Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Tablica ogłoszeń

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
2012-06-15 10:31

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.


OBWIESZCZENIE
2012-06-13 12:20

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3  i art. 79 ust 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń.zm.), Starosta Brzeski podaje do publicznej wiadomości decyzję z dnia 30 maja 2012 r. znak: OŚ.602.6.2011.BB, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia „Scalenie gruntów na obiekcie pn. Rajsko-Szczurowa-Niedzielisk


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
2012-06-05 09:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych -Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuję o „Wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem", dotyczącym nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 54/3 o pow. 0,13 ha położoną w Sterkowcu ( przy ul. Tarnowskiej 115), gmina Brzesko.


W dniu 1 czerwca 2012 r. Wydział Komunikacji nieczynny!
2012-05-31 09:29

W dniu 1 czerwca 2012 r. Wydział Komunikacji nieczynny!

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż w dniu 1 czerwca 2012 r. (piątek) w związku z przeprowadzką  Wydział Komunikacji i Transportu nie będzie przyjmował stron .


Informacja o możliwości najmu zabudowanej działki
2012-05-29 11:57

Informacja o możliwości najmu zabudowanej działki

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przekazuje " Informację o możliwości najmu zabudowanej działki ewidencyjnej nr 2899, położonej w Jadownikach", stanowiącej własność Skarbu Państwa.


Przetarg ustny nieograniczony
2012-05-28 10:08

Przetarg ustny nieograniczony

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuję o "Drugim przetargu ustnym nieograniczonym" dotyczącym nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 2144 o pow. 0,0889 ha, położoną w Brzesku ( ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6), gmina Brzesko


Nowa siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu
2012-05-24 09:01

Nowa siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż od dnia 4 czerwca 2012 r. Wydział Komunikacji i Transportu zostaje przeniesiony do budynku zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 2 obok budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. W związku z tym wszystkie sprawy załatwiane dotąd przez Wydział Komunikacji i Transportu w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku mieszczącego się przy ul. Głowackiego 51 tj. rejestracja pojazdów, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, udzielanie lice


Przetarg ustny nieograniczony
2012-05-21 10:54

Przetarg ustny nieograniczony

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych -Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuję o „Drugim przetargu ustnym nieograniczonym", dotyczącym nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 2601, położoną w Jadownikach, gmina Brzesko.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
2012-05-08 15:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych -Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuję o „Wykazie nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do oddania w najem"


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
2012-04-11 11:12

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.