Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarząd Powiatu

 


andrzej-potepa2.jpg


Andrzej Potępa


Data urodzenia: 7 listopada 1966 r., Brzesko
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera:
1990 - 2010 – Dyrektor samorządowej instytucji kultury – Dębińskie Centrum Kultury
1998 - 2002 – członek Zarządu Powiatu
2002 - 2006 – Przewodniczący Rady Powiatu
2006 - 2010 – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej
od 2010 – Starosta Brzeski


Kontakt:  tel. 14 66 33 111
e-mail: starosta@powiatbrzeski.pl


maciej-podobinski.jpg


Maciej Podobiński


Data urodzenia: 27 kwietnia 1976 r., Brzesko
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Zawód: prawnik
Studia podyplomowe:
- zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Nauk o Zdrowiu)
- bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
- zarządzanie personelem na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie
- przygotowanie pedagogiczne - Akademia Polonijna
Dotychczasowa kariera samorządowa: 
od 2014
– Radny Powiatu Brzeskiego
2014 - 2018 – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego

2014 - 2018 – Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Powiatu Brzeskiego
od 2018 – Wicestarosta Brzeski


Kontakt:  tel. 14 66 33 111
e-mail: wicestarosta@powiatbrzeski.pl


marek-antosz1.jpg

Marek Antosz


Data urodzenia: 17 listopada 1967 r., Szczurowa
Wykształcenie: wyższe magisterskie – filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
Studia podyplomowe:
- historia, wiedza o społeczeństwie (Uniwersytet Rzeszowski),
- zarządzanie i przedsiębiorczość (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)

Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera: 
1990 - 1992 – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Tarnowie
1999 - 2017 – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Szczurowej
2000 - 2018  – Redaktor naczelny kwartalnika „W Zakolu Raby i Wisły”
od 2002 – Radny Powiatu Brzeskiego (2002-2006 – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów)
od 2006 – Członek Zarządu Powiatu
2017 - 2019 – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczurowej


jacek-frankowski.jpg


Jacek Frankowski


Data urodzenia: 15 sierpnia 1965 r.
Wykształcenie: wyższe magisterskie – pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe: diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna, zarządzanie oświatą
Zawód: nauczyciel
Dotychczasowa kariera:
1989-1994 – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie
1994-2009 – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze
2009-2016 – zastępca dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze
od 2014 – Radny Powiatu Brzeskiego, Przewodniczący Komisji Oświaty
2016-2018 – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze
od 2018 – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach
od 2018 –  członek Zarządu Powiatu


ryszard-ozog.jpg


Ryszard Ożóg


Data urodzenia: 26 maja 1953 r., Duszniki Zdrój
Wykształcenie: wyższe
Zawód: elektrotechnik
Dotychczasowa kariera: 
1998 - 2002 – Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego
2006 - 2010 – Starosta Brzeski
2010 - 2018 – Wicestarosta Brzeski
od 2018 – członek Zarządu Powiatu