Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Małopolska dla najmłodszych

2024-04-12 09:01
Małopolska dla najmłodszych

Dzięki Funduszom Europejskim powstaną nowe miejsca przedszkolne i wzrośnie jakość edukacji. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru wniosków na wsparcie wychowania przedszkolnego. Na ten cel przeznaczono 34,6 mln zł.

Już wkrótce ze wsparciem Funduszy Europejskich rozkwitną przedszkola w regionie! Nowe miejsca przedszkolne, dostosowanie już istniejących do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, bardziej wykwalifikowane i kompetentne kadry, wsparcie rodziców i opiekunów prawnych. 

Kto może złożyć wniosek? 

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej,  instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz służby publiczne. Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i partnera.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona w konkursie. Trzeba jednak pamiętać, aby wydatki były zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny. Ocenie podlegać będzie nie tylko racjonalność poszczególnych stawek, ale także efektywność kosztowa danego zadania, jak i całego projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z Funduszy Europejskich wynosi 85%, a z budżetu państwa można uzyskać kolejnych maksymalnie 5%.

Wymagany wkład własny do projektu to 10%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Typ projektu A – podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej

Dofinansowane będą działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i większych szans w dalszej edukacji, wyrównujące deficyty i odpowiadające na ich specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Ogłoszony nabór zakłada również wsparcie kadr oraz rodziców i opiekunów prawnych w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich i wspierania rozwoju dzieci na każdym etapie. Będzie się to odbywać poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji m.in. w obszarze diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie czy pedagogiki małego dziecka. Planowane przedsięwzięcia powinny przyczynić się także do poprawy dostępności ośrodków wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci, w tym zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych i dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.

Typ projektu B – tworzenie miejsc przedszkolnych

Dofinansowanie uzyskają działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego, w tym tworzenie miejsc zarówno w istniejących, jak i w nowo powstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego wraz z kosztami ich funkcjonowania przez maksymalnie 12 miesięcy. Istotne również będzie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 29 marca 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Małopolska stawia na wychowanie przedszkolne

Małopolska od lat stawia na wychowanie najmłodszych mieszkańców regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie wychowania przedszkolnego przeznaczono ponad 180 mln zł. Do tej pory dofinansowano ponad 6 tys. miejsc przedszkolnych, a ponad 11 tys. dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Kontynuacja tego wsparcia będzie możliwa również w obecnej perspektywie finansowej, w ramach ogłoszonego naboru. Zapraszamy zatem do składania wniosków o dofinansowanie!

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego