Gnojnik. Kolejna wędrówka z Vesną odbędzie się 7. lipca po szlakach Beskidu Sądeckiego


30.05.2018 r. - ZAPRASZAMY

tatry-polskie.jpg


30.05.2018 r. - Vesna na „Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski"

Na zaproszenie Pana Wójta Sławomira Paterka – członka zarządu FWBiPM  przedstawiciele Stowarzyszenia „Vesna”  wzięli udział w "Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski" w Tauron Arena Kraków.

Prezes Stowarzyszenia „Vesna” zaprezentowała referat pt. "Profilaktyka w atrakcyjnym wykonaniu - koalicja samorządów i NGO dla lokalnej społeczności" podczas którego przedstawiła „Ogólnopolski Program Badań Przesiewowych Wad Postawy- Proste Plecki”. Przypomnijmy, że od jesieni ubiegłego roku „Vesna”  przekształciła się w przedsiębiorstwo społeczne wykonujące badania profilaktyczne we współpracy z dyplomowanymi fizjoterapeutami.

Podczas Forum  pracownicy Vesny przygotowali stoisko promocyjne i zachęcali do współpracy samorządy z Małopolski. Udział w Forum zaowocował podpisaniem pierwszych umów i miał również wydźwięk promocyjny zarówno dla stowarzyszenia jak i dla programu oraz gminy Gnojnik, która jako pierwsza w Małopolsce wdrożyła program profilaktyczny dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolnych.

 img-20180523-101925-1.jpg

Stowarzyszenie Vesna
ZAPRASZAMY

zaproszenie.jpg


30.05.2018 r. - Vesna wspiera kreatywność.

Stowarzyszenie „Vesna” zakończyło projekt pn. „Kreatywny biznes na Śliwkowym Szlaku” w ramach konkursu „Małopolska- tu technologia staje się biznesem” . Celem inicjatywy było wsparcie małopolskiego środowiska kreatywnego na obszarze „Śliwkowego Szlaku” a  rezultatem są nowe  pomysły i wspólne działania w obszarze biznesów kreatywnych.

Projekt obejmował następujące działania:  festiwal uwalniania kreatywności, warsztaty „bezpieczny biznes”, „bezpieczny biznes kreatyny” i „ budowanie marki z social mediach”. Na finał projektu zorganizowana została wizyta w „Jaśkowym Sadzie”, gdzie była dziennikarka  hoduje alpaki i jednocześnie wytwarza z wełny alpak konfekcję. Do tych działań angażuje lokalnych twórców ludowych. Uczestnicy projektu chętnie dzielili się swoimi kreatywnymi pomysłami, produktami i usługami,  począwszy od relaksujących poduszek z wełny alpak z dodatkiem ziół, poprzez wizaż, rękodzieło artystyczne w postaci haftów, malarstwa, rzeźby, fotografii, aż do sztukaterii cukierniczej.

Podczas projektu uczestnicy mieli możliwość poznania innych kreatywnych usług, towarów oraz pomysłów na biznes oraz poszerzenia swojej wiedzy w celu udoskonalenia swoich działań kreatywnych. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

30762541-1961938657158615-7723756414974330315-n-1.jpg  img-9912-1.jpg  img-9934-1.jpg

zdj2.jpg  15-1.jpg  30762915-1961938470491967-2296944806559617837-n-1.jpg


17.05.2018 r. - PROSTE PLECKI PRZEDSZKOLAKÓW

Zespół programu ,,Proste Plecki" działający przy Stowarzyszeniu Regiony Nowych Szans ,,Vesna’’ realizuje projekt pn. ,,Proste plecki - diagnoza wad postawy przedszkolaków z Powiatu Brzeskiego’’. W ramach programu przeprowadzono 150 badań przesiewowych w kierunku wykrywania wad postawy u dzieci z przedszkoli w Gminie Gnojnik i Czchów.

Badania były prowadzone przez doświadczonego fizjoterapeutę z wykorzystaniem Sensora Hipokratesa - urządzenia medycznego, które pozwala w sposób bezinwazyjny i bezdotykowy a przede wszystkim bezpieczny wykryć wadę postawy już we wczesnej fazie. Badaniom zostały poddane dzieci z przedszkoli w: Gnojniku, Uszwi, Lewniowej, Biesiadkach i Tymowej . W tych placówkach prowadzone są także spotkania edukacyjno –animacyjne ,które cieszą się dużym powodzeniem wśród najmłodszych. Spotkania animacyjne prowadzone są przez wolontariuszy stowarzyszenia. Są to nietypowe lekcje zajęć korekcyjnych poprzez zabawę, innowacyjna technologia w postaci Sensora Hipokratesa wzbudziła u dzieci ciekawość a edukacja pokazała że poprzez zabawę można ćwiczyć nawyki prawidłowej postawy.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gnojnik, Powiatu Brzeskiego i Fundacji Can-Pack.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w na profilu Vesny : https://www.facebook.com/biuro.vesna/photos/pcb.1941846075890635/1941845269224049/?type=3&theater

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WYDARZENIA


25.04.2018 r. - Zapraszamy na konkurs plastyczny pn. "Ekologia i ochrona zwierząt w oczach dziecka"

plakat-eko.jpg

Regulamin


25.04.2018 r. - II Memoriał im. Marka Chmielarza - Zapraszamy

Plakat

ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa, Uczniowski Klub Sportowy
i Rada Rodziców
serdecznie zapraszają na
II MEMORIAŁ
 IM.  MARKA CHMIELARZA
W piłce koszykowej dziewcząt
08.05.2018 r. (wtorek) godz. 9.00
Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu
Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy

Organizator zapewnia skromny poczęstunek i wodę dla każdej zawodniczki.
Wszelkie dodatkowe informację pod numerem: 697630735 – Marek Bochenek
Zgłoszenia do dnia 30.04.2018 r. na adres e-mail (marek2261@wp.pl)
Organizator zapewnia transport  z Brzeska do Jasienia.
„Zadanie publiczne pn.  II Memoriał im. Marka Chmielarza jest współfinansowane przez Powiat Brzeski”

Regulamin


25.04.2018 r. - Festiwal dla kreatywnych - relacja

Stowarzyszenie „Vesna” realizuje projekt pn.  „Kreatywny biznes na Śliwkowym Szlaku”w ramach konkursu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”   przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  Celem inicjatywy jest wsparcie małopolskiego środowiska kreatywnego na obszarze  „Śliwkowego Szlaku”.

