Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Obiekty sakralne

 


Szczególne miejsce wśród zabytków Ziemi Brzeskiej stanowią obiekty architektury sakralnej. Wielu turystów przyciąga Szczepanów, w którym urodził się św. Stanisław, biskup i męczennik - Patron Polski. W Jego rodzinnej miejscowości, znajdują się liczne obiekty kultu poświęcone jego osobie. Szczególne miejsce zajmuje średniowieczny, rozbudowany w początkach XX wieku kościół fundacji Jana Długosza, a poświęcony św. Stanisławowi.

Bazylika pw. Św. Stanisława w Szczepanowie

Do obiektów szczepanowskich związanych z osobą św. Stanisława należy kaplica, którą wybudowano w miejscu jego narodzenia. Znajduje się w niej fragment zachowanego dębu, pod którym według tradycji urodził się św. Stanisław. Za kaplicą w miejscu źródełka, w którym obmyła go matka, znajduje się studnia. Za sprawą czerpanej z niej wody, uznawanej powszechnie za cudowną doszło do wielu udokumentowanych uzdrowień. W miejscu, gdzie stał dom rodzinny św. Stanisława został wybudowany kościół (obecnie kaplica cmentarna), który ufundował w 1781 r. Stanisław Lubomirski, ówczesny właściciel Szczepanowa. Kościół parafialny w Szczepanowie składa się z dwóch po­łączonych ze sobą świątyń: starszej fundacji Jana Długosza i nowszej zbudowanej w 1914 ro­ku. Szczepanowski kościół p. w. św. Magdaleny i św. Stanisława został podniesiony w 2003 r. przez papieża Jana Pawła II do rangi bazyliki mniejszej.

Kościół św Jakuba w Brzesku

W Brzesku na uwagę odwiedzających to miasto turystów zasługuje XV-wieczny kościół p.w. św. Jakuba, utrzymany w stylu gotyckim, z przebudowaniami neogotyckimi z przełomu XIX/XX w. W obiekcie tym można oglądać jeden z najstarszych zabytków Brzeska - obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Kościół pw. Św. Anny w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec

W Jadownikach zobaczyć należy pozostałości słowiańskiego grodu obronnego z małym kościółkiem p. w. św. Anny z XVI w. W gminie Brzesko warto ponadto zwiedzić: gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1436 r. w Jasieniu oraz murowany kościół p.w. św. Bartłomieja z XVI w. w Porębie Spytkowskiej. Wyjątkowym miejscem w powiecie brzeskim jest sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, które zostało poświęcone i udostępnione dla pielgrzymów w 1904 roku. Grotę zbudował ówczesny proboszcz ks. Jan Palka, aby przybliżyć wiernym miejsce objawienia Niepokalanej Matki Boskiej z dalekiej Francji. Sanktuarium zostało wzniesione z miejscowego kamienia - piaskowca, jej elewacja imituje naturalną skałę. We wnęce zewnętrznej ściany została umieszczona figura Maryi Niepokalanej. Wewnątrz groty znajduje się kamienny ołtarz wsparty na czterech neoromańskich kolumnach. Sanktuarium słynie z uzdrowień i łask. Najwięcej wiernych w Porąbce Uszewskiej zjawia się w pierwszą niedzielę października na uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej, a także 11 lutego w kolejną rocznicę objawienia się Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Lourdes w 1858 roku.

Sanktuarium NMP w Porąbce Uszewskiej

Będąc w Czchowie, warto zobaczyć wzniesiony w 1346 roku kościół p.w. Narodzenia NMP. Jest to kamienna, jednonawowa świątynia gotycka, w której przyziemiu przetrwały romańskie relikty wcześniejszej budowli. We wnętrzu prezbiterium zachowała się polichromia z ok. 1380 r. przedstawiająca zdarzenia z życia Chrystusa i Matki Boskiej oraz sceny symboliczne i apokryficzne. Uchodzi ona za jedną z bardziej interesujących w Europie. Dużą rangę artystyczną mają też renesansowe pomniki nagrobne Kaspra Wielogłowskiego i jego żony, wykonane pod koniec XVI w. przez mediolańczyka Hieronima Canavesiego.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1346 r.

Ciekawym zabytkiem Jurkowa jest stary drewniany kościółek z XVI w, który został odnowiony w XVIII wieku. Wewnątrz świątyni znajduje się główny ołtarzyk barokowy z XVII wieku z obrazem Chrystusa upadającego pod krzyżem z wieku XVI i dwoma skrzydłami dwustronnie malowanymi. Na miłośników wiejskiej architektury sakralnej w gminie Czchów czekają też drewniane kościółki w Złotej i Tymowej.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Jurkowie Kościół św. Mikołaja Biskupa w Tymowej

