Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - ruszył nabór

2024-04-12 08:32
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - ruszył nabór

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru wniosków na tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji - nowoczesnych i przyjaznych miejsc, wspierających i angażujących osoby dorosłe w rozwijaniu kompetencji nie tylko zawodowych, ale także społecznych. Na wnioskodawców czeka ponad 12 mln zł.

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą obowiązkowo jest organ prowadzący szkołę zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego, w której działa lub na bazie której powstanie LOWE.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Nie jest możliwe, by równocześnie występował jako partner w innym projekcie. Ważne jest także, by zakres projektu dotyczył wyłącznie działania jednego LOWE.

Na co mogą liczyć wnioskodawcy?

Wartość projektu może wynosić od 100 do 300 tys. zł. Z dotacji unijnej Wnioskodawca pokryje maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych. Środki krajowe to możliwość pozyskania kolejnych 10%, a wymagany wkład własny stanowić będzie 5%.

Jakie działania w LOWE?

W ramach konkursu wspierane będą lokalne inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych w oparciu o model Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Ważne jest, by uwzględniały one indywidualną sytuację i potrzeby osób dorosłych, w tym związane ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnością.

Rolę LOWE pełnić będą szkoły mające potencjał do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania dorosłych w różnorodne formy edukacji. Celem będzie nie tylko rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy, ale także rozwój osobisty i rozwój wspólnot. Ważne jest, żeby planowane działania sprzyjały budowaniu trwałej aktywności dorosłych i zachęcały do angażowania się we wspólne działania.

Działalność LOWE prowadzona będzie w oparciu o współpracę i partnerstwo lokalne. Zapewni to integrację wszystkich podmiotów ważnych dla rozwijania potrzebnych umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Wnioski będzie można składać od 12 kwietnia 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w systemie elektronicznym IGA.

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, w tym modelem funkcjonowania LOWE, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego