Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

facebook.png instagram.pngyt-logo.png

OR - Zadania Wydziału

 


or.png

Wydział Organizacyjny
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1. organizacyjnych, w tym m. in.:

  1. opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu pracy i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych w sprawach mieszczących się w zakresie działania wydziału,
  2. prowadzenie kancelarii ogólnej oraz sekretariatu Starosty,
  3. prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych oraz zbiorów: aktów wewnętrznych, upoważnień i pełnomocnictw, skarg i wniosków, umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat;

2. pracowniczych, związanych z wykonywaniem przez Starostę czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych - z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych - oraz wobec kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a w tym między innymi:

  1. załatwianie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oraz spraw emerytalno-rentowych pracowników,
  2. nadzorowanie przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa,
  3. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  4. nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy w tym porządku i dyscypliny pracy, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników;

3. związanych ze szkoleniami pracowniczymi;
4. związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.