Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Uchwały i opinie

 


31.01.2019 r. -  Otwarty Konkurs ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

UCHWAŁA

WZÓR OFERTY

KLAUZULA


18.12.2018 r. -  Wynik otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1 w 2019 r.

UCHWAŁA


13.12.2018 r. -      Powołanie Komisji konkursowej do oceny złozonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 35/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

Uchwała


22.11.2018 r. - W dniu 22 listopada 2018 r. uchwałą nr 10/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego zostali powołania członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na kolejną kadencję. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym składa się z ośmiu  osób w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na lata 2018-2021 przedstawia się następująco:

 • Justyna Bakalarz
 • Ewa Cierniak - Lambert
 • Łukasz Przybyło
 • Jacek Frankowski
 • Bożena Malaga – Wrona
 • Jolanta Piech
 • Maciej Podobiński
 • Wojciech Podleś

22.11.2018 r. -    Konkurs ofert na realizację zadania w 2019 r. - w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

25.10.2018 r. -     Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 1191/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2018r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1

 UCHWAŁA


25.10.2018 r. -  Ogłoszony konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rejonizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2019 roku.

UCHWAŁA NR 1192/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 października 2018 r.

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku


18.10.2018 r. - Uchwalony Program współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2019 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/328/2018 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"

Uchwała


24.09.2018 r. -   Sprawozdanie z przebiegu konsultacji...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

SPRAWOZDANIE


20.09.2018 r. -   Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku pod nazwą "Nowe szanse – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

UCHWAŁA

OFERTA- WZÓR

UMOWA - WZÓR

SPRAWOZDANIE - WZÓR


29.08.2018 r. -   Konsultacje projektu Programu współpracy...

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 29 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

W projekcie programu współpracy na 2019 r. w paragrafie 10 ust. 1  podano kwotę jaką planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. – 928 040,00 zł:

 • kwota 200 000,00 zł - konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów;
 • kwota 600 000,00 zł – konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów w zakresie pomoc społeczna (PCPR);
 • kwota 128 040,00  zł – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Zadania te zostały wprowadzone do katalogu zadań publicznych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konsultacje będą przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu uchwały, o której mowa wyżej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego. Ewentualne uwagi i sugestie można zgłaszać w terminie do 11 września 2018 r. drogą mailową na adres a.banach@powiatbrzeski.pl lub pisemnie na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko (pok. 213).

INFORMACJA

UCHWAŁA


15.03.2018 r. - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała nr 974/2018 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uchwała


25.01.2018r. -  Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrona i promocja zdrowia;  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

UCHWAŁA

WZÓR OFERTY
 


25.10.2017 r. - Uchwała nr XXVI/251/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

uchwała12.10.2017 r.  - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

do pobrania


28.09.2017 r. - Uchwała nr 816/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

Uchwała nr 816/2017


25.11.2016 r. - Uchwała nr 567/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2017 r.

Uchwała nr 567/2016


12.10.2016 r. - Uchwała nr 1/2016 Powiatowej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Brzesku z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017".

Uchwała nr 1/2016


26.11.2015 r. - W dniu 19 listopada 2015 r. uchwałą nr 284/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego zostali powołania członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na kolejną kadencję. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym składa się z ośmiu  osób w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na lata 2015-2018 przedstawia się następująco:

 • Justyna Bakalarz
 • Ewa Cierniak - Lambert
 • Kazimiera Glonek
 • Jarosław Gurgul
 • Bożena Malaga – Wrona
 • Jolanta Piech
 • Maciej Podobiński
 • Elżbieta Rosa

UCHWAŁA NR 284/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku