Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Zamki, dworki, pałace

 


Zamek w Dębnie
Jest unikalną zabytkową budowlą w skali kraju. Jest to niemal jedyny zachowany w Polsce, w prawie niezmienionym kształcie obiekt późnośredniowiecznej architektury świeckiej o cechach gotyku i renesansu. Zamek został zbudowany w latach 1470 - 80 przez muratora Marcina Proszko i jego ucznia Jana z Krakowa na zlecenie kasztelana krakowskiego Jakuba Odrowąża. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, otoczony fosą i nieckami dawnych sta­wów. Zamek w Dębnie posiada cechy budowli zarówno obronnej, jak też niemal wiel­kopańskiej rezydencji. Jest budowlą kamienno-ceglaną, która składa się z czterech piętrowych budynków otaczających niewielki wewnętrzny dziedziniec. Ozdobiony jest wykuszami i basztami. Zamek posiada zespół oryginalnej XV-wiecznej dekoracji architektonicznej w postaci ka­miennych portali, obramień okiennych i fryzu z herbami. Zachowały się tu również fragmenty dekoracji malarskiej i sgraffitowej. Unikalnym zabytkiem jest kamienny wystrój wy­kuszy z drugiej połowy XV wieku. Wnętrza zamkowe pełnią rolę muzeum i zostały wyposażone w zabytkowe meble, sprzęty, bibeloty i broń. Wyeksponowano także pomieszczenia gospodarskie m.in. kuchnię, spiżarnię czy aptekę. Pokazana jest również kaplica zamkowa oraz zbrojownia.

Zamek w Dębnie


Baszta w Czchowie
Jest pozostałością średniowiecznego zamku administracyjno-obronnego. Wzniesiona została na odosobnionym wzgórzu nad Dunajcem na przełomie XIII i XIV wieku. To jeden z najstarszych zamków królewskich, strzegących traktu handlowego prowadzącego na Węgry, przy którym istniała komora celna. Baszta murowana jest z nieregularnych ciosów. Korona murów została uszkodzona i obniżona. W 1928 roku wieżę nakryto betonowym stropem. Na szczycie baszty znajduje się punkt widokowy, a w tak zwanym budynku strażnika czynna jest stała wystawa archeologiczna, dokumentująca dzieje osady i zamku. Można tam również obejrzeć makietę przedstawiającą czchowski zamek w czasach jego świetności. W 2018 roku dobudowano kolejne elementy zamku – wykonano m. in. pomost drewniany nad doliną, zrekonstruowano basztę bramną, dobudowano piwnice pod budynkiem mieszkalnym oraz nadbudowano istniejące mury.

Baszta w Czchowie


Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce
Jest rekonstrukcją warowni z XIII wieku wybudowanej na skalnym wzgórzu nad Dunajcem. Warownia ta usytuowana była przy ważnych w średniowieczu szlakach handlowych: szlaku wodnym Dunajca i lądowym Trakcie Węgierskim. Zamieszkiwana głównie przez dwa rody: ród Ośmiorogów-Gierałtów (od XIII wieku) i Chebdów herbu Starykoń ( od poł. XIV wieku) stała się z czasem siedzibą zbójecką. Za rozboje została częściowo zburzona w XVI wieku przez Wydżgów z Rożnowa. Dziś zrekonstruowana przez Fundację Odbudowy Zamku Tropsztyn (prace rozpoczęto w 1995 roku) jest niezwykłą atrakcją turystyczną. Dominującym tematem odbudowanego zamku jest świat Inków i ukryty tu przez nich w XVIII wieku legendarny skarb. Zapraszamy na oficjalną stronę Zamku: KLIKNIJ TUTAJ.

Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce


Pałac Goetzów-Okocimskich
Należy on do jednego z cenniejszych zabytków Małopolski. Zajmuje szczególne miejsce wśród rezydencji ziemi krakowskiej. Pałac został wybudowany końcem XIX wieku przez Jana II Albina Goetza-Okocimskiego, właściciela okocimskiego browaru oraz jego żonę hr. Zofię z Sumińskich.Obiekt, na który składa się zespół budynków ma formę podłużną i nieregularną, cechuje go bogaty wystrój architektoniczny i plastyczny. Dekorację zewnętrzną pałacu tworzą cokoły, pilastry, gzymsy i attyki.. Wnętrza zdobią z kolei: drewniane okładziny, szafy wbudowane w ściany, podłogi z wzorzystego parkietu, kasetonowe stropy, marmurowe kominki, oryginalne piece, terakotowe flizy, lustra oraz wspaniałe drewniane schody, które prowadzą z hallu na piętro. Wystroju dopełniają: metalowe balustrady, lampy, kraty i okucia drzwi. Do pałacu przylega kaplica, która zdobią m.in. marmurowe okładziny ścian. Cały kompleks pałacowych budynków, rozlokowany jest w rozległym, malowniczym parku utrzymanym w stylu angielskim. Zajmuje on obszar 13 hektarów, który przylega do 23-hektarowego kompleksu leśnego. Jest to niezwykle interesujący ogród botaniczny i dendrologiczny. Rośnie w nim bowiem wiele gatunków pospolitych i egzotycznych drzew oraz krzewów. Zapraszamy na oficjalną stronę Pałacu: KLIKNIJ TUTAJ.

