Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

 


fundusze-rp.png

W dniu 29.09.2023 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku”. Wniosek został złożony w ramach naboru do RPO WM 2014-2020 Oś 4 – Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego w okresie lipiec/sierpień 2023 rozstrzygnął konkurs i dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Powiat Brzeski na przedmiotowe zadania otrzymał dofinansowanie w kwocie 8.555.755,04 zł., a wniosek został bardzo wysoko oceniony na 41 pkt. co stanowi 85,42%.

Projekt pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku” opiewa na kwotę 9.506.394,54 zł., zaś poziom dofinansowanie stanowi 90% tj. 8.555.755,04 zł. W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki: szkoły oraz warsztatów szkolnych.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej  modernizowanych obiektów. W projekcie przewidziano następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów i dachów, częściową wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni i instalacji CO. Bezpośrednim efektem projektu będzie zatem zmniejszenie ilości zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, emitowanych do atmosfery co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego naszego obszaru. Ponadto kompleksowa termomodernizacja zmniejszy straty ciepła, co przełoży się na oszczędności finansowe. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się także estetyka budynków użyteczności publicznej poddanych kompleksowej termomodernizacji.

Na cały zakres projektu zostali już wybrani wykonawcy. Projekt podzielono na dwa zadania. Pierwsze dotyczy budynku szkoły i obejmuje następujące działania:

1) przebudowę i nadbudowę dachów oraz docieplenie stropów na kompleksie budynków ZSTiB w Brzesku na dz. nr 2260/5,

2) termomodernizację budynku szkoły,

3) modernizację kotłowni i instalacji CO w budynku szkoły. 

Drugie zadanie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku warsztatów. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2023r.