Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Wznowienie znaków granicznych w obrębie ewidencyjnym Wola Przemykowska, gmina Szczurowa

flaga Polski godło


Lp.

Dane dotyczące zadania:

Charakterystyka:

1

Nazwa zadania:

Wznowienie znaków granicznych w obrębie ewidencyjnym Wola Przemykowska, gmina Szczurowa”.

2

Rodzaj dotacji budżetowej:

Dotacja celowa

3

Wartość finansowania lub dofinansowania:

506 566,89 zł.

4

Całkowita wartość zadania:

506 566,89 zł.

5

Krótki opis zadania:

W ramach zadania dokonano stabilizacji 3849 znaków granicznych działek wydzielonych w projekcie scalenia gruntów sporządzonym dla obiektu Wola Przemykowska, gmina Szczurowa. Projekt scalenia gruntów został zatwierdzony przez Starostę Brzeskiego decyzją z dnia 24.11.2008 r., znak: GN.AS.6017-3-12102072-0019-1/08.

Koniecznym było wznowienie znaków granicznych na ww. obiekcie, aby działki w stanie poscaleniowym posiadały pełną stabilizację granic w terenie, określającą zasięg prawa własności gruntów otrzymanych przez Uczestników w wyniku scalenia. Podjęte działania umożliwiły Uczestnikom scalenia faktyczne objęcie w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

6

Rok zakończenia:

2018