Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Strona Główna - Aktualności

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-09-25 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 18 września 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 18 września 2023 r. znak: BA-I.6821.11.2023.WW o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Żerków, gm. Gnojnik, obejmującej działkę ewidencyjną nr 17 o pow. 0,63 ha, przez zezwolenie Gminie Gnojnik na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości sieci oświetlenia ulicznego – sieć kablowa YAKXS 4x35 na długości 10,92 mb i ustanowieniu strefy ochronnej o powierzchni 15,74 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-09-25 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 18 września 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 18 września 2023 r. znak: BA-I.6821.12.2023.WW o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Uszew, gm. Gnojnik, obejmującej działkę ewidencyjną nr 863 o pow. 0,33 ha, przez zezwolenie Gminie Gnojnik na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości sieci kanalizacji sanitarnej FI 200 MM na długości 27,20 mb, ustanowieniu strefy ochronnej o szerokości 2 mb na długości 27,20 mb stanowiącej 54,40 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-09-25 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 18 września 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 18 września 2023 r. znak: BA-I.6821.18.2023.WW o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Żerków, gm. Gnojnik, obejmującej działkę ewidencyjną nr 18 o pow. 0,68 ha, przez zezwolenie Gminie Gnojnik na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości sieci oświetlenia ulicznego – sieć kablowa YAKXS 3x35 na długości 23 mb i ustanowieniu strefy ochronnej o powierzchni 23 m2, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznych do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.


Ogłoszenie Starosty Brzeskiego
2023-09-25 06:00

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego

Ogłoszenie Starosty Brzeskiego z dnia 18 września 2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 18 września 2023 r. znak: BA-I.6821.28.2023.WW o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedzieliska, gm. Szczurowa, obejmującej działkę ewidencyjna nr 2392 o pow. 0,48 ha, przez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, na założenie i przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn63 PE 100 RC typ 2 SDR 11 na długości 70,5 m wraz ze strefą oddziaływania gazociągu oraz strefą kontrolowaną o szerokości 1m (po 0,5m od osi gazociągu) o powierzchni zajęcia nieruchomości na skutek posadowienia gazociągu o pasie szerokości 1,0m = 70,5 m2, w ramach inwestycji celu publicznego, pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 z przyłączami gazowymi do zasilania budynków jednorodzinnych w msc. Niedzieliska”, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na załączniku graficznym nr 1do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.


Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego
2023-09-25 06:00

Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego

Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Jasień, gm. Brzesko, jako zabudowana działka nr 1004/2 o pow. 7,5000 ha.


Wsparcie dla jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego
2023-09-21 15:14

Wsparcie dla jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego

Wczoraj w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych dla jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Wicestarosta Brzeski Maciej Podobiński, Marcin Hebda - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Administracji, Janusz Potera - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz Prezesi i Skarbnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego.


Zaproszenie na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Borzęcinie
2023-09-19 11:12

Zaproszenie na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Borzęcinie

W najbliższą niedzielę, 24 września br. na stadionie w Borzęcinie - Borku odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których rywalizować będą drużyny z jednostek OSP reprezentujące gminy powiatu brzeskiego.


Zobacz więcej aktualności