Projekt obejmuje następujące działania: Festiwal Uwalniania Kreatywności, warsztaty przekuwania kreatywności w biznes, wizytę studyjną w kreatywnym „Jaśkowym Sadzie” w Czchowie. Pierwszym działaniem była organizacja Festiwalu Uwalniania Kreatywności w siedzibie stowarzyszenia „Vesna” w Gnojniku. Festiwal otworzyła Małgorzata Krzeczek witając wszystkich przybyłych gości oraz  przedstawiając program spotkania. Następnie Prezes Zarządu  Stowarzyszenia „Vesna” Bożena Malaga-Wrona zaprezentowała działalność stowarzyszenia  począwszy od turystyki aż do kreatywnego przedsiębiorstwa społecznego w ramach którego działa Studio Zdrowia i Urody - „Babski Raj”. W dalszej części festiwalu  każdy z wystawców  dzielił się swoimi kreatywnymi pomysłami, produktami i usługami  począwszy od relaksujących poduszek z wełny z alpak z dodatkiem ziół, poprzez wizaż, rękodzieło artystyczne w postaci haftów, malarstwa, rzeźby, fotografii aż do sztukaterii cukierniczej. 

Spotkanie zakończyło się kolacją podczas której wystawcy wymieniali się swoim doświadczeniem oraz mieli możliwość rozmowy z ekspertami. Dziękujemy wszystkim wystawcom i uczestnikom za udział i prezentację. Przed nami kolejny etap realizacji zadania, czyli warsztaty przekuwania kreatywności  w biznes, w których weźmie udział wybrana 10-osobowa grupa wystawców. Zachęcamy do śledzenia  działalności „Vesny”  na profilu na fb : https://www.facebook.com/biuro.vesna/  lub stronie internetowej www.stowarzyszenievesna.pl.

bez-tytulu1.png  bez-tytulu3.png  bez-tytulu4.png

bez-tytulu5.png  bez-tytulu6.png  bez-tytulu.png

Dyrektor biura
Małgorzata Krzeczek


13.04.2018 r. - ZAPRASZAMY

beskid-maly-2.jpg


12.04.2018 r. - ZAPRASZAMY

plakat-festiwal.jpg


09.04.2018 r. - Wzrastamy na wiosnę - Kobiety Kobietom

Prowadzone przez Stowarzyszenie Vesna  Studio Zdrowia i Urody "Babski Raj"  rozpoczyna nowy cykl inspirujących spotkań dedykowanych kobietom. Choć Studio prowadzone przez organizację pozarządową posiada bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych dla zachowania  zdrowego i pięknego ciała,  nie zapomina o tym co stanowi prawdziwą  bazę dla dobrej kondycji zarówno ciała, jak i umysłu.  Na wiosnę proponuje kuracje wzmacniające oparte o miks najlepszych praktyk pielęgnacyjnych i motywacyjnych.

Pierwsze  spotkanie z cyklu "Wzrastamy na wiosnę - Kobiety Kobietom"  odbędzie się 12.kwietnia o godzinie 18.00 w salonie Studia Zdrowia i Urody  "Babski Raj"w Gnojniku ( lokal nad pizzerią Torino). Spotkanie odbędzie się pod hasłem:  "Przygotuj się na zmiany", a gościem specjalnym  będzie  wyjątkowa kobieta  -  Marta Hejnar -   specjalizującasię w coachingu dla osób indywidualnych i organizacji w zakresie budowania świadomości i potrzeby zmian, identyfikowania i minimalizowania ryzyk związanych z oporem przed zmianami oraz modelowania optymalnego procesu przeprowadzania ludzi przez ważne dla nich procesy.

Decydując się na zmiany, niezależnie jakiej sfery życia dotyczą, prywatnej czy zawodowej, musimy zdecydować się na rezygnację z własnych przyzwyczajeń i pokonać lęk przed nowym i nieznanym.  Jak zacząć  wdrażać zmiany i jak się do nich przygotować?  Z jakich narzędzi możemy skorzystać i kto może nam pomóc wdrożyć oczekiwaną zmianę, by osiągać zaplanowane sukcesy ?  Jaką rolę w procesie zmian może pełnić coach?  Między innymi na te pytania szukać będziemy odpowiedzi podczas  spotkania z Martą, która zmiany w swoim życiu "oswoiła" w sposób, który pozwolił jej zdobywać upragnione stanowiska w dużych firmach, w tym międzynarodowych koncernach, a następnie przejść proces remodelingu zawodowego, który podpowiadało jej  serce.
Udział w spotkaniu może być miłym wydarzeniem towarzyskim, ciekawą lekcją z której zabierzemy coś dla siebie lub początkiem naszej upragnionej zmiany. Może być także inspiracją do zmian, o których do tej pory nie pomysleliśmy. Warto dać sobie szansę i wygospodarować czas dla siebie, by czawartkowy wieczór 12. kwietnia spędzić  w gronie otwartych i inspirujących  kobiet. Spotkanie jest bezpłatne lecz zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie  telefonicznie: 604 240 442 lub na e-mail: klaudia.vesna@gmail.com, co pozwoli nam odpowiednio przygotować salę na spotkanie.

Serdecznie zapraszam!
Bożena Malaga-Wrona


22.03.2018 r. - Vesna na szlaku i ….w Jaśkowym Sadzie !!!

Stowarzyszenie Vesna rozpoczyna przygotowania do sezonu turystycznego 2018. Wędrówki rozpoczną się 28 kwietnia wyprawą na szczyt Leskowiec w Beskidzie Małym. Kolejne wyprawy z Vesną realizowane będą w ramach projektu pn. „ Integracja środowisk turystycznych na szlaku i w Jaśkowym Sadzie”, na który stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Powiatu Brzeskiego.

Projekt „ Integracja środowisk turystycznych na szlaku i w Jaśkowym Sadzie” obejmuje trzy wyprawy turystyczne:  26. maja  w Beskidzie Niskim, 23. czerwca w Tatrach i  7. Lipca w Beskidzie Sądeckim. Na zakończenie wakacji w dniu 26. sierpnia  sympatycy górskich wędrówek wezmą udział  w eko-warsztatach i wieczorze integracyjnym z ogniskiem i piosenką turystyczną w „Jaśkowym Sadzie” w Czchowie, gdzie  była dziennikarka TVP Ewa Godlewska-Jeneralska buduje nową markę  w branży  aktywnej turystyki wiejskiej i prozdrowotnej z hodowlą egzotycznych alpak.  Turystyczna jesień z Vesną to wędrówki, m.in. w Gorce, Tatry Słowackie i Bieszczady. Organizatorzy zachęcają mieszkańców gminy Gnojnik do udziału w wyprawach. Szczegóły dotyczące poszczególnych inicjatyw będą na bieżąco zamieszczane na profilu stowarzyszenia Vesna: https://www.facebook.com/biuro.vesna i na stronie internetowej: www.stowarzyszenievesna.pl
Do zobaczenia na szlaku!

Biuro Vesny


21.03.2018 r. - Czy to  propozycja dla Ciebie?

Czy jesteś osobą kreatywną z ciekawymi  z pomysłami lub umiejętnościami ? Może masz pomysł, który chcesz przekuć w rzeczywistość, a może nawet w niezły biznes?  Jeśli szukasz otwartego i wspierającego środowiska ludzi, którzy mają wiedzę i narzędzia aby
pomóc Ci zrealizować Twoje plany, to koniecznie dołącz do nas!

Wygraliśmy grant w konkursie „Małopolska –tu technologia staje się biznesem” i rozpoczynamy przygotowania do realizacji projektu pn. „Kreatywny biznes na Śliwkowym Szlaku”. W ramach projektu już w kwietniu odbędzie się „Festiwal uwalniania kreatywności”,  do którego zapraszamy osoby, które mają ciekawe propozycje do pokazania. Mogą to być wyroby rękodzieła artystycznego, pomysły na nowe produkty lub usługi z branży kreatywnej. Nie ograniczamy pomysłów i każdy możemy skonsultować.  Festiwal odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia Vesna w Gnojniku. Spośród uczestników festiwalu wybierzemy dziesięć osób, które będą mogły wziąć udział w warsztatach „przekuwania kreatywności w biznes”,   w ramach których będzie można dowiedzieć się jak najłatwiej  przejść ścieżkę od pomysłu do wprowadzenia na rynek swojego produktu lub usługi. Będzie można także przygotować pierwsze narzędzia internetowe do sprzedaży. To wszystko przy wsparciu najlepszych specjalistów: prawnika, ekonomisty i specjalisty od komunikacji w social media.
Jeśli chcesz  wiedzieć więcej i wziąć udział zgłoś się już dziś telefonicznie: 604240442 lub napisz na e-mail:biuro.vesna@gmail.com

Biuro Vesny


15.03.2018 r. - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała nr 974/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


20.02.2018 r. - Kulig

W sobotę 24 lutego o godz. 15.00 wyjeżdżamy na kulig z pochodniami. Wyjazd tradycyjnie z Brzeska - parking przy Intermarche, a potem z Gnojnika - parking przy kościele św. Marcina.

Najpierw jedziemy do centrum Krynicy. Na sanie wsiadamy przy lodowisku, a po godzinie sanny zajeżdżamy do Cichego Kącika. Koszt 85 zł/osoby. Zapisy do wyczerpania miejsc tylko do środy do godz. 14.00. Wpłaty na konto stowarzyszenia: 17203000451110000002799510. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: stowarzyszenie.vesna@gmail.com


26.01.2018 r. - Zaproszenie

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Zaproszenie

formularz zgłoszeniowy pd


25.01.2018 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrona i promocja zdrowia;  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

UCHWAŁA

WZÓR OFERTY

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Dokumenty do pobrania:
- sprawozdanie (wzór)
- oświadczenie o pracy społecznej (wzór)
- opis dokumetnu księgowego (wzór)
- umowa wolontariatu (wzór)


12.12.2017 r. - Integracja Organizacji Pozarządowych Powiatu Brzeskiego

W ubiegłą sobotę w Powiatowym Centrum Edukacji odbyło się spotkanie podsumowujące ostanie lata współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Spotkanie otworzył i poprowadził Starosta Brzeski Andrzej Potępa. Na wstępie powitał zebranych gości – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz radnych powiatowych – Ewę Cierniak-Lambert, Jarosława Gurgula (Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego), Macieja Podobińskiego oraz Jacka Frankowskiego.

Powiat Brzeski  od roku 2007 udziela dotacji dla organizacji i podmiotów, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji programu współpracy wpływają różne propozycje zmian w zakresach, które są modyfikowane w zależności od potrzeb. Z roku na rok coraz więcej organizacji składa oferty do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. W latach 2016 i 2017 Powiat przekazał  200 000 zł dla 68-65 organizacji na zadania w zakresie:

 • ochrona i promocji zdrowia,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Pomysł na zorganizowanie spotkania dla organizacji i stowarzyszeń pojawił się podczas ubiegłorocznych konsultacji programu współpracy na 2017 rok. Zarówno członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jak i Zarządu Powiatu Brzeskiego przychylili się do tej propozycji. Przedstawiciele NGO chętnie odpowiadali na zaproszenia i z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do spotkania.

W sobotnie popołudnie w Sali Konferencyjnej PCE w Brzesku swoją działalność prezentowało 17 organizacji pozarządowych:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i zapobiegania patologiom społecznym  "Pomocna Dłoń"
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki Tradycja i Rozwój
 • Klub Honorowych Dawców Krwi „MOTOJADOWNIKI”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze
 • Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „VESNA”
 • Towarzystwo Brzeskie Smyczki
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „NADZIEJA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Łoniowej
 • Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”
 • Klub Sportowy „Jakub”
 • Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezjologiczne „ZAWSZE AKTYWNI”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej KRAKUS
 • Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 • Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „AMAZONKA”
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
 • Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Brzesku

Spotkanie miało na celu integrację przedstawicieli organizacji oraz wymianę doświadczeń, jak również zaprezentowanie dotychczasowego dorobku w formie stoisk wystawowych lub przedstawienie organizacji za pomocą multimedialnej prezentacji.

Galeria zdjęć


12.12.2017 r.  - Vesna w czołówce małopolskich startupów

Listopad był miesiącem wytężonej pracy dla zespołu Vesny, który pracował  nad przygotowaniem strategii działania projektu biznesowego „Proste Plecki”. Uczestnicy  programu akceleracyjnego #StartUp Małopolska zdobywali know-how od najlepszych trenerów i praktyków biznesu. Pakiet szkoleń dla startapu Vesny był opłacony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W programie #StartUp Małopolska wzięły udział panie Małgorzata Krzeczek i Karolina Świątkowska, które wraz z mentorami przygotowały strategię działania w nowym projekcie.

Podczas zajęć warsztatowych uczestniczki programu  miały okazję uczyć się od najlepszych marketingowców, trenerów, szkoleniowców w Polsce, jak również poznały techniki badania rynku, budowania strategii marketingowej, wykorzystania narzędzia socjal media oraz tworzenia pitchingu. Efekt konsekwentnej pracy został dostrzeżony i wyróżniony możliwością pokazania projektu biznesowego na forum, podczas specjalnego wydarzenia MeetUp w Krakowie 11 grudnia w Metaforma Cafe.  Przedstawicielki Vesny zaprezentowały  pierwsze kroki podjęte w ramach partnerstwa w „Ogólnopolskim Programie Wykrywania Wad Postawy Proste Plecki”. Na spotkaniu była obecna prezes zarządu Bożena Malaga-Wrona, która dopingowała panie w pierwszym ich wystąpieniu publicznym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Województwa Małopolskiego, znani przedsiębiorcy, którzy rozpoczynali od startapów.  Hasło przewodnie prezentacji Vesny to: „Stawiamy na profilaktykę, a nie leczenie”. Działania dotyczące wdrożenia badań wykrywania wad postawy wpisują się doskonale w jeden z celów Vesny jakim jest profilaktyka zdrowia i chęć niesienia pomocy innym. Podczas spotkania zwrócono uwagę na  ogromną skalę tego problemu, ponieważ  skrzywienia kręgosłupa według najnowszych badań Instytutu Matki i Dziecka dotyczą już ok. 90 % dzieci. Należy podkreślić, że ponad 2/3 wad nie jest widoczna „gołym” okiem. Rozwiązanie proponowane przez Vesnę to badanie nowoczesnym urządzeniem medycznym Sensorem Hipokratesa, pozwalające na diagnozę wady postawy w klika minut, która jest poszerzona o opinię fizjoterapeuty. Sam proces badania jest bezinwazyjny, bezstresowy i bezdotykowy i polega na skierowaniu wiązek promieni podczerwonych na łopatki, biodra, kolana i kostki w celu porównania wyniku z właściwymi parametrami postawy człowieka. Zespoły badawcze Vesny tworzą fizjoterapeuci i operatorzy sensora, którzy zajmują się usługą w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Możliwość udziału w programie akceleracyjnym #StartUp Małopolska pozwoliła na szybsze zdefiniowanie rynku i podjęcie pierwszych kroków sprzedażowych w przedsiębiorstwie społecznym jakim od października 2017 roku jest Vesna.

wp-20171211-21-53-21-pro-002.jpg

Małgorzata Krzeczek


04.12.2017 r. - Vesna otworzyła „Babski Raj”

W weekend 2 i 3 grudnia Stowarzyszenie Vesna oficjalnie otworzyło Studio Zdrowia i Urody „Babski Raj”. Jest to efekt ekonomizacji organizacji pozarządowej, która od 3 października jest przedsiębiorstwem społecznym.
„Babski Raj” mieści się w centrum Gnojnika, w lokalu  nad pizzerią Torrino. Na otwarciu Vesna podejmowała  gości specjalnych z południowych Indii, którzy w barwny sposób przedstawili kulturę i sztukę kraju słynącego z masaży ajurwedyjskich, mających początek w starożytności. Można było skosztować typowo indyjskiej herbaty cai masala, parzonej przez Indusa Shivę Shekara, wykonać tatuaż mahendi, który wykonywała  Małgorzata Duśko Shekar oraz skorzystać z wielu gratisowych zabiegów upiększających.
Miesiąc grudzień w Babskim Raju przebiegać będzie pod hasłem „Dotyk Indii”, stąd przez cały miesiąc dwa razy w tygodniu można skorzystać z masaży ajurwedyjskich, wykonywanych przez Hindusa Rejita Jose.
Wśród gości specjalnych byli również profesor Piotr Potoczka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński z małżonką, Ewa Godlewska-Jeneralska wieloletnia prezenterka „Panoramy” oraz członkowie i sympatycy Vesny.

Zespół Babskiego Raju zaprasza do skorzystania z bogatej oferty zabiegów. Do podstawowych należą: henna, manicure, pedicure, masaże ajurwedyjskie, sportowe i relaksacyjne, depilacja pastą cukrową, usługi gabinetu terapii włosa i inne z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń medyczno-kosmetycznych. Babski Raj posiada w ofercie bony podarunkowe na zabiegi, które są doskonałym pomysłem na prezent mikołajkowy, bądź świąteczny.

strona facebookowa "Babskiego Raju" - Studio Zdrowia i Urody.

link: https://www.facebook.com/Babski-Raj-Studio-Zdrowia-i-Urody-358713071223510/

Klaudia Górowska
Menager projektu „Babski Raj”


26.10.2017 r. - Podsumowanie z koncertu "Brzeskich Smyczków"

Relacja

Krzysztof Obal


25.10.2017 r. - Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała nr XXVI/251/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Uchwała


12.10.2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

do pobrania


11.10.2017 r. - Fundacja Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych "TIMSZEL" zaprasza na koncert "Złotej Jesieni"

22281701-1485721491463299-6004282046290545136-n.jpg 

22308836-1485721724796609-3261713158373375949-n.jpg

Już w najbliższą niedzielę 15 października o godz. 17:00 odbędzie się w MuzeumZamku w Dębnie  wyjątkowe wydarzenie - koncert "Złotej Jesieni" oraz aukcja prac uczestników X Pleneru Malarskiego. Wystąpi para niezwykłych artystek: prof. Bogumiła Gizbert - Studnicka (fortepian) oraz Monika Rasiewicz (śpiew, aktorstwo, recytacja). W programie koncertu znajdą się utwory muzyczne  Piazzolli, Bacha, Straussa, które będą ozdobione poezją między innymi  Miłosza, Tuwima, Gałczyńskiego.

Bogumiła Gizbert-Studnicka - profesor sztuk muzycznychklawesynistka, dyrektor artystyczny

Ukończyła z wyróżnieniem krakowską Wyższą Szkołę Muzyczną w klasie klawesynu prof. Elżbiety Stefańskiej oraz Królewskiego Konserwatorium w Antwerpii w klasie prof. Jos van Imerseela (dyplomy z wyróżnieniem), od 1973 roku jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncertuje z licznymi zespołami, wykonującymi zarówno muzykę dawną, jak i współczesną w Niemczech, Szwajcarii, byłej Czechosłowacji, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, a także Nowej Zelandii, Australii, Japonii i Tajwanie, brała udział w wielu festiwalach i kursach mistrzowskich w Europie m. in. w Gandawie, Antwerpii, Paryżu i Kolonii, prowadzonych przez Ton Koopmana, Roberta Kohnena, Kennetha Gilberta i wielu innych, Dokonała nagrań płytowych utworów Bacha, Mozarta, Vivaldiego oraz radiowych i telewizyjnych z różnorodnym repertuarem w Polsce, Francji, Belgii i Holandii.

Monika Rasiewicz – dr hab. absolwentka Wydziału Aktorskiego Krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego, pedagog Wydziału Aktorskiego i Wydziału Reżyserii Dramatu, Aktorka wrocławskiego Teatru Polskiego pod dyrekcją Jerzego Grzegorzewskiego, następnie Krakowskiego Teatru Starego; tworzy w nurcie teatru poetyckiego; będąc wieloletnim kierownikiem Krakowskiej Piwnicy św. Norberta stworzyła różnorodne spektakle słowno-muzyczne, jest związana z warszawskim Teatrem Kwadrat i od wielu lat działa jako juror i instruktor Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; w Akademii Muzycznej wyreżyserowała wiele oper - m.in. Wesele Figara W.A. Mozarta - spektakl grany w krakowskim Barbakanie w ramach Festiwalu Letniego Kraków 2008.

Po koncercie odbędzie się aukcja prac uczestników jubileuszowego X Pleneru Malarskiego, który w tym roku odbył się w dniach 8,9,10 maja. Organizatorzy współcześnie organizowanych Integracyjnych Plenerów Malarskich: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Zamek w Dębnie, oraz Dębińskie Centrum Kultury, każdego roku zapraszają do udziału w nim artystycznie uzdolnioną młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej, z Liceów Plastycznych, oraz z Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębno. W plenerach tych uczestniczą także od kilku lat seniorzy zrzeszeni w Twórczym Klubie Seniora, który działa przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Tarnowie. Z każdym rokiem zainteresowanie udziałem w Plenerze jest bardzo duże. Sprzyja temu wyjątkowy klimat i atmosfera tego historycznego miejsca, oraz piękne perspektywy krajobrazowe z wpisaną w nie architekturą, które dla młodych twórców stanowią duże i ciekawe wyzwanie. W bieżącym roku, podczas Pleneru każdego dnia gościliśmy  32 uczestników.

