Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

KOMUNIKAT - Nowelizacja ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH
2016-05-20 14:13

KOMUNIKAT - Nowelizacja ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH

Nowelizacja ustawy PRAWO O STOWARZYSZENIACH


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2016-03-10 15:34

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

W dniu 10 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Brzeskiego podjął uchwałę Nr 366/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt.


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
2016-02-03 09:58

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2016-01-29 14:48

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
2015-12-17 14:32

Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

Uchwała Nr 303/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy społecznej.


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
2015-11-16 15:36

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie Starosty Brzeskiego do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy społecznej.


Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej
2015-11-13 11:21

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 270/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w zakresie pomocy społecznej.


Ogłoszenie
2015-10-30 13:11

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na obszarze Powiatu Brzeskiego.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2015-10-30 09:55

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.


Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015-10-22 09:50

Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.