Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie
2022-05-20 06:00

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 16 maja 2022 r. znak: AG-I.6821.16.2021.WW o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 55/2 o pow. 0,13 ha, położonej w obrębie Kwików, gm. Szczurowa poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na przebudowę istniejącej sieci napowietrznej nN oraz budowę linii napowietrznej SN 15kV w msc. Kwików.


Ogłoszenie
2022-05-18 14:11

Ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość o przeznaczeniu wielofunkcyjnym położona w obrębie Niedzieliska (0008), gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie.


Informacja Starosty Brzeskiego
2022-05-13 13:50

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Gnojnik, Borzęcin i Iwkowa.


Informacja Starosty Brzeskiego
2022-05-12 15:06

Informacja Starosty Brzeskiego

INFORMACJA NR GK-II.6620.82.1.2018.KP STAROSTY BRZESKIEGO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębu ewidencyjnego: Szczurowa zawierającego się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie


Informacja o konkursie na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej
2022-05-05 12:38

Informacja o konkursie na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej

Powiat Brzeski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej, Złota 292, 32-859 Złota.


Informacja o konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku
2022-05-05 12:28

Informacja o konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku

Powiat Brzeski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko.


OGŁOSZENIE
2022-05-04 13:24

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasień, gm. Brzesko, jako działka nr 515 o pow. 0,9400 ha, objęta księgą wieczystą nr TR1B/00091817/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.


OGŁOSZENIE
2022-04-29 14:42

OGŁOSZENIE

Informacja nr GK-II.6620.82.1.2018.KP Starosty Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Niedzieliska, Rajsko, Rylowa zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.


OGŁOSZENIE
2022-04-28 08:00

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: AG-I.683.2.19.2019.PS o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w trybie art. 10 kpa, dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Przyborów, gm. Borzęcin, obejmującą działkę ewidencyjną nr 657/2.


OGŁOSZENIE
2022-04-26 15:00

OGŁOSZENIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są niezabudowane nieruchomości rolne położone w obrębie WRZĘPIA (0020) gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie.