Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

Aktualności NGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
2021-03-02 12:25

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku.


Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2021-02-25 15:00

Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Projekt „Milowy krok”
2021-02-23 15:53

Projekt „Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


Będzie więcej mobilnych zespołów szczepiących
2021-02-02 09:58

Będzie więcej mobilnych zespołów szczepiących

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłosił nabór placówek zainteresowanych utworzeniem dodatkowych zespołów szczepiących pacjentów przeciwko COVID-19 w miejscu ich zamieszkania. Będą one wsparciem dla już istniejących zespołów mobilnych, jakie powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień.


OGŁOSZENIE - złóż oświadczenie!
2021-01-08 10:57

OGŁOSZENIE - złóż oświadczenie!

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 917 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, do których zalicza się stowarzyszenia i fundacje, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.


Aktywni 30+
2021-01-08 08:08

Aktywni 30+

WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że od dnia 1 listopada 2020 r. na terenie województwa małopolskiego realizuje projekt pt.: „AKTYWNI 30+” skierowany do 156 osób w strukturze: 94 osoby - bierne zawodowo, 62 osoby – bezrobotne.


„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”
2020-12-31 11:59

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

Powiat Brzeski realizuje zadanie grantowe „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej
2020-12-31 11:21

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 663/2020 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29.12.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy społeczne.


Zapraszamy do udziału w projekcie: „Czas na zmiany!”
2020-12-31 10:26

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Czas na zmiany!”

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Czas na zmiany!” byłych Uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2.


Kampania edukacyjna "Słodki, słodszy... cukrzyca"
2020-12-09 20:48

Kampania edukacyjna "Słodki, słodszy... cukrzyca"

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna kampanię edukacyjną „Słodki, słodszy... cukrzyca!” Głównym celem programu jest promocja zmian w stylu żywienia oraz uświadomienie Polakom jak dużo cukru spożywamy bezrefleksyjnie i bezwiednie.