Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

Strona Główna - Aktualności

Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2021-02-25 15:00

Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Przywrócenie porad prawnych
2021-02-25 12:58

Przywrócenie porad prawnych

Informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście we wszystkich punktach na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z dotychczasowym wykazem dyżurów).


Projekt „Milowy krok”
2021-02-23 15:53

Projekt „Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”
2021-02-23 15:31

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.


Stypendium Premiera dla Uczennicy technikum w Szczurowej
2021-02-22 09:25

Stypendium Premiera dla Uczennicy technikum w Szczurowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre.


OGŁOSZENIE
2021-02-22 09:00

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 16 lutego 2021 r., o zamiarze wszczęcia postępowania, znak: AG-I.6821.33.2020.DG w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 723/1 o pow. 0,23 ha, położonej w obrębie Jasień, gm. Brzesko.


OGŁOSZENIE
2021-02-22 08:56

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 16 lutego 2021 r., o zamiarze wszczęcia postępowania, znak: AG-I.6821.1.2021.DG w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 152 o pow. 1,48 ha, położonej w obrębie Maszkienice, gm. Dębno.


Zobacz więcej aktualności