Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Tablica ogłoszeń

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Brzeskiego
2013-03-15 18:22

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Brzeskiego

Posiedzenie Komisji Oświaty,  Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się w dniu 18 marca  2013r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w  Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2013-03-11 08:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami informuje o „Wykazie nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do sprzedaży", dotyczącym nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 1860 o pow. 1,0336 ha, położoną w Przyborowie, gm. Borzęcin, objętą księgą wieczystą nr TR1B/00058205/7.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
2013-03-08 09:35

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami informuje o „Pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym"  na sprzedaż wyciętego drewna (wierzba) zlokalizowanego na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2260/4, położoną w miejscowości Brzesko, przy ul. Piastowskiej 2B, gmina Brzesko.


Komunikaty, Zagrożenia
2013-02-27 12:12

Komunikaty, Zagrożenia

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, iż celem zapewnienia poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Brzeskiego na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl została stworzona specjalna zakładka: „Komunikaty,Zagrożenia”, za pośrednictwem której zamieszczane są na bieżąco ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych zdarzeń lub zjawisk występujących lub mogących wystąpić na terenie powiatu.


Przetarg ustny nieograniczony
2013-02-26 08:58

Przetarg ustny nieograniczony

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami informuje o „Przetargu ustnym nieograniczonym" dotyczącym oddania w najem nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 402/2 o pow. 0,10 ha, położoną w Szczepanowie, gm. Brzesko, stanowiącą własność Skarbu Państwa.


Zaproszenie na spotkanie
2013-02-20 09:37

Zaproszenie na spotkanie

Starostwo Powiatowe w Brzesku wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu brzeskiego na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 r. o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
2013-02-19 07:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami informuje o „Wykazie nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do oddania w najem", dotyczącym nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 1 o pow. 108,70 m2, znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kościuszki 70 w Brzesku, z którego własnością połączony jest udział wynoszący 1087/7872 części w częściach wspólnych w ww. budynku , a także w prawie własności działki nr 1410/15


Przetarg ustny nieograniczony
2013-02-19 07:47

Przetarg ustny nieograniczony

Referat Gospodarki Nieruchomościami – Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami informuje o „Drugim przetargu ustnym nieograniczonym” dotyczącym nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 1 o pow. 108,70 m2, znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kościuszki 70 w Brzesku, z którego własnością połączony jest udział wynoszący 1087/7872 części w częściach wspólnych w ww. budynku i jego urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali.


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2013-02-07 08:24

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 672/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
2013-02-07 08:03

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Starosta Brzeski zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2013 r.