Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych


PROGRAMY, STRATEGIE, ZADANIA

Zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych - art. 35a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2023 w Powiecie Brzeskim

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Brzeskim na lata 2016-2024

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dorośli

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - dzieci do lat 16


REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w  Łysej Górze

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze

Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Zawadzie Uszewskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku


LIKWIDACJA BARIER

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Załączniki do wniosku


TURNUSY REHABILITACYJNE

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego

Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego


ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek o przyznanie ze środków PFRON dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Oświadczenie