Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Uchwała nr 1560/2024 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 stycznia 2024 r.
2024-01-09 14:06

Uchwała nr 1560/2024 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 1560/2024 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Małopolska na sportowo 2024
2023-12-21 09:28

Małopolska na sportowo 2024

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosił otwarty konkurs ofert w 2024 roku. Termin składania ofert konkursowych mija 8 stycznia 2024 roku o godz. 16.


Mecenat Małopolski - I edycja
2023-12-20 10:20

Mecenat Małopolski - I edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartego konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja”.


UCHWAŁA NR 1530/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.
2023-12-01 10:54

UCHWAŁA NR 1530/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr 1530/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.


Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim
2023-11-29 14:38

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim

Stowarzyszenie Self zaprasza NGO z województwa małopolskiego do bezpłatnego udziału w I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim mającym na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Wydłużenie naboru Partnerów projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”
2023-10-31 08:23

Wydłużenie naboru Partnerów projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0”

W związku ze zmianą uchwały ogłaszającej nabór Partnerów na wspólną realizację projektu „Małopolski Tele-Anioł 2.0” wydłużono okres składania ofert współpracy do 14 listopada 2023 roku. Powyższe zmiany pozwolą Oferentom na bardziej elastyczne opracowanie koncepcji realizacji zadań i budżetu, czego pozytywne efekty odczują przyszli uczestnicy.


VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki
2023-10-30 08:27

VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski serdecznie zaprasza na VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, który odbędzie się w 16 listopada 2023 roku w krakowskim Kinie Kijów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie przestrzeń bezpieczna dla seniorów. Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego oraz dedykowany osobom starszym pokaz stylizacji wraz z prelekcją „Piękni w każdym wieku”.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2023-10-20 14:29

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.


Otwarty konkurs ofert dla NGO
2023-10-20 14:26

Otwarty konkurs ofert dla NGO

Uchwała nr 1493/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert jednocześnie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2024 roku.


GOZ dla Małopolski (konsultacje społeczne)
2023-10-18 10:30

GOZ dla Małopolski (konsultacje społeczne)

GOZ, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana inaczej gospodarką cyrkularną, to nowy model rozwoju społeczno-gospodarczego. Stanowi on jeden z głównych kierunków polityki rozwoju województwa małopolskiego, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach przyjętej przez Sejmik Województwa w grudniu 2020 r. Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa będzie właśnie Program GOZ, do którego ruszyły konsultacje społeczne.