Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko

 


logo-projekty-zdp.png

Powiat Brzeski zrealizował w br. inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko”. Na realizację powyższego zadania Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Jest to działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
W dniu 28 października 2016 r. została zawarta Umowa o przyznanie pomocy Nr 00069-65151-UM0600004/16 pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Brzeskim, na mocy której Beneficjent (Powiat) otrzyma pomoc w formie refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, tj. wg umowy 225 985,00 zł, po przetargu dofinansowanie zmalało do kwoty 188 305,35 zł.
Finansowanie operacji wg umowy o przyznanie pomocy:

  • Dofinansowanie: 225 985,00 – 63,63 %
  • Środki własne: 129 171,35 – 36,37 %
  • Razem: 355 156,35

Finansowanie po przetargu wg zawartej umowy z wykonawcą:

  • Dofinansowanie: 188 305,35
  • Środki własne: 107 632,65
  • Razem: 295 938,00

Zadanie zostało zrealizowane przez PDM „LIMDROG” – przebudowa drogi na długości 925 m.b. natomiast o refundację należy wystąpić wg umowy w terminie od 1 do 30 września 2017 r.