Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Deklaracja Dostępności


Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatbrzeski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Starostwo Powiatowe w Brzesku
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie www.powiatbrzeski.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona www.powiatbrzeski.pl posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • możliwość zwiększenia interlinii,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy akapitami,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Stronę www.powiatbrzeski.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatbrzeski.pl spełnia wymagania w 98,27%.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności: Paulina Babraj, e-mail: p.babraj@powiatbrzeski.pl, tel. +48 665 043 809. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.
Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Bartosza Głowackiego 51

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Bartosza Głowackiego 51

 1. Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 51 – do urzędu można dotrzeć drogą gminną, ul. Bartosza Głowackiego. W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do Starostwa znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostepności wejścia:
  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od północnej strony budynku Starostwa przy parkingu głównym przed budynkiem.  Otwierane bezdotykowo wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa.

  podjazd dla osób niepełnosprawnychwejście główne

  Opis dostepności parkingu:
  Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 4. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W budynku znajduje się winda. Dodatkowo w przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

  dsc-8450.jpgdsc-8452.jpg

 5. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, naprzeciwko Dziennika Podawczego,

   tsblica informacyjnatablica informacyjna

  • dodatkowa tablica informacyjna umieszczona na drugim piętrze.

 6. Dziennik Podawczy znajduje się przy wejściu głównym do Starostwa oraz w Sekretariacie Starosty Brzeskiego na piętrze drugim.

  dsc-6598.jpgpunkt informacyjnydsc-6600-1.jpgdsc-6602-1.jpg
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne:
  • Punkt Informacyjny na parterze budynku,
  • Sala Obrad.
 9. Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2b

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 2b

 1. Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B – do urzędu można dotrzeć drogą powiatową ul. Okocimską oraz drogą gminną, ul. Piastowską. W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego do Starostwa znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
 2. Opis dostępności wejścia:
  Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa wejścia są przystosowane dla niepełnosprawnych, znajdują się od wschodniej i zachodniej strony budynku Starostwa przy parkingach. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Starostwa.

  20200605-103109.jpg20200605-103223.jpg

 3. Opis dostępności parkingu:
  Starostwo Powiatowe w Brzesku posiada parkingi ogólnodostępne od strony wschodniej i zachodniej budynku. Na parkingu od strony zachodniej wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  parking ul. Piastowska

 4. Opis dostępności toalet:
  Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze lokalu użytkowego A. Ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze lokalu użytkowego A.
 5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
  W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, przy wejściu głównym tj. wejście od zachodniej budynku,

   tablica informacyjna ul. Piastowska

  • dodatkowe tablice informacyjne umieszczone w ciągach komunikacyjnych budynkach tj. na korytarzach i klatce schodowej.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku znajduje się pętla indukcyjna (Wydział Komunikacji  i Transportu- Piętro I)

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Starostwo zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem".

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 z późn.zm), tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie. W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, można złożyć:

 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko;
 2. w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzesku znajdującym na parterze budynku przy ul. Bartosza Glowackiego 51;
 3. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzesku, pokój nr 213 na II piętrze;
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.babraj@powiatbrzeski.pl,
 5. za pośrednictwem fax na nr: (14) 663 23 43.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.