Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska
2023-01-17 08:01

Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska

Na terenie Jadownik realizowany jest projekt „Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska” z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jest on skierowany do osób w wieku 60+ chcących zwiększyć swoją aktywność obywatelską, pogłębić wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz namacalnie przyczynić się do zmian na lepsze w swoim najbliższym otoczeniu.


Mecenat Małopolski BIS
2023-01-10 10:37

Mecenat Małopolski BIS

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2023-2024. Do 30 stycznia 2023 roku w wersji elektronicznej, a do 31 stycznia w wersji papierowej, organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne, mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od trzech lat lub trzech edycji), mogą starać się...


Nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
2023-01-10 10:35

Nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Organizacje pozarządowe zainteresowane pracą w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 do 9 stycznia 2023 r. mogą zgłaszać swoje kandydatury. 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyjęła program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.” Teraz czas na przeprowadzenie procedury wyborów organizacji pozarządowych, które będą pracowały na rzecz zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w KomitecieMonitoruj...


Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
2023-01-10 10:32

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Rozpoczął się nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 31 stycznia 2023 roku. Jeśli działasz w małopolskich organizacjach pozarządowych i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Marszałkowski WojewództwaMałopol...


Uchwała nr 1214/2022  Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r
2022-11-30 13:17

Uchwała nr 1214/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r

Uchwała nr 1214/2022 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2023 roku.


Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
2022-11-23 17:59

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Brzeski oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego na bezpłatne szkolenie związane z procedurą aplikacyjną na pozyskanie wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe, z zakresu ich działalności, które odbędzie się w dniu 06 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko, sala audiowizualna.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2022-10-28 12:04

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2023 roku Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego,


UCHWAŁA NR 1191/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 27 października 2022 r.
2022-10-28 09:29

UCHWAŁA NR 1191/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 27 października 2022 r.

UCHWAŁA NR 1191/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2023roku....


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
2022-10-03 15:24

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.


Powiat Brzeski strażakom – ochotnikom
2022-09-26 09:39

Powiat Brzeski strażakom – ochotnikom

Od kilkunastu lat samorząd Powiatu Brzeskiego wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to zarówno dotacje związane z zakupem sprzętu i umundurowania strażackiego, ale również środki na działania promujące rozwój kultury czy wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym.