Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

PUP - Pomoc Umiejętności Praca z EFS+ (II)

 


projekty-pup.png

Od lutego 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku realizuje projekt „PUP – Pomoc Umiejętności Praca z EFS+ (II)" w ramach programu Europejskie Fundusze dla Małopolski na lata 2021 - 2027, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowany przez Unię Europejską.

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 30.06.2025 r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących w szczególności dla osób młodych poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową będą stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, w szczególności osoby pozostające w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat), szczególnie należące do grupy NEET;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • kobiety;
 • migranci (w tym z Ukrainy).

W ramach projektu zaplanowano realizację usług i instrumentów rynku pracy, między innymi:

 • szkoleń
 • stażu
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • prac interwencyjnych
 • bonów na zasiedlenie.

Głównymi rezultatami projektu będzie:

 • podjęcie pracy lub prowadzenie działalności na własny rachunek przez co najmniej 60% uczestników projektu
 • uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 20% uczestników projektu.

Wartości projektu: 2 814 627,39 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 542 433,28 zł.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco, na zasadach określonych dla poszczególnych form wsparcia.

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu https://brzesko.praca.gov.pl/.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie