Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Konkurs Ofert 2022 dla NGO!
2022-01-20 13:25

Konkurs Ofert 2022 dla NGO!

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Powrót do zdrowia, powrót do pracy!
2022-01-11 10:36

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.


Praca z POWER-em!
2021-12-17 10:46

Praca z POWER-em!

Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę! Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”


Rezem dla Seniorów - zapraszamy do udziału w Konkursie
2021-12-17 09:18

Rezem dla Seniorów - zapraszamy do udziału w Konkursie

Konkurs „Razem dla Seniorów” jest inicjatywą Pani Agaty Kornhauser–Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Nagroda ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.


Siła Kompetencji - poznaj szczegóły!
2021-12-06 13:16

Siła Kompetencji - poznaj szczegóły!

Zapraszamy do skorzystania z oferty projektu "Siła Kompetencji" realizowanego przez Instytut Turystyki w Krakowie. Celem projektu jest pomoc w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu nowego miejsca pracy u 200 osób - zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, realizowany na terenie województwa małopolskiego.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert
2021-11-25 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2022 roku.


Ochrona zabytków Małopolski" - nabór wniosków na 2022 r.
2021-11-22 10:43

Ochrona zabytków Małopolski" - nabór wniosków na 2022 r.

15 listopada ogłoszony został nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022”. Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.dziedzictwo.malopolska.pl – a następnie złożyć całość dokumentacji wniosku w wersji papierowej do dnia 15 grudnia 2021 roku.


Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika
2021-11-15 15:20

Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika

Starostwo Powiatowe w Brzesku, Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika – zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, na stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP - warsztaty on-line
2021-11-05 12:07

Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP - warsztaty on-line

Ekodoradcy dla biznesu MCP zapraszają na bezpłatne warsztaty, które przybliżą małopolskim przedsiębiorcom tematykę fotowoltaiki, a także pomogą przystosować się do nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV. Warsztaty poprowadzi niekwestionowany ekspert i działacz w dziedzinie fotowoltaiki, wykładowca akademicki, autor wielu opracowań, specjalista i praktyk w zakresie realizacji inwestycji PV.


OGŁOSZENIE
2021-10-29 14:15

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.