Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Termomodenizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego

 


image001.jpg

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu  „Termomodernizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego”.

Zarząd Województwa Małopolskiego końcem marca rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca PRO WM 2014-2020 opublikował na stronie internetowej informację o zakończeniu oceny merytorycznej i listę wniosków, które otrzymały wynik pozytywny w ramach oceny merytorycznej. W ramach tego naboru Powiat Brzeski złożył dwa wnioski o dofinansowanie:

  1. „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku”
  2. „Termomodernizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego”

Oba wnioski zostały bardzo wysoko ocenione bo na 50 pkt. co stanowi 96,15% w ujęciu procentowym, maksymalna liczba punktów stanowiła 52. Zatem wnioski Powiatu Brzeskiego uplasowały się na 2 i 3 miejscu w subregionie tarnowskim na 23 złożone wnioski. Powiat Brzeski na przedmiotowe zadania otrzyma w  sumie dofinansowanie w kwocie 3.216.490,94 zł.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego” opiewa na kwotę 4.317.619,77 zł zaś poziom dofinansowanie stanowi 2.235.173,63 zł. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B oraz budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej  modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. W projekcie przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnej klimatyzacji, modernizację instalacji CO i c.w.u. a także modernizację oświetlenia. Zostaną także zastosowane odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna – wspomagająca zasilanie budynku w energię elektryczną oraz pompa ciepła wspomagająca instalację c.w.u. Bezpośrednim efektem projektu będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji.


Budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze

dsc-5334.jpg  dsc-5362.jpg  dsc-5359.jpg

dsc-5356.jpg  dsc-5351.jpg  dsc-5361.jpg

dsc-5338.jpg  dsc-5358.jpg  dsc-5355.jpg

dsc-5345.jpg  dsc-5352.jpg  dsc-5354.jpg

dsc-5340.jpg


Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B

dsc-5384.jpg  dsc-5387.jpg  dsc-5377.jpg

dsc-5369.jpg  dsc-5371.jpg  dsc-5381.jpg


modernizacja oświetlenia oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna

dsc-5079-1.jpg  img-20171207-110556.jpg  dsc-5073.jpg

img-20171207-110400.jpg  dsc-5090.jpg  img-20171207-110436.jpg

dsc-5083.jpg  dsc-5086.jpg  dsc-5075.jpg

dsc-50711.jpg


Kompleksowa modernizacja - trwają prace

We wrześniu 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na„Kompleksową modernizację energetyczną budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko”. Zamówienie podzielono na 4 części:
Część I  - termomodernizacja budynku
Część II - modernizacja instalacji CO i CWU
Część III - modernizacja instalacji elektrycznej
Część IV - montaż klimatyzacji
 

Już w grudniu 2017 r. została wykonana część III zamówienia polegająca na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, a także zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej na potrzeby własne budynku. Do tej pory zakończono również etap związany z dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją.
 

dsc-5664.jpg

dsc-5647.jpg

dsc-5637.jpg

dsc-5661.jpg

Kolejne prace składające się na całość zamówienia zostaną wykonane do końca września tego roku. W tym czasie wykonawcy zajmą się: dociepleniem ścian zewnętrznych budynku wraz z wyprawami tynkarskimi, wymianą parapetów, obróbek blacharskich i podbicia okapów, demontażem i ponownym montażem istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych, dociepleniem ścian przy gruncie wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją instalacji CO i CWU oraz montażem klimatyzacji.
 
Projekty dotyczące termomodernizacji budynków otrzymały gwarancję przyznania środków na łączną kwotę 3,2 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w efekcie zostaną gruntownie zmodernizowane cztery budynki użyteczności publicznej z terenu powiatu brzeskiego: budynek główny i administracyjny PPZOL przy ul. Kościuszki 33, budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B oraz budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Łączny koszt inwestycji to 5,99 mln zł.


dsc-8589.jpg

Na etapie końcowym jest proces termomodernizacyjny budynku administracyjnego przy ul. Piastowskiej 2B w Brzesku, w którym funkcjonuje Starostwo Powiatowe w Brzesku, Powiatowe Centrum Edukacji oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Projekt zrealizowano dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

malopolska-mysli-o-czyste-srodowisko.jpg