Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Konsultacje dot. programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi
2017-09-28 13:57

Konsultacje dot. programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 28 września 2017 r. do 6 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.


Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
2017-01-27 12:12

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Starosta Brzeski, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2017-01-27 08:50

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
2016-10-19 09:50

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2017 roku.


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
2016-10-14 14:08

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"


Otwarty konkurs na nieodpłatną pomoc prawną
2016-10-13 14:19

Otwarty konkurs na nieodpłatną pomoc prawną

Uchwała Nr 531/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 13 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2017 roku


Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych
2016-09-23 15:11

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Brzesku organizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu powiatu brzeskiego pn. „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego dla  organizacji pozarządowych oraz nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach”. Spotkania odbędą się 7 i 18 października 2016 r. (o godz. 15:00 – 19:00) w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.


Konsultacje
2016-09-22 13:50

Konsultacje

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, iż w okresie od dnia 23 września 2016 r. do 11 października 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące „Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Niepełnosprawny pracownik 30+
2016-08-01 09:51

Niepełnosprawny pracownik 30+

Informujemy, że aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich
2016-06-09 12:52

Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich

Zapraszamy do udziału w szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich", która odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46.  Organizatorzy spotkania szczególnie zapraszają  kobiety, prowadzące działalność gospodarczą, piastujące stanowiska sołtysów, działające w stowarzyszeniach (KGW itp.) oraz inne zainteresowane osoby.