Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Małopolska stawia na lokalne inicjatywy edukacyjne

2024-04-12 08:58
Małopolska stawia na lokalne inicjatywy edukacyjne

Fundusze Europejskie pomogą w rozwoju dzieci i młodzieży. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru wniosków na lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży. Na wnioskodawców czeka ponad 11 mln zł.

Dzięki Funduszom Europejskim dzieci i młodzież będą mogły poszerzać wiedzę i umiejętności w znanym sobie i bezpiecznym środowisku, tu, gdzie na co dzień uczą się, bawią i mieszkają. Przedsięwzięcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, wspierające ich rozwój, profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego oraz edukacja ekologiczna. To wybrane przykłady działań, które niebawem realizowane będą w lokalnych społecznościach.

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie podmiot działający lokalnie (tj. posiadający siedzibę, filię, delegaturę, lokalny oddział, inną formę działalności (zorganizowaną reprezentację) na terenie objętym wsparciem w projekcie) i znający sytuację oraz problemy wspieranych społeczności.

Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko jeden wniosek i nie może występować jako partner w jakimkolwiek innym projekcie, co do którego wniosek został złożony w naborze. Jeśli dany podmiot jest partnerem w projekcie – nie może już wystąpić jako wnioskodawca i partner w innym projekcie.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna wartość projektu wynosi 25 tys. zł, a wartość maksymalna to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Wymagany wkład własny do projektu to 10%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju oraz większych szans na rynku pracy, służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji. Środki z unijnej dotacji będzie można też przeznaczyć na wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych, działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w szczególności uwrażliwiające na problem zmian klimatycznych i zagrożeń z nich wynikających.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 28 marca 2024 r. do 23 maja 2024 r. do godz. 15.00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego