Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

OGŁOSZENIE
2021-10-04 13:03

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku w ramach projektu „Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


OGŁOSZENIE
2021-09-30 15:00

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego, zwany dalej "Zarządem", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu w ramach projektu „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2”.


Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2021-09-24 08:00

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

STAROSTA BRZESKI ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2021-09-23 13:00

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 25 września do 01 października 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi.


Projekt reintegracji społeczno-zawodowej
2021-09-07 11:57

Projekt reintegracji społeczno-zawodowej

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans realizuje projekt reintegracji społeczno-zawodowej dedykowany dla mieszkańców powiatu brzeskiego i bocheńskiego.


Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2021
2021-09-01 08:07

Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2021

Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza do udziału w Konkursie Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego 2021, który odbędzie się 11 września br. podczas XXIII Dożynek Województwa Małopolskiego w Łęgu Tarnowskim w Gminie Żabno.


Bezpieczny e-Senior
2021-08-27 11:51

Bezpieczny e-Senior

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Dialog obywatelski na wsi czyli sołtys, rada sołecka i KGW w akcji
2021-08-19 12:19

Dialog obywatelski na wsi czyli sołtys, rada sołecka i KGW w akcji

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego - BrzesFOP we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów realizuje projekt pn. „Dialog obywatelski na wsi czyli sołtys, rada sołecka i KGW w akcji”, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.


Wakacyjne Punkty Informacyjne - możliwości uzyskania dofinansowania z UE
2021-07-21 09:44

Wakacyjne Punkty Informacyjne - możliwości uzyskania dofinansowania z UE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie ze specjalistami z Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce uruchamia wakacyjne punkty informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa.


Świadomy, Bezpieczny i Zdrowy - zapraszamy na piknik strażacki!
2021-07-12 09:07

Świadomy, Bezpieczny i Zdrowy - zapraszamy na piknik strażacki!

Bardzo gorąco zapraszamy na Edukacyjny Piknik Strażacki współfinansowany przez Powiat Brzeski pod nazwą Świadomy, Bezpieczny i Zdrowy który odbędzie się przy budynku remizy OSP w Biesiadkach w dniu 18 lipca 2021 r. Startujemy od godz.16:00.