Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO - ARCHIWUM

 


12.10.2018 r. - Szkolenie koordynatorów wolontariatu w NGO

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu "ABC zarządzania wolontariatem", które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

PROGRAM SZKOLENIA

23 października 2018 r, Kraków

Trener: Monika Pendolska

Monika Pendolska - autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu.

Tematyka szkolenia:

Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie

 • Definicja wolontariatu
 • Rodzaje wolontariatu
 • Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego
 • Prawa i obowiązki wolontariusza

Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami

 • Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny
 • Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie rekrutacyjne
 • Niepisany kontrakt oczekiwań

Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom

 • Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej
 • Kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom
 • Diagnoza i karta naprawcza

Zaproszenie

Formularz zgloszeniowy

Program szkolenia

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

Informacje można także znaleźć na stronie: LINK

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
tel: +48 603 332 868 | e-mail: krakow@wolontariat.org.pl
KRS 0000528791, NIP 675 151 10 98, REGON 360148057
www.wolontariat.org.pl/krakow
www.facebook.com/wolontariatkrakow


24.08.2018 r.

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli”
Organizacje pozarządowe sprawiają, że świat staje się lepszy i udowadniają, że działanie prospołeczne ma sens. Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Termin zgłaszania organizacji do 28 września 2018 r.
 • Więcej informacji - LINK

Chciałbyś docenić lidera podziwianego od lat za to, że aktywnie działa na rzecz innych ludzi? Zgłoś go do Nagrody „Amicus Hominum”
Jesteś lokalnym liderem, prowadzisz fundację, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”! Szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. W tegorocznej edycji pragniemy szczególnie docenić zaangażowanie społeczne młodzieży poprzez wprowadzenie nowej kategorii konkursu skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu.

 • Termin zgłaszania organizacji do 15 października 2018 r.
 • Więcej informacji - LINK

Trwają konsultacje społeczne dla NGO-sów
Działasz w organizacji pozarządowej? Chciałbyś, aby współpraca z regionalnym samorządem przebiegała jeszcze lepiej i sprawniej? A może Województwo Małopolskie powinno zaproponować NGO-som nowe możliwości działania? Prześlij swoje sugestie do programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok – czekamy na Twoje uwagi!

 • Termin zgłaszania uwag do 14 września 2018 r.
 • Więcej informacji - LINK

Zachęcamy do udziału w Konkursie BEZ (PRZE)TARGU
Wasza gmina lub powiat realizuje niestandardowe, kreatywne działania oparte o marketing wartości, które przynoszą zauważalne zmiany? Zachęcamy do udziału w Konkursie BEZ (PRZE)TARGU, który wyłoni najbardziej inspirujące przedsięwzięcia realizowane lokalnie ale budujące markę Małopolska. W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty z terenu województwa małopolskiego oraz podmioty zaangażowane w System Koordynacji Marki Małopolska.

Wszystkie informacje dot. konkursu pn. BEZ (PRZE)TARGU znajdują się tutaj: LINK


25.07.2018 r. - KONKURS

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zainteresowane podmioty zapraszam do kontaktu z Doradcą ds. Konkursu w ramach Fundacji.

e-mail: fio@mila.org.pl, telefon: 577263777, Pani Katarzyna Zientarska (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych - ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków)

LINK


11.04.2018 r. - III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

pismo Marszałka
spotkania
Harmonogram dla mieszkańców


23.11.2017 r. - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2018 roku

UCHWAŁA NR 870/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2018 roku.

Uchwała


10.11.2017 r.

UCHWAŁA NR 858/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzeniadwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2018 roku wraz Regulaminem Uchwała z Regulaminem


30.10.2017 r. - Konkurs Barwy Wolontariatu

Do 12 listopada 2017 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do konkursu "Barwy Wolontariatu". Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz siedemnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych. 

ZGŁOSZENIA
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 12 listopada 2017
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłoszenie może być wypełnione elektronicznie, należy jednak pamiętać o odręcznym podpisie. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną). Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć. Wolontariusze nominowani w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Wolontariatu, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku w kinie ARS przy ul. Św. Tomasza 11 w Krakowie.

DO POBRANIA:

ORGANIZATOR:
"Barwy Wolontariatu" to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Wojewody Małopolski oraz pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Patronat nad projektem objęło także Kuratorium Oświaty.


25.10.2017 r.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2018 roku oraz ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2018 roku.

Uchwała

Ogloszenie o naborze


25.09.2017 r. - Budżet Małopolski - głosowanie

Zaproszenie - Plakat

OPIS PROJEKTU „BOCHEŃSKO-BRZESKI FESTIWAL SOLI I CHMIELU”

Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu będzie dwudniowym (sobota 26 maja - Brzesko, niedziela 27 maja - Bochnia) forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych, folklorystycznych, rzemieślniczych, Kół Gospodyń Wiejskich, gospodarstw Agroturystycznych, browaru Okocim, Kopalni soli Bochnia, restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Poprzez udział grup inscenizacyjnych, artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, Pałacu Goetzów, Kopalni Soli Bochnia, Festiwal służyć będzie też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki, tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej powoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna prezentacja obu powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na następujące działania, ukazujące kulturę i dorobek regionu bocheńsko-brzeskiego: jarmark regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny, rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa, ogólnodostępne konkursy wiedzy, zwiedzanie Pałacu Goetzów, Browaru Okocim, Kopalni Soli Bochnia. Te wspólne działania charakteryzować się będą silną identyfikacją wizualną, całościowym opracowaniem materiałów promocyjnych i atrakcyjnymi formami konkursów. Trwałym efektem projektu będzie powstanie folderu, ukazującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne obu powiatów. Wszystkie podejmowane działania mają wspólny charakter, a ich efekty oddziałują na zasadzie synergii, dając lepsze rezultaty wspólnie niż osobno.


30.08.2017 r. - Zaproszenie na szkolenie pn. "Innowacyjne metody planowania i realizowania działań na rzecz lokalnych społeczności" - 8-10 wrzesień 2017 r.

Informacja w załączniku


20.06.2017 r. - Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” realizowanego przez Fundację British Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym.

Projekt ma na celu poprawę efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

W ramach projektu zorganizowane będą 5-dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji, w trakcie których eksperciz instytucji przyjmującychzaprezentująciekawe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie ożywienia przestrzeni publicznych.
Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu, która potrwa do 18.08.2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: LINK

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania 01.05.2017 r. – 30.04.2019r.

ulotka
opis partnerów zagranicznych

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:
Paulina Chruszczyk
Centrum Doradztwa Strategicznego
e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl
tel.: 12 623 77 40 wew. 30


16.06.2017 r. - Zaproszenie do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego

Zaproszenie


20.04.2017 r.- Realizacja II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

pismo Marszałka
spotkania informacyjno-edukacyjne
harmonogram


28.03.2017 r. - FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE

Informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.
Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?
Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?
Chcesz wzmocnić swoją organizację?
Jeśli tak - FIOMALOPOLSKA LOKALNIEjest dla Ciebie!

więcej informacji - wejdź


23.03.2017 r. - „DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!” - ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowiezaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione pomysły na akcje wolontariackie seniorów.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.! 

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:

 • merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie BEZPŁATNE!

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
 • ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYza pośrednictwem:

 • poczty mailowej na adres: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
 • poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można uzyskać: LINK

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.inwan@wolontariat-malopolska.pl, tel: 577 472 451

Konkurs „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


13.03.2017 r. - Konkurs na Mikrogranty Działamy Razem dla Rodziny

Zapraszamy do udziału w konkursie na Mikrogranty pn.Działamy Razem dla Rodziny. Więcej informacji w załączniku.


24.02.2017 r. - ROPS - I Tura Konkursu grantowego - zaproszenia na spotkania przygotowawcze

Informacja


16.02.2017 r. - Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski

W terminie od dnia 17 lutego do dnia 3 marca 2017 roku w województwie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Dla przedstawicieli powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa spotkanie odbędzie się 21 lutego o godz. 16:00 w Centrum Sztuki Mościce (Tarnów - Mościce ul. Traugutta 1, antresola).

