Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19

 


sami-dzielni.png

Powiat Brzeski realizuje zadanie grantowe „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym grantu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z terenu powiatu brzeskiego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 14 miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek całodobowych lub czasowego pobytu poza placówką opieki całodobowej zlokalizowanych w miejscowości Łysa Góra, w Środowiskowym Domu Samopomocy, 32-853 Łysa Góra 251.

Całkowita wartość zadania: 257 807,55 zł

Wartość grantu (w tym środki inwestycyjne): 245 531,00 zł

Okres realizacji grantu: od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.