Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarząd Dróg Powiatowych

 


zdp-logo.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

tel./fax: 14 663 12 21
e-mail: zdpbrzesko@onet.pl
Skrzynka pocztowa ePUAP: /ZDP-Brzesko/skrzynka


Dyrektor: Grzegorz Badowski
tel.: 14 663 01 41

Zastępca Dyrektora
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
Samodzielne stanowisko ds. Inżynierii Ruchu 
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji
Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych, Zadrzewień i Odszkodowań Komunikacyjnych 
tel.: 14 663 12 21

Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko ds. Pasa Drogowego
tel.: 14 663 18 20


Informacje o drogach, inwestycjach oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku 
www.zdp.powiatbrzeski.pl