Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Marii Panny Wniebowziętej z XIX wieku"

logo-projekty-zdp.png

Dnia 13 grudnia 2012 r.  pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie a Powiatem Brzeskim z siedzibą przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko została podpisana UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY nr 01204-6930-UM0640462/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem operacji jest wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Marii Panny Wniebowziętej z XIX wieku położonej w Powiecie Brzeskim, gm. Borzęcin, w miejscowości Łęki, 32-823 Szczepanów zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1432 K, oznaczonej w ewidencji pod nr 1076.

Program prac konserwatorskich

Inwentaryzacja fotograficzna prac konserwatorskich: zabezpieczenie oraz demontaż poszczególnych elementów obiektu oraz transport do pracowni celem rozpoczęcia prac konserwatorskich przy zabytku, wykonanie wzmocnienia struktury kamienia, odsolenie kamienia metodą swobodnej migracji soli do środowiska, sklejenie wszelkich pęknięć odłamanych fragmentów obiektu przy pomocy żywicy epoksydowej, a także wklejenie nierdzewnych trzpieni i pajączków w miejscach ubytku. Termin zakończenia inwestycji: 31 października 2013 r.

3.jpg 20.jpg

15.jpg 6.jpg

12.jpg 2.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.