Od 10ciu lat, czyli od samego początku trwania, Plener został objęty życzliwym patronatem Gospodarzy tych ziem – Wójta Gminy Dębno, oraz Starosty Powiatu Brzeskiego.

Koncert „Złotej jesieni” jest częścią projektu "Przestrzenie Kultury 2017", realizowanego przez naszą Fundację Timszel przy wsparciu środków publicznych Powiatu Brzeskiego oraz Gminy Dębno. Wstęp wolny zapraszamy serdecznie.

Łukasz Przybyło
Prezes Fundacji Rozwoju Przestrzeni Społecznych i Kulturalnych "TIMSZEL"


02.10.2017 r. - Vesna organizatorem Forum w Heron Live Hotel

Forum pod nazwą  „Turystyka prozdrowotna szansą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”  zostało zorganizowane  26. września w „Heron Live Hotel” przez Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Vesna.   Uczestnikami  byli zarówno lokalni przedsiębiorcy, samorządowcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Z inicjatywy Prezesa  Stowarzyszenia Vesna Pani Bożeny Malagi-Wrony odbyło się Forum  „Turystyka prozdrowotna szansą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. Miejscem  spotkania była  miejska rezydencja „Heron Live Hotel” w miejscowości Sienna w gminie Gródek nad Dunajcem. Hotel nie był przypadkowy, gdyż stanowi doskonałą   bazę turystyczną, a w połączeniu z atrakcyjną  lokalizacją  nad  Jeziorem Rożnowskim  jest perłą tego regionu.  Tematem przewodnim  Forum był potencjał turystyczny  i jego wpływ na  rozwój społeczności lokalnej oraz możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty turystyki prozdrowotnej opartej o najnowsze trendy. W spotkaniu uczestniczyli zarówno  przedsiębiorcy prowadzący duże obiekty jak „Heron”, właściciele mniejszych pensjonatów, aż do gospodarstw agroturystycznych. Nie zabrakło samorządowców, wójtów gmin od Grybowa do Chełmca.  Wśród gości była  także  Prezes Zarządu firmy „Wiśniowski” Krystyna Baran, Dyrektor Hotelu „Heron” Piotr  Ledworuch, Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Tomasz Latocha.  Prowadzącą spotkanie była  dziennikarka Violetta Bratuń.

Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka „Małopolskiej Organizacji Turystycznej” Daria Głownia, która w znakomity sposób przybliżyła działania organizacji na rzecz rozwoju turystyki lokalnej, jednocześnie ukazując kierunek  zapotrzebowania na dalszy rozwój w tej dziedzinie, przy jednoczesnym  wykorzystaniu zasobów  lokalnych. W dalszej części Katarzyna Jasnos-  Prezes  „Stowarzyszenia na Śliwkowym Szlaku” przybliżyła uczestnikom turystyczny potencjał miejsc i ludzi „Śliwkowego Szlaku”. Kolejno Prezes Vesny Bożena Malaga-Wrona  zaprezentowała 5-letnią, niezwykle bogatą w wydarzenia i inicjatywy działalność Stowarzyszenia w zakresie profilaktyki  i planowany jego rozwój w oparciu o ekonomizację. Prezes przedstawiła swoje  plany  na kolejne lata  w postaci realizacji  „Ogólnopolskiego  Programu Badań Przesiewowych Wad Postawy-Proste Plecki”. Na Jej zaproszenie głos zabrali partnerzy programu: Dariusz Laskowski i Marcin Mazurkiewicz reprezentanci „Konsultant Komputer” z Poznania, przybliżając potrzebę badania  wad postawy u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia medycznego jakim jest „Sensor Hipokratesa”.

Kolejno  niezwykle interesujący  wykład podjęła dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek  z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  która  przedstawiła ogród jako miejsce terapii i atrakcji turystycznej,  ukazując zadziwiające działania hortiterapii  na zdrowie człowieka. Następnie Pani Ewa Godlewska- Jeneralska  była dziennikarka TVP, prezenterka „Wiadomości” i „Panoramy” przedstawiła swój nowy pomysł na życie, po powrocie z Warszawy do  rodzinnego Czchowa, czyli  „Alpaca Beach” jako miejsce przyjazne dzieciom z egzotycznymi alpakami.

Z kolei Ewa Cierniak-Lambert, lekarka  opowiedziała o tym jak spełniła swoje marzenia w małej wsi, powołując do istnienia „Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku” oraz „ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Ewa”. Następnie Monika Bochenek i Anna Węgrzyn przedstawicielki „Fundacji Horyzont 360” przedstawiły „Lokalną Sieć Współpracy”  jako  szansę na rozwój turystyki. Kolejne  panelistki to Karina Janas i Magdalena Pasadyn. Karina Janas jako  klinicysta oraz inicjatorka programu powrotu do zdrowia „Zdrowsi w 90 dni” jest autorką ogólnopolskiego programu  „Polko!Bądź zdrowsza!”.

O tym jak budować firmę rodzinną na pokolenia mówiła mecenas Magdalena Wojdała,  wykładowca KUL, która  na przykładach pokazała w jaki sposób przeprowadzać sukcesję gospodarczą.  O innowacyjnych sposobach na rozwój firm w tym rozwój osobisty przedsiębiorców mówił Mariusz Zygmunt, dyrektor krajowy Vantis Holding.  Na zakończenie odbyło się spotkanie koktajlowe z losowaniem dwóch voucherów do Live Spa w „Heron Live Hotel”. Szczęśliwymi nabywcami nagród  okazali się: Ewa De Vries i Mariusz Zygmunt.

Szczegóły

Małgorzata Krzeczek  


28.09.2017 r. - Konsultacje z organizacjami

Informacja Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie konsultacji z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

INFORMACJA

UCHWAŁA

BIP  


21.08.2017 r. - Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo, W związku z planowanym w tym roku spotkaniem dla  NGO podsumowującym ostatnie lata  współpracy, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w tym jakże niezwykłym wydarzeniu. Zaplanowane spotkanie odbędzie się  9 grudnia (sobota) o godz. 16:00 w Powiatowym Centrum Edukacji, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą zgłaszać swój udział zaznaczając przy okazji wybraną opcję: (można zaznaczyć jedna, dwie lub trzy)

 1. Zgłaszam udział stowarzyszenia, organizacji, podmiotu (podać liczbę osób maksymalnie 2);
 2. Przedstawię na spotkaniu dorobek organizacji (podmiotu) w formie …. (napisać w jakiej np. prezentacja, film itp.);
 3. Bedę ze swoim stoiskiem (promocja).

Proszę o informacje zwrotną na email:  a.banach@powiatbrzeski.pl  


11.09.2017 r. - Vesna w Warszawie

Stowarzyszenie Vesna  było aktywnym  uczestnikiem  dwudniowej debaty podczas  VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Organizacja prowadząca od 5. lat aktywną działalność społeczną miała okazję podzielić się   swoim doświadczeniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych z całej Polski, a także zainspirować ciekawymi inicjatywami.

