Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert
2014-03-28 15:06

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, turystyka, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. WYNIKI


Zaproszenie
2014-02-04 13:09

Zaproszenie

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 r.


Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych
2014-02-04 12:00

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Informujemy, iż  11 lutego o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o godz. 11.00, przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Na spotkaniu, które poprowadzą eksperci oceniający wnioski z FIO z MPiPS, zaprezentowany zostanie nowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz nowe zasady ubiegania się o dotacje.


Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2014-01-30 12:01

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku
2013-12-02 10:32

Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą  Nr 1009/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku. W jej skład weszło 8 osób w tym: przedstawiciele Rady Powiatu Brzeskiego, Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego.


Nabór kandydatów do PRDPP
2013-10-29 09:17

Nabór kandydatów do PRDPP

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.


Sprawozdanie
2013-10-22 08:47

Sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.


Nabór kandydatów do PRDPP
2013-10-15 08:55

Nabór kandydatów do PRDPP

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.


Informacja
2013-10-04 14:45

Informacja

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 7 października 2013 r. do 13 października 2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia  „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
2013-09-25 10:35

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające w zakresie edukacji globalnej do podjęcia współpracy w ramach  projektu pn. „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO), którego celem jest utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych.