Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Strona Główna - Aktualności

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zielonce
2021-10-22 11:07

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej na Zielonce

14 października br. w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Były one okazją do złożenia podziękowań nauczycielom pracującym w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Brzeskiego za ich wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą. Natomiast uczniowie klas pierwszych ZSTiB w Brzesku złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Tegoroczny Powiatowy Dzień Edukacji przebiegał pod hasłem:„Tutaj...


Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej
2021-10-20 12:41

Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

Starosta Brzeski wzywa osobę uprawnioną do odbioru w terminie do 12.10.2023 r. rzeczy znalezionej - Kluczyki samochodowe markiFIAT...


Plebiscyt pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”.
2021-10-20 12:23

Plebiscyt pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”.

Serdecznie zapraszamy do oddania głosu w plebiscycie pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”.


Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu brzeskiego na lata 2021 - 2030
2021-10-20 11:57

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu brzeskiego na lata 2021 - 2030

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu brzeskiego na lata 2021 -2030...


Zawidomienie Starosty Brzeskiego
2021-10-18 13:44

Zawidomienie Starosty Brzeskiego

INFORMACJA o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych obejmującego obręby ewidencyjne Jadowniki, Mokrzyska-Bucze, Sterkowiec, Wokowice, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko- obszar wiejski, Powiat Brzeski, Województwo małopolskie- sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 120202_5 Brzesko- obszar wiejskimodernizacji....


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2021-10-15 12:28

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2022roku...


Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
2021-10-15 10:11

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu w dniu 13.10.2021r. decyzji znak: KR.ZUZ.2.4210.627.2021.BH, którą udzielono Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie z siedzibą ul. Mogilska 25 31-542 Kraków, pozwoleń wodnoprawnychna:...


Zobacz więcej aktualności