Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

Tablica ogłoszeń

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego  z dnia 21 września 2022 r.
2022-09-27 08:31

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2022 r.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2022-09-26 07:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 20 września 2022 r., znak: AG-I.6821.5.2022.WW o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1071, położonej w obrębie Łęki, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 125 m, PE dn 90 m z przyłączem gazowym.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2022-09-26 07:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 20 września 2022 r., znak: AG-I.6821.6.2022.WW o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5186/4, położonej w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej niskiego ciśnienia, w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa sieci n/c wraz z przyłączami w ul. Witosa w m. Jadowniki; gm. Brzesko Etap-I”


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2022-09-26 07:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 20 września 2022 r., znak: AG-I.6821.7.2022.WW o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1070/47, położonej w obrębie Łęki, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 125 m, PE dn 90 m z przyłączem gazowym.


Konsultacje  dotyczące Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi
2022-09-22 13:09

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 23 września do 30 września 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.


Informacja Starosty Brzeskiego
2022-09-19 12:06

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łoniowa, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120204_2 Dębno, powiat brzeski, województwo małopolskie.


Informacja Starosty Brzeskiego
2022-09-19 11:59

Informacja Starosty Brzeskiego

Informacja Starosty Brzeskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120203_5 Czchów - obszar wiejski, powiat brzeski, województwo małopolskie.


Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza
2022-09-15 11:17

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. przeprowadzania na terenie województwa małopolskiego ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie od dnia 23 września 2022 r. do dnia 1 października 2022 r.


OGŁOSZENIE
2022-09-01 06:00

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak: AG-I.6821.1.2022.WW o przedłużeniu terminu dla załatwienia sprawy dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez wydanie zezwolenia na przeprowadzenie przebudowy odcinaka gazociągu PE dn25 na gazociąg średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączem gazowym dn25 do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 120/39 w m. Rudy Rysie, w przedmiocie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działki ewidencyjne: nr 120/33 o pow. 0,59 ha oraz nr 120/40 o pow. 0,0062 ha, położonej w obrębie Rudy Rysie, gm. Szczurowa.


Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu Brzeskiego
2022-08-31 11:00

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Sesji Rady Powiatu Brzeskiego, która odbędzie się w dniu 8 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00, w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. B. Głowackiego 51, sala obrad.