Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

OGŁOSZENIE
2021-10-29 14:15

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2021-10-15 12:28

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2022roku...


Zgłoś kandydata do nagrody Seniorki i Seniora Roku
2021-10-07 15:23

Zgłoś kandydata do nagrody Seniorki i Seniora Roku

Dostrzegasz w swoim otoczeniu Seniorów bezinteresownie działających na rzecz innych, wspierających środkowo lokalne, zachwycających otoczenie wigorem i aktywnością? Chciałbyś, żeby zostali wyróżnieni tytułem Seniorki lub Seniora Roku i aby o tych niezwykłych osobach dowiedziała się cała Małopolska? Już dziś zgłoś ich do udziału w XV Małopolskim Plebiscycie „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”.


Programu współpracy NGO
2021-10-07 14:55

Programu współpracy NGO

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.


Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030
2021-10-07 11:45

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030", w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Powiatu Brzeskiego w ciągu najbliższych 10 lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.


OGŁOSZENIE
2021-10-04 13:03

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku w ramach projektu „Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


OGŁOSZENIE
2021-09-30 15:00

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Brzeskiego, zwany dalej "Zarządem", ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj. aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu w ramach projektu „Nowe Szanse – Nowe Możliwości 2”.


Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2021-09-24 08:00

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

STAROSTA BRZESKI ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2021-09-23 13:00

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 25 września do 01 października 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi.


Projekt reintegracji społeczno-zawodowej
2021-09-07 11:57

Projekt reintegracji społeczno-zawodowej

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans realizuje projekt reintegracji społeczno-zawodowej dedykowany dla mieszkańców powiatu brzeskiego i bocheńskiego.