W dniach 8-9 września w Uniwersytecie Warszawskim odbywało się VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw  Pozarządowych, w którym udział wzięły prezes zarządu Vesny Bożena Malaga-Wrona i dyrektor biura Vesny Małgorzata Krzeczek. Podczas Forum nastąpiła wymiana cennych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Rządu RP, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju. Pierwszy dzień Forum poświęcony był zmianom legislacyjnym, o których mówił m.in. Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński   w panelu  „Państwo a społeczeństwo obywatelskie”,   w którym przedstawił propozycję zmian polityki rządu, czyli proponowanych  reform  wobec III sektora.  Uczestnicy debatowali również o finansowaniu zadań i usług publicznych. Nie zabrakło kluczowych pytań: na ile obecnie obowiązujące rozwiązania prawno-administracyjne włączają ngo w realizację zadań publicznych, lub na ile ograniczają rozwój lokalny?  Panel ten był początkiem dyskusji nad zmianą systemu zlecania zadań publicznych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Kolejny dzień Forum wypełniały sesje dotyczące m.in. „Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego”, przygotowanej oddolnie przez działaczy trzeciego sektora, określającej trzy główne kierunki działań. Ciekawą inicjatywą Forum był Piknik Inicjatyw Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu, gdzie zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i turyści mieli okazję do wymiany zdań   z przedstawicielami sektora obywatelskiego, a także poznania ich działalności, w tym realizowanych projektów przez   organizacje z całej Polski.   Podczas Pikniku można było poznać różnorodność projektów  obywatelskich, poczynając od walki o prawa człowieka, poprzez edukację, po pomoc najbardziej potrzebującym.

Koszt udziału przedstawicielek Vesny w Forum został pokryty przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności z którą nasza organizacja współpracuje od kilku lat.

Małgorzata Krzeczek


05.09.2017 r. - Vesna w Lalikach i Cieszynie

Przedstawiciele Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans Vesna ukończyli cykl szkoleń, doradztwo grupowe i indywidualne oraz uczestniczyli w wizycie studyjnej w Lalikach i Cieszynie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski”.

Wakacje dla przedstawicieli stowarzyszenia Vesna były czasem wytężonej  pracy ze względu na  udział w szkoleniach, doradztwie grupowym i indywidualnym w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do  utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.  W ramach projektu Panie Irena Zając, Wioleta Boczarska i Małgorzata Krzeczek reprezentując stowarzyszenie Vesna miały okazję wziąć udział w wizycie studyjnej w Lalikach oraz Cieszynie i poznać  działalność niezwykle aktywnych i prężnie działających przedsiębiorstw społecznych.

Pierwszym przystankiem był Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach w gminie Milówka na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego, gdzie funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej na zasadach ekonomii społecznej, organizujący miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, którego zysk w całości przeznaczony jest na cele społeczne.  Uczestnicy wyjazdu mieli okazję podziwiać uroki przepięknej  wsi beskidzkiej, wypoczywając w komfortowych pokojach i stołując się  w  niezwykle smacznej kuchni prowadzonej głównie przez osoby niepełnosprawne.

Kolejnym przystankiem był Cieszyn i undacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która realizuje swoją działalność poprzez aktywizację  osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród usług świadczonych przez przedsiębiorstwo są m.in.  pralnicze, stolarskie, ślusarskie, stołówka i catering, szkolenia, wizyty studyjne. Fundacja „Być Razem” jest  producentem produktów z naturalnych materiałów, głównie drewna WellDone (Dobre Rzeczy), które powstają na terenie tamtejszych zakładów stolarskich, będące doskonałym pomysłem na użyteczny prezent np. „kablojad” utrzymujący i porządkujący różne typy kabli w jednym miejscu na stanowisku pracy. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z jednym z założycieli Fundacji „Być Razem” i obecnym jej dyrektorem Mariuszem Andrukiewiczem, laureatem nagrody głównej „TOTUS 2009” za wybitną działalność przyczyniającą się do podkreślenia wartości człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zdobyte w ramach wizyty studyjnej przez  przedstawicieli Vesny cenne doświadczenie z pewnością zostanie wykorzystane w tworzącym się nowym przedsiębiorstwie społecznym.

Małgorzata Krzeczek


04.09.2017 r. - Pożegnanie wakacji z Vesną

W sobotę 2. września w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wąsówka”  członkowie i sympatycy stowarzyszenia Vesna spotkali się aby wspólnie pożegnać  wakacje. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli członkowie Stowarzyszenia Seniorzy Alwerni. Oba stowarzyszenia łączy pasja do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Sobotni poranek  był pochmurny i zanosiło się na deszcz, jednak dobre nastroje wśród członków Vesny przed wieczornym spotkaniem skutecznie odsuwały deszczowe chmury. Kiedy już wszystkie stoły do wieczornego biesiadowania zostały przygotowane, nastąpił czas powitania gości z Alwerni. Nawiązując do narodowego czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego stowarzyszenie  z Alwerni z prezesem Zbigniewem Klatką na czele przyjechało z kapelą weselną i w klimacie ludowego wesela przebiegał cały wieczór. Gości w imieniu gospodarzy powitała Bożena Malaga-Wrona, prezes stowarzyszenia Vesna oraz Anna Stolarczyk, sołtys wsi Gnojnik. Następnie rozpoczęła się  integracja stowarzyszeń  na wielu płaszczyznach: tańca, śpiewu, zabaw konkursowych i wspólnego muzykowania.  Połączone siły muzyków z obu stowarzyszeń stworzyły wyjątkowo brzmiącą orkiestrę, a wokal  Małgorzaty Krzeczek prowadził bawiących się do śpiewania pełną piersią.  Ktoś z gości w gwarze zapytał: Cóż tam, panie, w polityce? Chińcyki trzymają się mocno!? Ktoś inny odpowiedział:  „A to czytaj, kto ciekawy; wiecie choć, gdzie Chiny leżą?”. Wiemy, wiemy – odkrzyknął ktoś z Vesny- i rychło się tam wybierzemy!

Kiedy wizyta gości dobiegała końca członkowie Vesny zostali zaproszeni do złożenia rewizyty w Alwerni jesienią br., gdzie tematem przewodnim ma być łowiectwo i uczta z potrawami przygotowanymi z  dziczyzny. Oczywiście nie obejdzie bez zwiedzania miasta i okolic Alwerni oraz wymiany doświadczeń i być może wspólnych planów  na kolejny sezon turystyczny. „Wyrazy uznania należą się członkom Vesny –mówi Bożena Malaga-Wrona prezes stowarzyszenia Vesna-  bo przygotowali to spotkanie perfekcyjnie, począwszy od zastawienia stołów pysznymi potrawami, poprzez obsługę grilla i podtrzymywanie ognia, nie tylko w ogniskach ale i na parkiecie”.

Wraz z zakończeniem ostatniego wakacyjnego wydarzenia Vesny zaczął padać deszcz. I jak tu nie pokusić się o stwierdzenie, że i niebo sprzyjało spotkaniu zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Więcej informacji na stronie FB https://www.facebook.com/biuro.vesna/

Biuro Vesny


30.08.2017 r. - BESKID SADECKI RAZ JESZCZE

beskidsadecki.jpg


28.08.2017 r. - Turystyczne pożegnanie wakacji w Gorcach

W sobotę 26 sierpnia Vesna zabrała miłośników aktywnego wypoczynku na szlaki Gorców.  Celem górskiej  wędrówki był Turbacz, najwyższy szczyt Gorców (1310 m n.p.m.), pasma górskiego leżącego w Beskidach Zachodnich. To już kolejna wyprawa Vesny na szczyt Turbacza lecz prowadziła  innym szlakiem niż poprzednie wędrówki.

Początek wspinaczki rozpoczął się w miejscowości Rzeki i prowadził przez Gorc Troszacki, Kudłoń i Przełęcz Borek do schroniska na Turbaczu. Na rozległych i widokowych polanach można było nie tylko odpocząć ale też podziwiać górską roślinność; wysokie trawy z pięknymi złocistymi kłosami i połacie borowiny z czarnymi jagodami. W schronisku na Turbaczu tradycyjna szarlotka, pyszne jagodowe naleśniki i niekończące się rozmowy,  lub jak kto wolał, samotne wylegiwanie się w cieniu drzew.

Przy zejściu na Polanie Gabrowskiej odbył się marszobieg, który wygrała Agnieszka Warchał, drugie miejsce zdobyła Aleksandra Musiał, trzecie zaś Emilia Łoś. Podczas wędrówki w Gorcach zorganizowane były eko-przystanki, a ich najaktywniejsi uczestnicy otrzymali nagrody. Wyprawa w Gorce została zorganizowana w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach i rozwój Ośrodka Edukacji Ekologicznej”, który jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiat Brzeski.

Więcej informacji na stronie FB https://www.facebook.com/biuro.vesna/


21.08.2017 r. - Zaproszenie na spotkanie - zgłoszenia do 15 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym w tym roku spotkaniem dla  NGO podsumowującym ostatnie lata  współpracy, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w tym jakże niezwykłym wydarzeniu. Zaplanowane spotkanie odbędzie się  9 grudnia (sobota) o godz. 16:00 w Powiatowym Centrum Edukacji, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą zgłaszać swój udział zaznaczając przy okazji wybraną opcję: (można zaznaczyć jedna, dwie lub trzy):

 1. Zgłaszam udział stowarzyszenia, organizacji, podmiotu (podać liczbę osób maksymalnie 2);
 2. Przedstawię na spotkaniu dorobek organizacji (podmiotu) w formie …. (napisać w jakiej np. prezentacja, film itp.);
 3. Bedę ze swoim stoiskiem (promocja).

Proszę o informacje zwrotną na email: a.banach@powiatbrzeski.pl do dnia 15 września 2017 r.


18.08.2017 r. - Zapraszamy na kolejną wędrówkę

gorce.jpg


17.08.2017 r. - Relacja z wyprawy. Vesna na szczycie Siwego Wierchu

W dniu 12 sierpnia miałam okazję po raz pierwszy  uczestniczyć w niezwykłej i pełnej wrażeń wyprawie z Vesną w pobliskie Tatry Słowackie, zdobywając wraz z 25. osobową grupą wędrowców jeden ze szczytów jakim jest Siwy Wierch(1805 m. n. p.m.) w grani głównej Tatr Zachodnich.  Wśród uczestników  byli zarówno stali  wędrowcy górscy w tym dzieci,  jak i debiutanci podobnie jak i ja.

Wędrówkę rozpoczęliśmy w godzinach przedpołudniowych pod przewodnictwem Marysi Skupień- przewodnika tatrzańskiego.Trasa przebiegająca z Zuberca przez Dolinę Przybyską, Palenicę prowadzącą na sam szczyt nie należała do łatwych i wymagała dużego wysiłku. I choć nie dane nam było podziwiać pięknych widoków ze względu na gęstą mgłę wszyscy w pozytywnym humorze pokonywaliśmy kolejne wzniesienia kosztując na szlaku przepysznych jagód i malin leśnych.  Na trasie musieliśmy zmierzyć się z niełatwymi podejściami przy asekuracji  łańcuchów górskich,  na samym szczycie towarzyszył nam silny wiatr, a w drodze powrotnej obfity deszcz który zmuszał nas do zachowania jeszcze większej ostrożności i czujności.  Czas w jakim przebyliśmy odcinek od Zuberca na szczyt to zaledwie trzy godziny, który był krótszy niż przewidywany,  z kolei powrót okazał się dłuższy bo aż cztery godziny ze względu na trudne warunki pogodowe. Było to dla nas nowe doświadczenie, czasami nawet zdarzał się lęk i niepewność.  Z pewnością  była to dla nas niezwykła lekcja pokory względem gór. Tak wymagająca i czasami trudna wyprawa pokazała nam jak zgranym zespołem jesteśmy i że możemy wzajemnie na siebie liczyć, szczególnie w trudnych warunkach. Osobiście chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom wyprawy za wsparcie i pomoc w trudnych etapach wędrówki dla mnie i pozostałych wędrowców szczególnie dzieci. Szczerze gratuluję wszystkim uczestnikom wyprawy wytrwałości, pogody ducha, a w szczególności 10-letnim chłopcom przemierzena tak trudnej i  ambitnej trasy.

Zdobycie Siwego Wierchu z Vesną na długo pozostanie w naszej pamięci, choć nie było to łatwe doświadczenie to czujemy ogromną satysfakcję i jednocześnie  niedosyt, ponieważ nie udało nam się zachwycać  przepięknymi widokami  górskimi z  uwagi na ograniczoną widoczność. Stanowi to dla nas   motywację do ponownej wędrówki w to samo miejsce, tym razem w sprzyjających warunkach pogodowych, aby podziwiać piękno górskiej przyrody.  Zapraszamy na kolejne przygody z Vesną, naprawdę warto!!! Polecam!!!

wp-20170812-10-53-56-pro.jpg

Małgorzata Krzeczek


14.08.2017 r. - Zapraszamy na Dzień Aktywnego Seniora z Fundacja TIMSZEL

20799010-1438290386206410-4480390475098027062-n.jpg


27.07.2017 r. - Zapraszamy na dwudniową Biesiadę Okocimską

plakat-2017-1.jpg


27.07.2017 r. - Zapraszamy na obchody 40-lecia LKS Jastrząb Łoniowa

plakat-5.jpg  

plakat-atrakcje.jpg


18.07.2017 r. -   Vesna na szlaku uzdrowisk beskidzkich

Sobotnia wędrówka Vesny w Beskidzie Niskim rozpoczęła się w uzdrowiskowej miejscowości  Iwonicz Zdrój i wiodła malowniczym szlakiem do kolejnego uzdrowiska beskidzkiego -  Rymanów Zdrój. Organizatorzy postanowili zmienić zaplanowaną wcześniej  trasę i skrócić wędrówkę   z uwagi na deszczową pogodę i sporą ilość błota na szlaku.

