Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności NGO

Konkurs dla NGO z zakresu ekologii rozstrzygnięty!
2024-04-12 08:42

Konkurs dla NGO z zakresu ekologii rozstrzygnięty!

Już po raz piąty rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku ekoMałopolska. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji 34 oferty na łączną kwotę 525 000 zł.


Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - ruszył nabór
2024-04-12 08:32

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - ruszył nabór

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru wniosków na tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) - nowoczesnych i przyjaznych miejsc, wspierających i angażujących osoby dorosłe w rozwijaniu kompetencji nie tylko zawodowych, ale także społecznych. Na wnioskodawców czeka ponad 12 mln zł.


Współpraca z NGO - podpisano umowy
2024-03-20 11:34

Współpraca z NGO - podpisano umowy

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, którym w tym roku powiat brzeski przyznał dotacje na realizację zadań publicznych. Z ramienia powiatu podpisy na umowach złożyli: starosta brzeski Andrzej Potępa, wicestarosta Maciej Podobiński oraz skarbnik powiatu – Lucyna Haus.


Trwa otwarty konkurs ofert  „Małopolska Sieć Sukcesorów”
2024-02-19 13:43

Trwa otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Stowarzyszenia mogą ubiegać się o wsparcie na organizację spotkań podnoszących wiedzę z zakresu prowadzenia i transferu biznesu, które skierowane są do sukcesorów małopolskich firm. Trwa otwarty konkurs ofert „Małopolska Sieć Sukcesorów”, na realizację którego przeznaczono 250 tys. zł.


Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
2024-02-19 13:36

Nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, czyli grona ekspertów, którzy wspierają Województwo Małopolskie m.in. w rozdziale dotacji dla organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia kandydatów wraz z rekomendacjami urząd marszałkowski czeka do 5 marca 2024 roku.


Posprzątaj z nami Małopolskę! 22 marca – 22 kwietnia 2024
2024-02-19 13:07

Posprzątaj z nami Małopolskę! 22 marca – 22 kwietnia 2024

Posprzątaj z nami Małopolskę! to inicjatywa, która skupia lokalne społeczności wokół idei zachowania środowiska naturalnego. Udział można zgłaszać do 29 lutego 2024.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
2024-02-16 11:40

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uchwała Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Unijne wsparcie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
2024-02-05 08:12

Unijne wsparcie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Małopolskie organizacje pozarządowe chcące wzmocnić swój potencjał mogą otrzymać unijne dofinansowanie m.in. na podniesienie kompetencji kadr i jakości oferowanych usług, wsparcie czy wprowadzenie nowych metod działania.


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
2024-02-05 08:04

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa nabór do IV edycji "Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. Tematem przewodnim w tym roku będą polskie tradycje wielkanocne.


Zasmakuj w Małopolsce - II edycja konkursu
2024-02-05 07:54

Zasmakuj w Małopolsce - II edycja konkursu

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2024. Konkurs ma na celu podtrzymanie, identyfikację i kultywowanie dziedzictwa kulinarnego Małopolski.