Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Zaproszenie na konsultacje
2012-09-26 14:38

Zaproszenie na konsultacje

Starosta Brzeski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51. Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
2012-04-11 11:12

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Informacja dla osób z trudnościami w kumunikowaniu się
2012-03-30 19:11

Informacja dla osób z trudnościami w kumunikowaniu się

Informacja dla osób doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się o sposobach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzesku ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


Otwarty konkurs ofert
2012-02-21 07:51

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego w dniu 16 lutego 2012 r. uchwałą nr 369/2012 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2012 r. w następujących zakresach:


Zaproszenie do prac w komisji konkursowej
2012-02-21 07:46

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, które zostaną powołane w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 r.