Harmonogram spotkań

Informacje nt. konsultacji, w tym Regulamin i Formularz konsultacji, znajdują się pod adresem: LINK


30.11.2016 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2017 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2017 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania w ramach wyżej wymienionego konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 2 030 000 złotych, (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych).

Ogłoszony konkurs ma na celu popularyzację sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w województwie małopolskim, a także zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu, jak najlepszych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania:

1) Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej - IMS), gimnazjów (Gimnazjada Młodzieży - GM) i szkół ponadgimnazjalnych (Licealiada Młodzieży - LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich IMS, GM i LM:

 1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - do kwoty 000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);
 2. Gimnazjada Młodzieży - do kwoty 000 zł (zostanie wybrany i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);
 3. Licealiada Młodzieży - do kwoty 000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania);
 4. Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów IMS, GM i LM - do kwoty 000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

2) Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - do kwoty 500.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

3) Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski oraz ich udział w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - do kwoty 600.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

4) Małopolska Kadra w sportach zimowych (zadanie obejmuje realizację dodatkowego ponadklubowego szkolenia sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży z województwa małopolskiego w kategorii wiekowej juniora młodszego i juniora, w sportach: biathlon, narciarstwo klasyczne, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, snowboard i saneczkarstwo) - do kwoty 150.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

5) Przeprowadzenie XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA ‘2017 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych, będących Mistrzostwami Polski juniorów młodszych w bloku sportów zimowych) - do kwoty 580.000 zł (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie:

 1. zadania wyszczególnione w pkt. 1-4 - nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2017 roku;
 2. zadanie wyszczególnione w pkt. 5 - nie wcześniej niż 15 stycznia 2017 roku, a kończyć nie później niż 15 kwietnia 2017

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1725/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 roku.

W powyższej uchwale określono także, skład Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu. Tryb powoływania oraz zasady działania Komisji Konkursowej określa „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, przyjęty Uchwałą nr XXIX/425/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminu konkursu.
Więcej informacji


30.11.2016 r. - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 1 600 000 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)

W ramach Konkursu zlecane będą zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające na:

 1. organizacji imprez sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.
 2. upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez sportowych o randze wojewódzkiej lub ogólnopolskiej).
 3. w ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursu.

Więcej informacji


08.11.2016 r. - RUSZA AKADEMIA LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH - Subregion Tarnowski

Zapraszamy do AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w Subregionie Tarnowskim

JEŻELI:

 • angażujesz się lub chcesz się przyczynić do rozwoju miejscowości, tworzenia miejsc pracy lub dodatkowych źródeł zarobkowania dla ludzi w swoim otoczeniu
 • masz pomysły na ulepszenie różnych dziedzin życia,
 • działasz w swoim środowisku, chcesz zaangażować kolejne osoby,
 • poszukujesz wsparcia, współpracy, funduszy, dobrych pomysłów i inspiracji
 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje – wiedzę i umiejętności animacji, współpracy i kierowania aktywnością mieszkańców Twojego regionu,
 • zamieszkujesz lub pracujesz na terenie powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski lub miasta Tarnów.

ZAPRASZAMY DO AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w ramach MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII

POSZUKUJEMY:

 • osób zainteresowanych lub zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce, 
 • osób, które chcą się uczyć i wymieniać doświadczeniami z innymi aktywnymi ludźmi,
 • chętnych do wdrażania inicjatyw ekonomii społecznej w swoim otoczeniu.

Mile widziane referencje i rekomendacje: o współpracy w partnerstwach lokalnych, z organizacjami pozarządowymi lub/i gminami w temacie ekonomii społecznej oraz zamieszkanie na terenach wiejskich.

