Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

 

Strona Główna - Aktualności

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl
2023-01-27 10:19

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

1 grudnia 2022 r. został uruchomiony System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Będzie on prezentował aktualne informacje o możliwości skorzystania z usług internetu szerokopasmowego oraz zapewniał możliwość zgłoszenia pustostanów i zapotrzebowania na usługi.


Ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2023-01-27 08:44

Ogłoszenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż 18 stycznia 2023 r. odnotowano wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich – łabędź niemy, zlokalizowanego w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski, woj. małopolskie.


II Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej pn. „160 rocznica Powstania Styczniowego”
2023-01-24 08:26

II Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej pn. „160 rocznica Powstania Styczniowego”

Wczoraj w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej pn. „160 rocznica Powstania Styczniowego” pod patronatem Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 12 uczniów z czterech szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu brzeskiego.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
2023-01-23 11:48

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r.


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-01-23 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenia Starosty Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: BA-I.6821.21.2022.WW o wydaniu decyzji z dnia 13 styczna 2023 r. znak: BA-I.6821.21.2022.WW (poprzedni znak: AG-I.6821.7.2022.WW) o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1070/47, położonej w obrębie Łęki, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie Sp. z o.o. w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 125 mm PE dn 90 mm o długości 19 m z przyłączem gazowym wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1 m i łącznej powierzchni 19 m2 oraz tymczasowym pasem montażowym o szerokości 1,7 m i łącznej powierzchni 32,3 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-01-23 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenia Starosty Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: BA-I.6821.20.2022.WW o wydaniu decyzji z dnia 13 styczna 2023 r. znak: BA-I.6821.20.2022.WW (poprzedni znak: AG-I.6821.6.2022.WW) o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5186/4, położonej w obrębie Jadowniki, gm. Brzesko, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie Sp. z o.o. w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej niskiego ciśnienia, o długości 23,8 m wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,7 m i łącznej powierzchni 25,4 m2 (oznaczoną literami A, B, C, D, E, F, G, H) oraz tymczasowym pasem montażowym o łącznej powierzchni 41,9 m2 (oznaczonym literami I, D, J, K, L, M), w ramach inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej w ramach zadania pn.: Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w ul. W. Witosa, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integr


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-01-23 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenia Starosty Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: BA-I.6821.19.2022.WW o wydaniu decyzji z dnia 13 styczna 2023 r. znak: BA-I.6821.19.2022.WW (poprzedni znak: AG-I.6821.5.2022.WW) o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1071, położonej w obrębie Łęki, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa w Tarnowie Sp. z o.o. w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 125 mm PE dn 90 mm o długości 27 m, z przyłączem gazowym wraz ze strefą kontrolowaną o szerokości 1 m i łącznej powierzchni 27 m2 oraz tymczasowym pasem montażowym o szerokości 2 m i łącznej powierzchni 54 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na Załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część


Zobacz więcej aktualności