Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa

flaga Polski godło


Lp.

Dane dotyczące zadania:

Charakterystyka:

1

Nazwa zadania:

„Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”.

2

Rodzaj dotacji budżetowej:

Dotacja celowa

3

Wartość finansowania lub dofinansowania:

7 254 062,20 zł

(36,37 % kosztów kwalifikowalnych operacji).

4

Całkowita wartość zadania:

19 945 180,66 zł

5

Krótki opis zadania:

Na wykonanie operacji pn. „Scalenie gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa”, Powiat Brzeski otrzymał pomoc finansową w wysokości 19 945 180,66 zł, która stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji, z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich wynosi 12 691 118 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Celem operacji jest „poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów (…), w wyniku którego nastąpi zmniejszenie liczby działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie dostępu do działek poprzez wydzielenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych”.

Koncepcja Założeń do projektu scalenia została oparta na modelowym opracowaniu pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW)” będącym wynikiem współpracy Województwa Małopolskiego i Kraju Związkowego Turyngia w projekcie „Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce”. W ww. dokumentacji wskazano na zasadność podjęcia działań zmierzających m.in. do poprawy przestrzennego rozmieszczenia gruntów gospodarstw, zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach w tym działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej, przybliżenia działek do siedlisk, poprawy struktury wielkościowej i ilościowej gospodarstw indywidualnych, zabezpieczenia co najmniej jednostronnego dojazdu do działek, zmiany układu sieci dróg transportu rolnego, rozwiązania problemów z gospodarką wodną, rekultywacji gruntów, wydzielenia gruntów niezbędnych na cele miejscowej użyteczności publicznej.

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wykonawcą prac scaleniowych na obiekcie Strzelce Wielkie jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

6

Rok zakończenia:

2023