ZYSKASZ:

 • Certyfikat Lidera Inicjatyw Społecznych - uczestnicząc w cyklu szkoleniowym* i wdrażając w praktyce sprawdzone metody pracy z grupą, inicjowania przedsięwzięć lokalnych, angażowania ludzi w rozwój miejsca wokół turystyki, produktu lokalnego, questingu, ekomuzeum, marki lokalnej,
 • Wsparcie w działaniach dla środowiska i ludzi, wśród których żyjesz,
 • Udokumentowaną praktykę w zakresie animacji społecznej.
 • Możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Grantowego. Przykłady inicjatyw ekonomii społecznej:
 1. Uruchomienie usług edukacyjnych, których brak w regionie (np. muzycznych, plastycznych),
 2. Wytwarzanie albo sprzedaż lokalnych specjałów, wyrobów rzemiosła i artystycznych,
 3. Usługi turystyczne związane z promocją osobliwości przyrody, dziedzictwa kultury, zabytków, questingu, szlaków turystycznych,
 4. Ekomuzeum – sieciowa oferta produktów i usług lokalnych firm,
 5. Usługi pobytu w wiosce tematycznej.

*Cykl szkoleniowy:
- szkolenie 24-26.11.2016 połączone z wizytą studyjną: 1) Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej. Diagnoza środowiska lokalnego. 2) Kompetencje Lidera, 3) Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, m.in. ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, questing
- 15-16.12.2016: 1) Wypracowanie planu animacji lokalnej, 2) Narzędzia animacji 3) Planowanie działań związanych z tworzeniem środowiska przyjaznego rozwojowi.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić zgłoszenie wstępne: FORMULARZ lub ZGŁOSIĆ SIĘ DO NAS:

 I edycja do 14 listopada 2016

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

JOANNA BOBOWSKA

tel. 12 349 06 57 lub 601 52 78 20

e-mail: joanna.bobowska@mila.org.pl

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. św. Anny 5 p.II 33-100 Tarnów

GRAŻYNA WIATR

tel. 14 307 01 31 lub 509 654 350

g.wiatr@fundacjatarnowskiego.pl

A następnie po zakwalifikowaniu się do projektu:

Kandydaci/-tki na Liderów Inicjatyw Społecznych składają dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik nr 1)
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (Załącznik nr 2)

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zawiera REGULAMIN.

Wypełnione formularze (możliwość konsultacji telefonicznej i osobistej w biurze Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) należy przesłać podpisane pocztą na adres:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków do dnia 14.11.2016.

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/60-akt-owes-tarnow/464-lis


08.11.2016 r. - REKRUTACJA NA USŁUGI KSIĘGOWE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi księgowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług księgowych:

 1. Ewidencji środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.),
 2. Ewidencji obrotu gotówkowego (kasa, bank),
 3. Ewidencji rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych i innych,
 4. Ewidencji magazynowej,
 5. Prowadzenia Zakładowego Planu Kont,
 6. Ewidencji wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia,
 7. Ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży,
 8. Ewidencji funduszy i rozliczenie wyniku finansowego,
 9. Ewidencji i rozliczania kosztów projektów (w tym przygotowanie wniosków o płatność),
 10. Ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych,
 11. Rozliczania dotacji,
 12. Prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 13. Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itp.,
 14. Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 15. Prowadzenie korespondencji w sprawach korekt, ustalania sald, wyjaśniania różnic, itp.,
 16. Weryfikacja Polityki Rachunkowości Podmiotu,
 17. Rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatki lokalne np. od nieruchomości),
 18. Przygotowania sprawozdania finansowego rocznego,
 19. Doradztwa w wyżej wymienionym zakresie.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 26.10.2016 r. do 31.07.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: a.rodak@fundacjatarnowskiego.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania – dla osób, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Fundacja Tarnowskiego


05.09.2016 r. - Ruszył nabór zgłoszeń do nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”!

