Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Modernizacja EGIB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa

flaga Polski godło


Lp.

Dane dotyczące zadania:

Charakterystyka:

1

Nazwa zadania:

Modernizacja EGIB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 Szczurowa”

2

Rodzaj dotacji budżetowej:

Dotacja celowa

3

Wartość finansowania lub dofinansowania:

62 351,41 zł

4

Całkowita wartość zadania:

62 351,41 zł

5

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie, m.in. poprzez:

1)   utworzenie zbiorów danych EGIB w zakresie budynków i obiektów trwale związanych z budynkami na podstawie przetworzenia wyników pomiarów sytuacyjnych oraz dokumentacji zasobu spełniającej obowiązujące standardy;

2)   wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB.

Do momentu wykonania ww. zadania, dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Wielkie nie została założona ewidencja budynkowa. Powiat Brzeski realizuje na obszarze ww. wsi operację scalenia gruntów, wykonanie modernizacji w zakresie budynków umożliwi pozyskanie przez organ kompletu danych o granicach, użytkach i budynkach.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Obowiązek jego wykonania wynikał z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6

Rok zakończenia:

2021