Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert
2013-03-28 15:21

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Zaproszenie na spotkanie
2013-02-20 09:37

Zaproszenie na spotkanie

Starostwo Powiatowe w Brzesku wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu brzeskiego na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013-02-07 08:24

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 672/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
2013-02-07 08:03

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 r.


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
2012-12-31 13:16

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2012-12-13 15:25

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 14 grudnia 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku.


Oferta na realizację zadania publicznego
2012-10-05 13:12

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 3 października 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynął wniosek Okocimskiego Klubu Narciarskiego w Brzesku wraz z ofertą na realizację zadania publicznego pn. „I Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisława Chudyby "w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).


Zaproszenie na konsultacje
2012-09-26 14:38

Zaproszenie na konsultacje

Starosta Brzeski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51. Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
2012-04-11 11:12

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Informacja dla osób z trudnościami w kumunikowaniu się
2012-03-30 19:11

Informacja dla osób z trudnościami w kumunikowaniu się

Informacja dla osób doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się o sposobach realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzesku ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.