„Kryształy Soli” Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Termin naboru do: 30 września 2016 r.
Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904, e-mail ngo@umwm.pl
więcej informacji

„Amicus Hominum” Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych
Termin naboru do: 30 września 2016 r.
Kontakt: Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 537, e-mail ngo@umwm.pl
więcej informacji

Forma zgłaszania kandydatur do obu nagród jest bardzo szeroka. Zgłoszenia może dokonać każda organizacja, osoba fizyczna, osoba prawna, kościół, związek wyznaniowy czy organ administracji publicznej.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagród!


27.07.2016 r. - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza II turę rekrutacji do projektu „Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy”.

Informacja dotyczaca rektutacji LINK.


26.07.2016 r. - Kolejna edycja programu "Razem bezpieczniej"

Więcej szczegółów w piśmie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie LINK.


04.07.2016 r. - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty ogłosił Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw społecznych, z sukcesem łączących działalność gospodarczą z misją społeczną. W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Zgłoszenia mozna składać do 15 lipca b r. Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie: LINK

INFORMACJA O KONKURSIE


21.06.2016 r. - Federacja Małopolska Pozarządowa rozpoczyna realizację projektu „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”

Projekt ma na celu poprawę jakości i skuteczności działań małopolskich organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Projekt realizowany jest na terenie Województwa Małopolskiego i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Integracji Społecznej 2014-2020 (FIO) w okresie lipiec-grudzień 2016.

DLA KOGO
Oferta projektu skierowana jest do małopolskich organizacji pozarządowych i ich pracowników – członków zarządu, kluczowych liderów i innych osób aktywnie działających w małopolskich organizacjach III sektora.

OFERTA

W ramach projektu proponujemy różnorodne formy rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych:

 • Szkolenia
 • Doradztwo
 • Spotkania sieciujące i platforma wymiany usług
 • Granty na mini-projekty partnerskie

W załączniku przesyłam szczegółowe informacje, wraz z Formularzem zgłoszeniowym. Zgłaszanie organizacji do 12 lipca 2016r. Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszam do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego (załącznik 1). Wypełniony formularz proszę przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: rozwoj@malopolskiengo.pl lub dostarczyć oryginał do siedziby Projektodawcy osobiście/pocztą: Federacja Małopolska Pozarządowa, ul. Stolarska 6/9 w Krakowie.

16-17 lipca szkolenie z Zarządzania strategicznego, które poprowadzi Anna Styszko.
20 lipca Spotkanie sieciujące, które poprowadzi Aleksandra Latocha.

Więcej informacji na temat projektu udzielają telefonicznie i emailowo:
Katarzyna Zielina, tel. 508 961 214,- koordynator projektu
Aleksandra Latocha, tel. 600 227 049, 
email: rozwoj@malopolskiengo.pl

ZAPROSZENIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN


09.06.2016 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich"

KARTA ZGŁOSZENIOWA


09.06.2016 r. - Konkurs „Działaj z nami - seniorami!"

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej, którą mógłbyś przeprowadzić ze znajomymi seniorami w Waszej miejscowości? Zbierz grupę i zgłoście się do konkursu “Działaj z nami-seniorami!”.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów. Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do konkursu trwa do 30 czerwca br.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę min. 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła konkursowa dokona wyboru 4 najlepiej ocenionych projektów akcji wolontariackiej. Każda wytypowana do realizacji akcji grupa otrzyma:

 • wsparcie merytoryczne w postaci 3 warsztatów przygotowujących do wykonania akcji. Warsztaty poprowadzone przez doświadczonych trenerów pozwolą profesjonalnie zorganizować akcję oraz poszerzyć wiedzę z zakresu realizacji akcji.
 • wsparcie finansowe w wysokości 600 zł na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji.

Dla grupy, która najlepiej przygotuje i przeprowadzi akcję przewidziana jest nagroda w wysokości około 2000 zł, w postaci np. biletów/zaproszeń/voucherów na wydarzenie kulturalne realizowane na terenie województwa małopolskiego.
Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić na dwa sposoby: drogą mailową na adres agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem “Działaj z nami - seniorami!” na adres:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
ul. Krasickiego 18, IIp., 30-503 Kraków

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy