Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Najnowsze galerie

Zobacz też

Biuletyn Informacji Publicznejplatforma e-puapPowiat Lęborski - Powiat PartnerskiOficjalny portal województwa małopolskiegobim-poziome.pngAktywny i Bezpieczny Powiat BrzeskiPowiat Brzeski Facebook Instagram

 

Oferta na realizację zadania publicznego

2012-10-05 13:12
Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 3 października 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynął wniosek Okocimskiego Klubu Narciarskiego w Brzesku wraz z ofertą na realizację zadania publicznego pn. „I Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Stanisława Chudyby "w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

W związku ze spełnieniem przez Okocimski Klub Narciarski w Brzesku wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ustawy oraz uchwały nr 579/12 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4 października 2012 r. zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz na stronie internetowej Powiatu Brzeskiego.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 12 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Wniosek

Oferta Realizacji Zadania Publicznego