Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej

 


fundusze unijne baner

W dniu 27 maja 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”

Wartość wniosku „Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej” opiewała na kwotę 3.676.784,15 zł a dofinansowanie zadania ze środków unijnych (programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) stanowi 75 % tej wartości tj. 2.244.029,14 . Jednakże po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazało się, że wartość inwestycji wzrośnie.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja budynku byłych warsztatów szkolnych w Łysej Górze i przeznaczenie obiektu na Zakład Aktywności Zawodowej. Celem jej jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu i wykorzystanie obiektu na cele społeczne. Cel zostanie osiągnięty przez wykonanie prac budowlanych polegających na między innymi: termomodernizacji budynku, wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachowego, docieplenie stropów, wymianie instalacji CO, modernizacji kotłowni, wymianie instalacji elektrycznej, instalacji wod – kan., oraz montażem klimatyzacji. Okres realizacji projektu przypadać będzie na lata wrzesień 2021 – luty 2023.

Bezpośrednim efektem projektu będzie poprawa dostępności obiektów infrastrukturalnych przeznaczonych na cele społeczne jak również zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana rewitalizacja zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynku poddanego rewitalizacji.