Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

Tablica ogłoszeń

"Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2" - wyniki konkursu
2020-09-22 09:06

"Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2" - wyniki konkursu

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu "Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9, Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.


INFORMACJA
2020-09-18 12:34

INFORMACJA

Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego m.in. obręb ewidencyjny: Okocim, Jasień .


OGŁOSZENIE
2020-09-18 10:33

OGŁOSZENIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne, niezabudowane położone w obrębie BORZĘCIN(0002) (gmina Borzęcin).


OGŁOSZENIE
2020-09-16 14:53

OGŁOSZENIE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionej w wykazie opublikowanym w dniu 15.04.2020 r.


Akcja szczepienia lisów
2020-09-11 12:20

Akcja szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 24 września do 3 października 2020 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


ZAWIADOMIENIE - scalenia w Sterkowcu
2020-09-10 15:10

ZAWIADOMIENIE - scalenia w Sterkowcu

Starosta Brzeski zawiadamia o terminie i miejscu okazania projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Sterkowiec, gmina Brzesko, w obszarze prowadzonego postępowania scaleniowego.


KOMUNIKAT
2020-09-09 14:05

KOMUNIKAT

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 9 września 2020 r., w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze.


OGŁOSZENIE
2020-09-09 09:10

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 04 września 2020 r., znak: AG-I.6821.24.2020.DG, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 3529, położoną w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko.


OGŁOSZENIE
2020-09-09 09:09

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 04 września 2020 r., znak: AG-I.6821.25.2020.DG, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2894, położoną w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko.


OGŁOSZENIE
2020-09-09 09:08

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 04 września 2020 r., znak: AG-I.6821.26.2020.DG, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2886, położoną w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko.