Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Termomodenizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku

 


image001.jpg


W dniu 9 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku".

Zarząd Województwa Małopolskiego końcem marca rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM 2014 -2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca PRO WM 2014 – 2020 opublikował na stronie internetowej informację o zakończeniu oceny merytorycznej i listę wniosków, które otrzymały wynik pozytywny w ramach oceny merytorycznej. W ramach tego naboru Powiat Brzeski złożył dwa wnioski o dofinansowanie:

  1. „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku”
  2. „Termomodernizacja budynków edukacyjno - administracyjnych Powiatu Brzeskiego”

Oba wnioski zostały bardzo wysoko ocenione bo na 50 pkt. co stanowi 96,15% w ujęciu procentowym, maksymalna liczba punktów stanowiła 52. Zatem wnioski Powiatu Brzeskiego uplasowały się na 2 i 3 miejscu w subregionie tarnowskim na 23 złożone wnioski. Powiat Brzeski na przedmiotowe zadania otrzyma w  sumie dofinansowanie w kwocie 3.216.490,94 zł.

Wartość wniosku „Termomodernizacja budynków Publicznego Powiatowego zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku” opiewa na kwotę 1.635.528,92 zł a dofinansowanie zadania ze środków unijnych (programu RPOWM) stanowi 60% tej wartości tj. 981.317,31 zł. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane  dwa budynki Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku zlokalizowane przy ul. Kościuszki 33 (tzw. Budynek główny i budynek administracyjny). Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej  modernizowanych obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. W ramach projektu przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów czy dachów, wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnej klimatyzacji, modernizację instalacji CO i c.w.u. a także modernizację oświetlenia. Zostaną także zastosowane odnawialne źródła energii – instalacja fotowoltaiczna – wspomagająca zasilanie budynku w energię elektryczną oraz pompa ciepła wspomagająca instalację c.w.u. Bezpośrednim efektem projektu będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto planowana termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, energii co oznacza że mniejsza ilość surowców będzie potrzebna do uzyskania odpowiedniego poziomu ogrzewania i oświetlenia co przełoży się także na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji.

dsc-5394.jpg  dsc-5411.jpg  dsc-5399.jpg 

dsc-5396.jpg  dsc-5407.jpg  dsc-5393.jpg  

dsc-5402.jpg        
 


„Stary” Szpital – Nowa Jakość

Jeszcze w tym roku budynek Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zyska całkiem nowe oblicze. Placówka w ostatnim czasie przechodzi serie gruntownych remontów i modernizacji – nie tylko od strony wizerunkowej, ale także administracyjnej i organizacyjnej.

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku działa już osiem lat. Ośrodek udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych – leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych – dla osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania czy leczenia operacyjnego. Pacjenci to zwykle osoby, które ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Mają tutaj zapewnione środki farmaceutyczne, materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze. Placówka gwarantuje swoim podopiecznym także odpowiednią dietę oraz uczestnictwo w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji.

W budynku funkcjonuje także stacja dializ. Oddział świadczy bezpłatne usługi z zakresu dializoterapii i oferuje pacjentom z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek szybką pomoc i opiekę.

Warto przypomnieć, że od 2011 roku w „starym” szpitalu funkcjonuje Hospicjum Stacjonarne. Ofertę poszerzono w roku ubiegłym, kiedy działalność rozpoczęło tzw. Hospicjum Domowe zapewniające bezpłatną opiekę ze strony wykwalifikowanego zespołu specjalistów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ już tej jesieni zakończy się kompleksowa inwestycja, której realizacja wymagała wielu miesięcy pracy i przygotowań.

Placówka PPZOL została objęta złożonym projektem tremomodenizacyjnym finansowanym ze środków unijnych, które pozyskano dzięki staraniom Powiatu Brzeskiego. W budynku już trwają wielowymiarowe prace remontowe. Co istotne – działania pozwolą na znaczne zwiększenie liczby miejsc w placówce, bo aż o 20 łóżek. Modernizacja obejmuje również budynek administracyjny zlokalizowany na dziedzińcu kompleksu budynków od strony ulicy Ogrodowej oraz otoczenie i parking. W planie inwestycyjnym przewidziana jest także poprawa efektywności energetycznej nie tylko poprzez wykonanie docieplenia elewacji oraz stropów, ale także wymianę stolarki, modernizację centralnego ogrzewania, montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i pompy ciepła) oraz wymianę oświetlenia. Do częściowego zasilania energii elektrycznej zostały użyte panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 10 kW, co pozwoli w dalszej perspektywie na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz spowoduje, że Zakład będzie producentem Zielonej Energii. Zmodernizowana zostanie także instalacja grzewcza, a do produkcji ciepłej wody użytkowej zastosowana będzie pompa ciepła, która w znacznym stopniu zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną. Całkowity koszt prac to blisko 2 mln złotych.

dsc-5394.jpg

dsc-8542.jpg

Inwestycja termomodernizacyjna w swoim zakresie ma również całościowy remont dotąd zaniedbanego i niewykorzystanego budynku administracyjnego PPZOL. Oprócz nowoczesnego archiwum zlokalizowanego na dolnej kondygnacji, zostanie tam przeniesiona administracja z głównego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – co zwiększy powierzchnię do dyspozycji pacjentów i będzie sprzyjać wysokim standardom świadczeń opieki medycznej, a ponadto stworzy wygodne warunki pracy dla zatrudnionych. Co więcej, jedna z kondygnacji została udostępniona nowopowstałej instytucji rządowej – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Te rewolucyjne zmiany widoczne będą również w otoczeniu budynku – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczył niemal 180 tys. złotych na przebudowę chodników oraz parkingu. Dzięki temu pracownicy, pacjenci oraz odwiedzający będą mogli swobodnie i komfortowo korzystać z usług placówki.

Obecnie PPZOL dysponuje łącznie 68 łóżkami i zatrudnia około 70 pracowników. Ponadto przez kolejne lata może pochwalić się dodatnimi wynikami finansowymi. To doskonała wiadomość, ponieważ oszczędności oraz stabilna sytuacja finansowa dają szansę na wprowadzanie kolejnych innowacji i nowoczesnych technologii w zarządzaniu i świadczeniu usług.

porownanie1.jpg

malopolska-mysli-o-czyste-srodowisko.jpg