Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Oficyna dworska w zespole dworsko-parkowym, Jasień, działka nr 1004/2


Położenie:
 • Lokalizacja: Jasień (gmina Brzesko) działka nr 1004/2
 • Miasto/Gmina: Brzesko
 • Powiat: brzeski
 • Województwo: małopolskie
 • ID działki: 120202_5.0003.1004/2
 • Działka położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek niezabudowanych, leśnych oraz terenów usługowych

działka jasien 1004/2Źródło: https://www.geoportal.gov.pl/

Powierzchnia nieruchomości:
 • Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 7,5000 ha
 • Kształt działki: nieregularny, wydłużony w kierunku północ-południe
 • Możliwości powiększenia terenu: NIE
Informacje dotyczące nieruchomości:
 • Numer Księgi Wieczystej: TR1B/00091817/3
 • Właściciel: Powiat Brzeski
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: NIE
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r., część działki nr 1004/2 o pow. około 3,4 ha, znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego, pozostała część działki znajduje się w strefie gospodarki rolno-leśnej.
 • Klasoużytki: B (tereny mieszkaniowe) – 0,19 ha, Ls (lasy) – 2,67 ha, LzIII (grunty zadrzewione i zakrzewione) – 1,10 ha, Lzr-RIIIa (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – 0,51 ha, ŁIV (łąki trwałe) – 1,09 ha, PsIII (pastwiska trwałe) – 0,67 ha, RIIIa – (grunty orne) – 0,45 ha, Ws (grunty pod wodami powierzchniowymi strojącymi) – 0,82 ha
 • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: NIE
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: TAK
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Państwowy Instytut Geologiczny, w środkowej części działki znajduje się osuwisko niskie o pow. ponad 0,30 ha, aktywne okresowo. 
 • Przeszkody podziemne: sieć kanalizacyjna, sieć wodociagowa miejska
 • Przeszkody występujące na powierzchni terenu: linie energetyczne, słupy energetyczne, stawy, "założenia parkowe" w zespole dworsko-parkowym, oficyna dworska i stajnia w zespole dworsko-parkowym (obikety pod ochroną)
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne: NIE
 • Budynki i zabudowania na terenie: TAK
 • Elektryczność: TAK
 • Gaz: NIE (odległość przyłącza od granicy działki to 61 m)
 • Woda: TAK
 • Kanalizacja: NIE (nie ma sieci kanalizacyjnej w najbliższym sąsiedztwie)
 • Oczyszczalnia ścieków (tzw. "lokalna" - szambo)
 • Telefony: TAK
 • Opis nieruchomości:

Posadowiona na działce zabudowa obejmuje dawną oficynę dworską, składającą się z dwóch budynków: mieszkalnego oraz gospodarczego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej nr 1004;1), wynosi 204 m2. Część gospodarcza stanowi stajnię, która jest posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie części mieszkalnej. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej nr 1004;3), wynosi 138 m2. Budynki znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu nie są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954). Obiekty znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu oraz fragment zadrzewień, stanowiących „założenie parkowe” figurują w gminnej ewidencji  zabytków, tj.:

 • oficyna dworska w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z przełomu XVIII/XIX wieku, GEZ nr 268,
 • stajnia w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z połowy XIX wieku, GEZ nr 267,
 • „założenie parkowe” w zespole dworsko-parkowym, pochodzące z XIX wieku, GEZ 270.

Teren działki charakteryzuje się wewnętrznymi deniwelacjami, licznymi skarpami. W północnej części działki znajdują się stawy, w sąsiedztwie których rosną drzewa stanowiące pozostałości po „założeniu parkowym”. Przez teren północnej części działki biegnie linia energetyczna średniego napięcia. W południowej części działki nr 1004/2 znajduje się las, główne gatunki drzew to: dąb, brzoza, buk i klon.

Połączenia transportowe:

Północna część działki położona jest przy drodze gminnej o szerokości 5,5 m, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1055 (ul. Wiedeńska). Wzdłuż granicy wschodniej działka przylega do drogi gminnej, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 1002 i 957 (ul. Kasztanowa), natomiast wzdłuż granicy zachodniej działka przylega do drogi gminnej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1005 (ul. Kasztanowa).

Nieruchomość znajduje się w odległości około 3,5 km od Rynku w Brzesku oraz około 10,5 km od Rynku w Bochni. W odległości około 200 metrów od przedmiotowej nieruchomości biegną drogi krajowe nr 94/75, a w odległości nieco ponad 4 km od przedmiotowej nieruchomości, znajduje się węzeł autostrady A4. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Brzesku, w odległości ok. 5 km. Najbliżej położone lotnisko międzynarodowe to Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (71 km).

Podane wartości dotyczące dostępnej infrastruktury są na poziomie minimalnym. W przypadku zainteresowania wskazaną nieruchomością należy wystąpić do gestorów sieci, w celu indywidualnej oferty oraz dostępności infrastruktury.

Aktualizacja danych: 24.02.2023 r.


Zobacz galerię