Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2023-03-10 11:01

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 marca 2023 r.w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023  w ramach projektu „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2021 - 2023”
2023-02-10 09:55

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w ramach projektu „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2021 - 2023”

Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku w ramach projektu ,,Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2021 – 2023” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Otwarty konkurs ofert w ramach projektu "Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2021 - 2023"
2023-02-09 14:10

Otwarty konkurs ofert w ramach projektu "Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2021 - 2023"

Rusza nabór w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu "Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2021 - 2023" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
2023-01-23 11:48

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2023-01-18 11:23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska
2023-01-17 08:01

Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska

Na terenie Jadownik realizowany jest projekt „Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska” z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jest on skierowany do osób w wieku 60+ chcących zwiększyć swoją aktywność obywatelską, pogłębić wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz namacalnie przyczynić się do zmian na lepsze w swoim najbliższym otoczeniu.


Mecenat Małopolski BIS
2023-01-10 10:37

Mecenat Małopolski BIS

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2023-2024. Do 30 stycznia 2023 roku w wersji elektronicznej, a do 31 stycznia w wersji papierowej, organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne, mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od trzech lat lub trzech edycji), mogą starać się...


Nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
2023-01-10 10:35

Nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Organizacje pozarządowe zainteresowane pracą w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 do 9 stycznia 2023 r. mogą zgłaszać swoje kandydatury. 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyjęła program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.” Teraz czas na przeprowadzenie procedury wyborów organizacji pozarządowych, które będą pracowały na rzecz zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w KomitecieMonitoruj...


Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
2023-01-10 10:32

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Rozpoczął się nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 31 stycznia 2023 roku. Jeśli działasz w małopolskich organizacjach pozarządowych i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Marszałkowski WojewództwaMałopol...


Uchwała nr 1214/2022  Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r
2022-11-30 13:17

Uchwała nr 1214/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r

Uchwała nr 1214/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2023 roku.