Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieProgram Rozwoju Obszarów WiejskichWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

ABR - Sprawy do załatwienia

 


abr.png

Wydział Architektury, Budownictwa
i Rozwoju Powiatu,
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl
e-mail: budownictwo@powiatbrzeski.pl

Sprawy budownictwa: tel. 14 663 13 52, 14 663 16 57,
14 663 19 59

Sprawy rozwoju Powiatu: tel. 14 663 11 36, 14 663 17 68,
14 663 31 11, 14 628 49 67Sprawy, które można załatwić w Wydziale:


 1. Pozwolenia na budowę
 2. Pozwolenia na rozbiórkę
 3. Zmiana pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego
 4. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
 5. Wydawanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 7. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 8. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
 9. Zgłoszenie o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 10. Zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu
 11. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 12. Dziennik budowy
 13. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

KLIKNIJ TUTAJ

pol-bip-full-svg.png


Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Rejestracja klubu sportowego 
 • Wniosek o wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych - wniosek 
 • Wniosek o wpis do Ewidencji kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej - wniosek  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia - wniosek 
 • Wniosek o wpisanie składu zarządu i komisji rewizyjnej - wniosek 
 • Wniosek o zmianę w składzie zarządu i komisji rewizyjnej - wniosek 
 • Wniosek o wpis zmian statutu - wniosek 
 • Wniosek o wpis zmiany adresu - wniosek 
 • Wniosek o wykreślenie klubu w związku z wpisem do KRS - wniosek
 • Likwidacja klubu sportowego 

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych:

 • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - przedstawiciel - plik pdf
 • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - przedstawiciel - plik doc
 • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Zarząd - plik pdf
 • Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Zarząd - plik doc
 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Przedstawiciel - plik pdf (wzór)
 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Przedstawiciel - plik doc (wzór)
 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Zarząd + Komisja Rewizyjna - plik pdf (wzór)
 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego - Zarząd + Komisja Rewizyjna - plik doc (wzór)
 • Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - plik pdf (wzór)
 • Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego - plik doc. (wzór)
 • Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego - plik pdf
 • Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego - plik doc
 • Informacja dotycząca członków organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego - plik pdf
 • Informacja dotycząca członków organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego - plik doc
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik pdf
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych - plik doc

Poradnik NGO