Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz też

bip.jpgmalopolska.jpgpowiat-leborski.jpgpwsznt.jpgwirtualny-spacer.jpgzwiazek-powiatow.jpgcaf.jpgprow.jpgwybory-1.jpglogo.jpgepuap.jpgsport.jpg

Social Media

fb.pnginstagram.pngyt-logo.png

RI - Zadania Wydziału


ri.png

Wydział Rozwoju Powiatu,
Inwestycji i Promocji
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
e-mail: inwestycje@powiatbrzeski.pl


Do zadań Wydziału Rozwoju Powiatu, Inwestycji i Promocji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rozwoju oraz promocji Powiatu;
2) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań Powiatu;
3) opracowywanie projektów wieloletnich planów i programów inwestycyjnych Powiatu;
4) prowadzenie i koordynowanie realizacji inwestycji powiatowych;
5) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych;
6) prowadzenie spraw z zakresu kultury, turystyki i sportu;
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań określonych w:
a) ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z późn. zm.),
b) ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),
c) ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909),
d) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 2017 r. poz. 1948)
e) ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1049)

Informacja ogólna I Pracownicy I Sprawy do załatwienia I Zadania

KAPITAL_LUDZKI.png

fundusz_spojnosci.png

Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013
pt. „CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”,
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12