Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

KAPLICZKA

Dnia 13 grudnia 2012 r.  pomiędzy Samorządem Wojewódzywa Małopolskiego z siedzbią w Krakowie a Powiatem Brzeskim z siedzibą przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko zosała podpisanana UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY nr 01204-6930-UM0640462/12 na opreracje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie loklanych stategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Celem operacji jest wykonanie prac koserwatorskich przy kamiennej figurze Marii Panny Wniebowziętej z XIX wieku położonej w Powiecie Brzeskim, gm. Borzęcin, w miejscowości Łęki, 32 - 823 Szczepanów zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1432 K, oznaczonej w ewidencji pod nr 1076.

Program prac konserwatorskich
 

Inwentaryzacja fotograficzna prac konserwatorskich:

Zabezpieczenie oraz demontaż poszczególnych elementów obiektu oraz transport do pracowni celem rozpoczęcia prac konserwatorskich przy zabytku.

   

Wykonanie wzmocnienia struktury kamienia, odsolenie kamienia metodą swobodnej migracji soli do środowiska, sklejenie wszelkich pęknięć odłamanych fragmentów obiektu przy pomocy żywicy epoksydowej, a także wklejenie nierdzewncych trzepieni i pajączków w miejscach ubytku.


Termin zakończenia inwestycji planuje sie na 31 października 2013 r.
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 r.

 


                                                                                                             

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12