W Borzęcinie Górnym można zobaczyć kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, który został wzniesiony w 1618 lub 1680 roku. Na początku XIX w. świątynia została zniszczona przez pożar, po czym w roku 1854 została odbudowana i powiększona. Kolejnej rozbudowie kościół uległ w latach 1912-1917. Utrzymany jest w stylu eklektycznym, z nikłymi śladami pozostałości architektury barokowej w starszych częściach budowli. Borzęcińska świątynia jest budowlą trzynawową, bazylikową, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Najcenniejszym dziełem sztuki, który znajduje się w kościele jest późnogotycka Pieta z I poł. XVI wieku, umiejscowiona w ołtarzu Ukrzyżowania. W otoczeniu kościoła znajduje się kilka kamiennych figur Świętych.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie

W pobliskiej Bielczy znajduje się kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej wybudowany w latach 1906-1908, dwunawowy, murowany z cegły z dodatkiem kamienia. Powstał on w miejscu kaplicy mszalnej. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ornamentalna. Neogotyckie są ołtarze (główny i dwa boczne) oraz ambona i drewniana chrzcielnica.

Niezwykle interesującym obiektem jest kościół drewniany p.w. św. Urszuli w Gosprzydowej z 1697 r. wraz z zabytkową dzwonnicą. Jest to kościół jednonawowy, otoczony podcieniami z kaplicą. We wnętrzu znajduje się wystrój barokowy. Z pierwotnej świątyni zachowały się: kamienna chrzcielnica i kropielnica z XV wieku.

Kościół pw. Św. Urszuli z Towarzyszkami oraz Dzwonnica w Gosprzydowej

W niedalekich Biesiadkach można zobaczyć kościół parafialny p.w. św. Mateusza - drewniany, modrzewiowy, konstrukcji zrębowej z wieżą na słup oraz prezbiterium zamkniętym wielobocznie i dachem o jednej kalenicy, gontowym. Ołtarze są barokowe. Główny jest z XVII wieku z gotycką rzeźbą "Pieta" z XVI wieku, natomiast boczne (wiek XVIII - XIX) są z obrazami Matki Różańcowej i św. Antoniego z Padwy. W kaplicy znajduje się figura Serca Jezusowego i wysuwany obraz św. Rozalii z Palermo.

Kościół pw. Św. Mateusza Ewangelisty w Biesiadkach

W gminie Gnojnik warto zobaczyć także kościół p.w. św. Floriana Męczennika w Uszwi - murowany z cegły, w stylu barokowo - klasycystycznym, który konsekrował bp Ziegler w 1824 r. Wart uwagi jest też kościół p.w. św. Marcina w Gnojniku. Obecny murowany kościół jest fundacją kanonika kapituły sandomierskiej i kantora krakowskiego ks. Marka Żegoty i Doroty Conhy. Powstał on około 1380 roku w miejsce starego drewnianego kościoła. Kościół otacza starodrzew, poprzez który widać biały, gotycki, gruby mur wykonany z kamienia, wsparty masywnymi szkarpami, co pozwalało niegdyś na wykorzystanie świątyni dla celów militarnych.

Kościół pw. Św. Floriana w Uszwi

W Iwkowej warto zwiedzić modrzewiowy kościółek cmentarny z XV w., natomiast w Wojakowej kościół z ostrołukowymi portalami, prezbiterium i chrzcielnicę z XV w. Uroczo prezentują się tu kapliczki z XVII i XVIII w. Jedna z nich, znajdująca się u źródeł potoku Urban, zwana jest również pustelnią świętego eremity. W środku znajduje się ołtarzyk w stylu barokowym, z malowanym na desce obrazem św. Urbana. W pobliżu pustelni tryska wprost ze skały źródło Urban.

Kaplica – pustelnia Św. Urbana

Zwiedzając zabytki Ziemi Brzeskiej, nie sposób pominąć drewnianego kościółka pw. św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich, który został wybudowany w 1785 roku.

Kościół pw. Św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich

Na terenie powiatu brzeskiego znajduje się wiele figur. Na szczególną uwagę zasługuje figura św. Floriana z 1731 r., która znajduje się na środku brzeskiego Rynku oraz figura św. Floriana w Łękach pochodząca z 1760 roku. Pośrodku czchowskiego Rynku można z kolei zobaczyć posąg św. Floriana u stóp, którego znajduje się romańska kamienna figura lwa. W Czchowie na uwagę zasługuje także wieczna drewniana figura św. Jana Nepomucena, stojąca w stylowej kapliczce pod starym dębem, na śródmiejskim skwerze.

Figura Św. Floriana na brzeskim rynku

Na wspomnianym terenie zachowało się także wiele zabytkowych cmentarzy. W Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej znajduje się cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej i cmentarz wyznania mojżeszowego, gdzie jest około tysiąc nagrobków, w tym groby dwóch cadyków, które są celem pielgrzymek setek Żydów ortodoksów z całego świata.  Cmentarz wojskowy ma ścianę szczytową z tablicą inskrypcyjną, zespół bramny, monument centralny i pomnik z granitu na zbiorowej mogile. Przy ulicy Kościuszki znajduje się cmentarz parafialny sprzed 1813 r. Zachowały się tutaj zabytkowe nagrobki i tablice upamiętniające czasy i ludzi, którzy przeminęli. Od strony frontowej usytuowano pochodzący z 1925 r. Grób Nieznanego Żołnierza.