Pałac Goetz


Gród na Wzgórzu Bocheniec
W Jadownikach, na wzgórzu Bocheniec (na płd-wsch od Brzeska), znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu. Był to jeden z ważniejszych obiektów architektury obronnej doby plemiennej, związany z istniejącym w Małopolsce państwem Wiślan. Gród istniał w IX - X w., a jego upadek wiązał się z kryzysem starej organizacji w czasach pierwszych Piastów. Wokół grodu istniała sieć osad nieobronnych. Wiadomo także, że na Bocheńcu już w wieku XV była kaplica. Uległa ona jednak zniszczeniu.

Wzgórze Bocheniec


Dwór w Dołędze
Dzięki swej roli, jaką odegrał w ruchach narodowo­wyzwoleńczych znalazł on szczególne miejsce na kartach historii. O tradycjach patriotycznych dołęskiego dworku sięgających powstania styczniowego świadczą zachowane dotąd legendy. Dotyczą one m. in. pobytu w Dołędze dyktatora powstania gen. Mariana Langiewicza oraz istniejącej do tej pory kapliczki, gdzie powstańcy rekrutujący się z Galicji składali przysięgi wojskowe. Na przełomie wieków, a również w okresie międzywojennym, dwór był ośrodkiem, wokół którego skupiało się życie duchowe i kulturalne. Ten "Nadwiślański Sopliców" gościł m. in. St. Wyspiańskiego, Adama Asnyka, Włodzimierza Tetmajera, Tadeusza Grabskiego. Dwór pod względem architektonicznym posiada cechy charakterystyczne dla tego typu budowli. Jest to budynek drewniany, pierwotnie modrzewiowy, zbudowany na planie podkowy, otoczony parkiem. Obecnie w dołęskim dworze mieści się filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Dworek w Dołędze


Dwór w Biskupicach Melsztyńskich
Jest najstarszą z utrzymanych w staropolskim stylu klasycystycznych siedzib śred­niozamożnej rodziny ziemiańskiej w powiecie brzeskim. Obecny dwór wz­niósł na początku XIX w. jeden z dzierżawców wsi. Jest to obiekt murowany, parterowy, ale podpiwniczony, o dwutraktowym u­kładzie wnętrz, z sienią na głównej osi, poprzedzoną czteroko­lumnowym portykiem, znajdującym się przy północnej elewacji, przed którym rozciąga się owalny podjazd.


Dwór w Kątach
Wybudowany został ok. 1900 r. Po pożarze w 1959 r. został odbudowany i w pewnej mierze przekształcony. Jest to obiekt parterowy. Po jego południowej stronie znajduje się sad, a po pół­nocnej i zachodniej resztki założenia parkowego z biegnącą od wiejskiej drogi do dworu alejką grabową.


Dwór w Przyborowie
Pochodzi on z II poł. XIX wieku. Eklektyczny, parterowy, z obszernym gankiem wspartym na filarach, otoczony niewielkim parkiem, w którym zachował się mały staw, podjazd i aleja grabowa.

Dworek w Przyborowie
Copyright ©2020 Paweł Bielak


Dwór w Wokowicach
Jest to obiekt murowany, parterowy, ale podpiwniczony. Posiada dwutraktowy układ pomieszczeń i czterospadowy dach, a od frontu murowaną altanę wejściową. Po jego południowej stronie znajduje się niewielkie założenie ogrodowe.


Pałac Kępińskich Szczurowej
Wzniesiony został w latach 1856-1860 przez ówczesnych właścicieli dóbr szczurowskich, Anastazji z Chwalibogów i Jana Kępińskich. Eklektyczny, o cechach architektury neogotyckiej i klasycysty­cznej. Jest największą i najlepiej zachowaną siedzibą średniozamożnego ziemiaństwa rezydującego niegdyś w powiecie brzeskim.

Pałac Kępińskich w Szczurowej


Pałac Rodu Dąbskich w Zaborowie
Obecny dwór został zbudowany po 1877 r. Wzniesiony jest na planie kwadratu, po części piętrowy, ale podpiwniczony. Nakryty jest płaskim dachem. Główne wejście do dworu poprzedza wgłębny portyk o dwóch drewnianych kolumnach.

Pałac Rodu Dąbskich w Zaborowie


Dworek Myśliwski w Strzelcach Wielkich
Szlachecki dworek wzniesiony w 2 poł. XIX wieku, usytuowany w zespole parku krajobrazowego w gminie Szczurowa i urządzony w stylu myśliwskim. Dawniej dobra ziemskie w Strzelcach Wielkich należały do rodziny Ossolińskich. Przed II wojną światową we dworze zamieszkiwali dzierżawcy majątku, a po 1945 roku majątek został rozparcelowany. W latach pilniejszych odnowiono go i władze gminne dzierżawiły budynek. Obecnie dworek jest siedzibą Koła Łowieckiego „Nadwiślanie”, które sukcesywnie prowadzi prace remontowe. Dworek cieszy się sporym zainteresowaniem turystów, mieszkańców oraz miłośników myślistwa. Jest doskonałym miejscem do organizowania w nim imprez nie tylko rodzinnych, które odbywają się tutaj stosunkowo często - szczególnie w okresie letnim, ale i spotkań okolicznościowych o charakterze lokalnym, ponadregionalnym a nawet międzynarodowym – przekonują tutejsi myśliwi.

Dworek myśliwski w Strzelcach Wielkich