Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

OR - Zadania Wydziału


or.png

Wydział Organizacyjny
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) organizacyjnych, w tym m. in.:
a) opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu pracy i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych
w sprawach mieszczących się w zakresie działania wydziału,
b) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz sekretariatu Starosty,
c) prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych oraz zbiorów:
- aktów wewnętrznych,
- upoważnień i pełnomocnictw,
- skarg i wniosków,
- umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat;
2) pracowniczych, związanych z wykonywaniem przez Starostę czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych - z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych - oraz wobec kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a w tym między innymi:
a) załatwianie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oraz spraw emerytalno-rentowych pracowników,
b) nadzorowanie przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa,
c) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
d) nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy w tym porządku i dyscypliny pracy, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników;
3) związanych ze szkoleniami pracowniczymi;
4) związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12