Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

IOD - Zadania

 


 iod.png

Samodzielne Stanowisko
 - Inspektor Ochrony Danych
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Starostwie, w szczególności przez:

  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla Starosty,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), zwanej dalej „ustawą”, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Starostwie, dla których administratorem danych jest Starosta, zgodnie z przepisami ustawy i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
3. wykonywanie innych obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w dokumentacji, o której mowa w pkt 1 lit. b, a także innych obowiązków powierzonych przez Starostę.


KLIKNIJ TUTAJ

pol-bip-full-svg.png