Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Aktualności

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-11 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 7 września 2023 r., znak: BA-I.6821.22.2023.PS o wszczęciu postępowania, dotyczącego wydania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej ś/c PE dn180, PE dn225, PE dn250 wraz z przyłączami gazu oraz SRP II st. Q=1000 m3/h w miejscowości Brzesko”, w przedmiocie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującym działkę ewidencyjną nr 2043/104, położoną w obrębie ewidencyjnym Brzesko, gm. Brzeskok oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Ćwiczenia służb ratunkowych w SPZOZ w Brzesku
2023-09-08 19:00

Ćwiczenia służb ratunkowych w SPZOZ w Brzesku

W dniu dzisiejszym w SPZOZ w Brzesku odbyły się coroczne ćwiczenia służb ratunkowych w zakresie postępowania na wypadek zdarzenia masowego, mnogiego lub katastrofy oraz ćwiczebna ewakuacja.


Kolejna edycja szkoleń Trenuj z wojskiem
2023-09-08 10:14

Kolejna edycja szkoleń Trenuj z wojskiem

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce będzie trwał od 9 września do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.


Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji dla Uchodźców w Mszanie Dolnej
2023-09-07 09:30

Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji dla Uchodźców w Mszanie Dolnej

Małopolski Okręgowy Oddział PCK informuje o działalności Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla Uchodźców. Celem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy, a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz pozostałych usług towarzyszących (terapii, rehabilitacji ) zarówno w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Ośrodka dla Uchodźców w Mszanie Dolnej jak również w formie usług mobilnych.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.9.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Marka Kwapniewskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., o wydanie decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5658, położonej w obrębie Borzęcin, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn63mm z przyłączem gazu w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm z przyłączem gazu.” oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.12.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Gnojnik o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 863 położonej w obrębie Uszew, gm. Gnojnik, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.18.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Gnojnik o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 18 położonej w obrębie Żerków, gm. Gnojnik, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.27.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Marka Kwapniewskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie o wydanie decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 106 położonej w obrębie Jurków, gm. Czchów, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazu w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm z przyłączem gazu na działkach nr: 93, 103, 106, 107, 108 i 109 w m. Jurków, gm. Czchów.” oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.28.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Grzegorza Miłkowskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie o wydanie decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 2392 położonej w obrębie Niedzieliska, gm. Szczurowa, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 z przyłączami gazowymi do zasilania budynków jednorodzinnych w msc. Niedzieliska” oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego
2023-09-06 06:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak: BA-I.6821.29.2023.WW o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Grzegorza Miłkowskiego – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie o wydanie decyzji w trybie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę ewidencyjną nr 4480 położonej w obrębie Borzęcin, gm. Borzęcin, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm w ramach inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 z przyłączami gazowymi oraz zapoznanie z aktami w trybie art. 10 kpa.