Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Pozostałe dotacje z budżetu państwa

flaga Polski godło


Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego


Budowa windy wraz z przebudową i nadbudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Piastowska 2B


Dostosowanie oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem


Uruchomienie przewozów o charakterze użyteczności publicznej


Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku


Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół w Czchowie w Powiecie Brzeskim  


Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemykowska, gmina Szczurowa


Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, byłego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze na dz. ew. nr 456/20 – na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy


E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego


Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa


Modernizacja EGIB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa


Modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla jednostki ewidencyjnej: Borzęcin – 120201_2 w zakresie stabilizacji zaprojektowanych punktów osnowy i ich pomiaru


Utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia zwanej dalej bazą GESUT dla jednostki ewidencyjnej Brzesko miasto


Przeliczenie do państwowego układu wysokościowego PL-EVR2007-NH szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej i poziomej, dla której określono wysokości, a także rzędnych szczegółów sytuacyjno - wysokościowych objętych bazami GESUT i BDOT500, położonych na obszarze powiatu brzeskiego oraz modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej BDSOG w jednostce ewidencyjnej Borzęcin w zakresie inwentaryzacji i projektu ww. osnowy


Wznowienie znaków granicznych w obrębie ewidencyjnym Wola Przemykowska, gmina Szczurowa


Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019


Dotacja celowa na realizację zadań pomocy społecznej - rok 2019


Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018


Dotacja celowa na realizację zadań pomocy społecznej - rok 2018


Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017


Dotacja celowa na realizację zadań pomocy społecznej - rok 2017