Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Zarząd Powiatu


andrzej-potepa-powiat-brzeski.jpg


Andrzej Potępa


Data urodzenia: 7 listopada 1966 r., Brzesko
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera:
1990 - 2010 – Dyrektor samorządowej instytucji kultury – Dębińskie Centrum Kultury
1998 - 2002 – członek Zarządu Powiatu
2002 - 2006 – Przewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2010 – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej
2010 - nadal – Starosta Brzeski


Kontakt:  tel. 14 66 33 111,
email: starosta@powiatbrzeski.pl


ryszard-ozog.jpg


Ryszard Ożóg


Data urodzenia: 26 maja 1953 r., Duszniki Zdrój
Wykształcenie: wyższe
Zawód: elektrotechnik
Dotychczasowa kariera: 
1998 - 2002 – Przewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2010 – Starosta
2010 - nadal  – Wicestarosta


Kontakt:  tel. 14 66 33 111,
email: wicestarosta@powiatbrzeski.pl


kazimiera-glonek.jpg


Kazimiera Glonek


Data urodzenia: 19 stycznia 1954 r.
Wykształcenie: wyższe techniczne
Zawód: wyuczony-inż.budownictwa, wykonywany-urzędnik samorządowy
Dotychczasowa kariera: - po ukończeniu studiów – praca w budownictwie – wykonawstwie do  02.05.1992 r 
- od 04.05.1992 – urzędnik samorządowy / kier. Referatu Budownictwa Urbanistyki i  Architektury,  później Naczelnik Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury  w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
- od 2003  –  Inspektor w Referacie Budownictwa , Urbanistyki i Architektury  w Urzędzie Miejskim w Brzesku
Kariera  w pracy społecznej :
od 1998 - 2006  / dwie kadencje/ – Radna Powiatu Brzeskiego 
od 2010 – Radna Powiatu Brzeskiego / Członek Zarządu Powiatu/
od 2004 – Wiceprezes Stowarzyszenia Kultu Św. Stanisława i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej  w  Szczepanowie


email: k.glonek@powiatbrzeski.pl


marek-antosz.jpg


Marek Antosz


Data urodzenia: 17 listopada 1967 r., Szczurowa
Wykształcenie: wyższe magisterskie –  filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
Studia podyplomowe: historia, wiedza o społeczeństwie (Uniwersytet Rzeszowski), zarządzanie i przedsiębiorczość (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera: 
1990 - 1992 – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Tarnowie
1999 - 2017 – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Szczurowej
od 2000 – redaktor naczelny kwartalnika „W Zakolu Raby i Wisły”
od 2002 – Radny Powiatu Brzeskiego:
2002 - 2006 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
2006 - 2010 – członek Zarządu Powiatu
od 2010 – członek Zarządu Powiatu
od 2017 – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczurowej


Kontakt:  tel. 14 671 35 44
email:  marantosz@wp.pl


jaroslaw-gurgul.jpg


Jarosław Gurgul


Data urodzenia: 25 września 1978 r.
Wykształcenie: prawnicze
Zawód: Pracownik Administracji Samorządowej
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Czchowie
Dotychczasowa kariera: Sekretarz Gminy Czchów
Hobby: film, podróże, społeczeństwo, piłka nożna, siatkówka, szachy


Kontakt:  tel. 661122455,
email: j.gurgul@powiatbrzeski.pl


KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12