Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

IOD - Zadania

 


 iod.png

Samodzielne Stanowisko
 - Inspektor Ochrony Danych
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Samodzielnego Stanowiska - Inspektor Ochrony Danych należy:

  1. informowanie Starosty, pracowników Starostwa, którzy przetwarzają dane osobowe oraz podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (podmiot przetwarzający), o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „rozporządzeniem", innych przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej „ustawą";
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów, o których mowa w pkt 1 oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Starostwie lub w podmiocie przetwarzającym, w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym dotyczących podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz przeprowadza powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
  4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, o którym mowa w pkt 4, w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Starostwie oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę;
  7. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  8. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie;
  9. wykonywanie innych obowiązków Inspektora Danych Osobowych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 6, a także innych obowiązków powierzonych przez Starostę.


KLIKNIJ TUTAJ

pol-bip-full-svg.png