Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Fachowcy w swojej branży

 


fundusze unijne

Powiat Brzeski od dnia 1 czerwca 2020 roku realizuje projektu pn. „Fachowcy w swojej branży” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Branżą wiodącą dla Powiatu Brzeskiego jest branża elektryczno-elektroniczna, zaś branżą uzupełniającą - usługowa.

Projekt zakłada rozwój oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w powiecie brzeskim w wybranych branżach. Przedsięwzięcie umożliwi dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia zawodowego do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Rezultatem będzie zdobycie dodatkowych uprawnień oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy.

Budżet projektu wynosi 4 081 441,25 złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 3 469 225,06 złotych. Termin zakończenia realizacji to koniec 2023 roku.