Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Sprawozdanie
2013-10-22 08:47

Sprawozdanie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.


Nabór kandydatów do PRDPP
2013-10-15 08:55

Nabór kandydatów do PRDPP

Starosta Brzeski ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Brzeskiego.


Informacja
2013-10-04 14:45

Informacja

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 7 października 2013 r. do 13 października 2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia  „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
2013-09-25 10:35

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające w zakresie edukacji globalnej do podjęcia współpracy w ramach  projektu pn. „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO), którego celem jest utworzenie stałej platformy współpracy w zakresie wykorzystania zasobów, wymiany informacji oraz prowadzenia doświadczalnych projektów pedagogicznych.


Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców
2013-09-11 10:20

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego we współpracy z  Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ma zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu brzeskiego do uczestnictwa w projekcie Partycypacja społeczna w praktyce - wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Dla instytucji i organizacji pozarządowych
2013-09-09 09:02

Dla instytucji i organizacji pozarządowych

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza oraz Centrami Wolontariatu w Olkuszu i w Brzeszczach organizuje w najbliższym czasie Akademię Koordynatora Wolontariatu  oraz Konferencję „Wolontariat – wielki oręż czy szabelka w polityce społecznej?”. Oba wydarzenia adresowane są do małopolskich instytucji i organizacji pozarządowych.


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji
2013-08-15 21:40

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 16 do 23 sierpnia 2013 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie przyjęcie Regulaminu w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki


Wyniki otwartego konkursu ofert
2013-03-28 15:21

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Zaproszenie na spotkanie
2013-02-20 09:37

Zaproszenie na spotkanie

Starostwo Powiatowe w Brzesku wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu brzeskiego na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013-02-07 08:24

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 672/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.