Padający deszcz nie był zbyt uciążliwy  na tym dość krótkim, jak na wędrówki Vesny ( ok. 6 km) szlaku, a ciepłe powietrze sprzyjało wędrowcom i zachęcało do spacerowego tempa. Widoczność, choć słabsza to dawała możliwość podziwiania rozległych krajobrazów. Po zejściu grupy  do Rymanowa Zdroju wyszło słońce i można było poddać się urokowi zdrojowego parku, z czego wszyscy chętnie skorzystali. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś miłego; kiedy cześć grupy posilała się inni aktywnie spędzali czas w plenerowej siłowni, część grupy korzystała z tężni solankowej, a jeszcze inni znakomicie bawili się w „Krainie Bajek” ( i wcale nie byli to najmłodsi uczestnicy wyprawy). W drodze powrotnej uczestnicy wyprawy mogli podziwiać jeden z najstarszych  największych zabytków architektury drewnianej w Polsce, czyli kościół Matki Boskiej Bolesnej w Haczowie. Warto zobaczyć ten zabytek, bo zachwyca kunsztem wykonania i można poczuć w nim wielowiekową historię. Ponadto zabytek ten znajduje się na światowej liście dziedzictwa UNESCO.  Na szlaku wędrówki w Beskidzie Niskim zorganizowano „eko-przystanki” a nagrody za aktywny udział w nich trafiły do: Anny Smoleń, Nikoli Biernat, Bożeny Łoś, Moniki Kaczor  i Agnieszki Polanek.

Wędrówka w Beskidzie Niskim została zorganizowana w ramach projektu „Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach i rozwój Ośrodka Edukacji Ekologicznej”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku.

wp-20170715-10-45-09-pro.jpg  wp-20170715-11-19-37-pro.jpg

wp-20170715-12-03-31-pro.jpg  wp-20170715-10-48-21-pro-1.jpg

Bożena Malaga-Wrona - Prezes Stowarzyszenia Vesna


17.07.2017 r. - Vesna - Tatry Słowackie

tatryslowackie-1.jpg


11.07.2017 r. - Vesna na szczycie Kasprowego Wierchu

W sobotę 8. lipca wędrowcy Stowarzyszenia Vesna  zdobyli kolejny tatrzański  szczyt. Tym razem był to Kasprowy Wierch ( 1987 m  n.p.m.). W wyprawie wzięło udział 34. miłośników górskich wędrówek, głównie  mieszkańców powiatu brzeskiego. Wędrówka  na Kasprowy Wierch rozpoczęła się od wizyty w Muzeum Przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach. Następnie żółtym szlakiem trwała kilkugodzinna wspinaczka na szczyt przez Polanę Jaworzynki, gdzie przewodniczka Marysia Skupień rozpoczęła barwne opowieści o ciekawych tatrzańskich miejscach  i związanych z nimi historiach, a także wskazywała kolejne szczyty na szlaku.

Pogoda sprzyjała wędrowaniu choć nie zabrakło  siarczystego deszczu, po którym wychodziło słońce i zapewniało doskonałą widoczność.   Na szlaku zorganizowane zostały eko-przystanki a za aktywny udział w wyprawie i eko-przystankach nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Krakowie trafiły do: Natalii Gicali, Patryka Smolenia, Aleksandry Musiał, Haliny Marecik, Kazimierza Hołysta i Kazimierza Wróbla.

Wyprawa odbyła się w ramach projektu „ Edukacja ekologiczna na turystycznych szlakach i rozwój Ośrodka Edukacii Ekologicznej” i przy wsparciu  finansowym Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

beskidniski-7.jpg


11.07.2017 r. - Jubileuszowa „Noc Świętojańska” Vesny

24 czerwca br. Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" było organizatorem 5. jubileuszowej edycji „Nocy Świętojańskiej”, która odbyła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej na „Wąsówce” z konkursem na najpiękniejszy wianek świętojański.

Na tą uroczystość i wspólne świętowanie przybyli członkowie stowarzyszenia oraz jej sympatycy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych z Gminy Gnojnik. W programie nocy nie zabrakło prezentacji 5-lecia działalności Vesny w postaci wystawy zdjęć-kolaży z dotychczasowych wędrówek, jak i zrealizowanych projektów edukacyjnych.

„Noc Świętojańska” to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku, nie zbrakło więc palenia sobótek. Zgodnie z tradycją obrzędy tej wyjątkowej nocy miały duże znaczenie dla dziewcząt, które starały się zdobyć czyjeś serce i zapewnić sobie małżeńskie szczęście puszczając w nurt rzeki wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nieprędko. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, oznaczało to, że prawdopodobnie zostanie ona starą panną. Wianki świętojańskie były zgodnie ze starodawnym zwyczajem wyplecione z ziół, które tej nocy nabierają magicznych właściwości. Zioła te mają odstraszać złe moce i uroki, zapewniając zdrowie i dobre zamążpójście. Oprócz ziół nie zabrakło kwiatów polnych takich jak maki, chabry czy rumianek.

Wianki wykonane na konkurs zostały zaprezentowane podczas tańców, a autorzy najpiękniejszych otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Gnojnik. Pierwsze miejsce zajął wianek wykonany przez Krystynę Kipiela z Łowczówka, drugie miejsce przypadło Agnieszce Sechci z Biadolin Szlacheckich, a trzecie miejsce Helenie Pytel z Jadownik. Wśród wyróżnionych były wianki pań: Małgorzaty Kozdrój, Krystyny Malagi, Basi Białka z Gnojnika oraz Barbary Kuś-Brożyna z Brzeska. Przyznana została także nagroda publiczności, którą otrzymała Basia Białka. Wszyscy, którzy przygotowali wianki na konkurs otrzymali od prezes Stowarzyszenia Vesna Bożeny Malagi-Wrony pamiątkowe dyplomy za udział i nagrody. Wszystkie panie uczestniczące w obrzędzie „Nocy Świętojańskiej” otrzymały małopolskie korale ufundowane przez Małopolską Organizację Turystyczną.

Na jubileusz Vesny właściciele Kawiarni – Cukierni „Poezja” z Gnojnika przygotowali specjalny tort ze słodką grafiką gór, prawdziwą poezję smaku dla wszystkich przybyłych gości. Warto dodać, że rodzina Antczaków również należy do grona wędrowców Vesny. Nie zabrakło wspólnego grillowania, biesiady i tańców przy dźwiękach muzyki zespołu „Power Band” z Gosprzydowej.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości. „Noc Świętojańska” zorganizowana została w ramach projektu „Na szlaku kultury ludowej”, który był współfinansowany ze środków Gminy Gnojnik. Dziękujemy.

Galeria zdjęć

Małgorzata Krzeczek
Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”