Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego

 


logotypy

Powiat Brzeski realizuje projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 27 partnerów z Polski i zagranicy, a jego celem są działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu w Starostwie Powiatowym w Brzesku w Wydziale Ochrony Środowiska został zatrudniony doradca ds. klimatu i środowiska. Głównym zadaniem doradcy ds. klimatu i środowiska jest skuteczne wdrożenie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz w Małopolskim Programie Ochrony Powietrza. To m.in.:

  • ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla powiatu na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza,
  • współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencji powiatu,
  • identyfikację budynków publicznych zarządzanych przez powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami na obszarze powiatu,
  • inicjowanie wspólnych działań, projektów, akcji edukacyjnych we współpracy z gminami,
  • zapewnienie doradztwa dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,
  • zapewnienie wsparcia technicznego gminom w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej,
  • współpraca z przedsiębiorstwami z sektora urządzeń grzewczych, w zakresie zapoznania się z nowymi technologiami.

Utworzenie sieci doradców ds. klimatu i środowiska jest częścią zadania C4 projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Budżet projektu to 16,4 mln EUR (ok. 70 mln zł), z czego: 60% Program LIFE, 35% NFOŚiGW, 5% wkład własny partnerów. Okres trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2030r.