Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Siła Kompetencji - poznaj szczegóły!
2021-12-06 13:16

Siła Kompetencji - poznaj szczegóły!

Zapraszamy do skorzystania z oferty projektu "Siła Kompetencji" realizowanego przez Instytut Turystyki w Krakowie. Celem projektu jest pomoc w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu nowego miejsca pracy u 200 osób - zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, realizowany na terenie województwa małopolskiego.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert
2021-11-25 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2022 roku.


Ochrona zabytków Małopolski" - nabór wniosków na 2022 r.
2021-11-22 10:43

Ochrona zabytków Małopolski" - nabór wniosków na 2022 r.

15 listopada ogłoszony został nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022”. Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.dziedzictwo.malopolska.pl – a następnie złożyć całość dokumentacji wniosku w wersji papierowej do dnia 15 grudnia 2021 roku.


Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika
2021-11-15 15:20

Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika

Starostwo Powiatowe w Brzesku, Wydział Geodezji i Kartografii poszukuje pracownika – zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, na stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP - warsztaty on-line
2021-11-05 12:07

Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP - warsztaty on-line

Ekodoradcy dla biznesu MCP zapraszają na bezpłatne warsztaty, które przybliżą małopolskim przedsiębiorcom tematykę fotowoltaiki, a także pomogą przystosować się do nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV. Warsztaty poprowadzi niekwestionowany ekspert i działacz w dziedzinie fotowoltaiki, wykładowca akademicki, autor wielu opracowań, specjalista i praktyk w zakresie realizacji inwestycji PV.


OGŁOSZENIE
2021-10-29 14:15

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzeskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Projektu „Nowe Szanse - Nowe Możliwości 2" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2021-10-15 12:28

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2022roku...


Zgłoś kandydata do nagrody Seniorki i Seniora Roku
2021-10-07 15:23

Zgłoś kandydata do nagrody Seniorki i Seniora Roku

Dostrzegasz w swoim otoczeniu Seniorów bezinteresownie działających na rzecz innych, wspierających środkowo lokalne, zachwycających otoczenie wigorem i aktywnością? Chciałbyś, żeby zostali wyróżnieni tytułem Seniorki lub Seniora Roku i aby o tych niezwykłych osobach dowiedziała się cała Małopolska? Już dziś zgłoś ich do udziału w XV Małopolskim Plebiscycie „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”.


Programu współpracy NGO
2021-10-07 14:55

Programu współpracy NGO

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.


Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030
2021-10-07 11:45

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2030", w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Powiatu Brzeskiego w ciągu najbliższych 10 lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.