Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji PublicznejOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiPodhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targuwirtualny spacerCAF w StarostwieWojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowieplatforma e-puapAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski E-Sport CupTarnowska Organizacja TurystycznaMałopolska Organizacja TurystycznaZwiązek Powiatów PolskichStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Social Media

Powiat Brzeski Facebook PowiatPowiat Brzeski Youtube

 

Aktualności

Nowoczesne Studio FOTO w Technikum
2021-02-26 11:22

Nowoczesne Studio FOTO w Technikum

Coraz więcej absolwentów szkół podstawowych swój kolejny etap edukacji rozpoczyna właśnie w klasach o tym profilu. Idąc z duchem współczesnych czasów oraz aktualnych trendów na rynku pracy, Powiat Brzeski inwestuje w zaplecze dydaktyczne swoich szkół średnich, aby jeszcze lepiej przygotować młodzież do przyszłej konkurencji w branży medialnej.


Duża pracownia w Liceum Kopernika
2021-02-26 10:59

Duża pracownia w Liceum Kopernika

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zainaugurowano obchody 110-lecia szkoły i 48 rocznicy nadania jej imienia. Ze względów epidemicznych program uroczystości ograniczono do minimum i przeprowadzono z zachowaniem zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa.


OGŁOSZENIA
2021-02-26 09:42

OGŁOSZENIA

Zawiadomienia Starosty Brzeskiego z dnia 23 lutego 2021 r., o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w gminie Brzesko.


Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2021-02-25 15:00

Startuje konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Przywrócenie porad prawnych
2021-02-25 12:58

Przywrócenie porad prawnych

Informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście we wszystkich punktach na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z dotychczasowym wykazem dyżurów).


Komunikaty i zagrożenia
2021-02-25 10:18

Ostrzeżenie 2 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu brzeskiego

Ostrzeżenie


Komunikaty i zagrożenia
2021-02-25 07:33

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu brzeskiego

Ostrzeżenie ...


Projekt „Milowy krok”
2021-02-23 15:53

Projekt „Milowy krok”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.


System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”
2021-02-23 15:31

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.


Stypendium Premiera dla Uczennicy technikum w Szczurowej
2021-02-22 09:25

Stypendium Premiera dla Uczennicy technikum w Szczurowej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre.